(หากมี)


  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับการทำนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ หากต้องต้องการนัดหมายเร่งด่วนหรือนัดหมายภายในวันเดียวกัน สามารถติดต่อได้ที่ 02-692-4433 ระหว่าง 8.00 – 20.00 น. วันจันทร์-วันเสาร์ และ 08.00-17.00 ในวันอาทิตย์

  • เจ้าหน้า Call Center จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันนัดหมายอีกครั้ง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 1 วัน กรุณาติดต่อ 02-692-4433


โปรดทราบ: หากคุณไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับของเราโปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ขยะของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าอีเมล์ของเราไม่ถูกตรวจพบว่าเป็นสแปม

Powered by jqueryform.com