มาตรการการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อ ศูนย์ทันตกรรม BIDC


ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราได้ให้ความสำคัญของการปลอดเชื้อเครื่องมือ การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ คือหัวใจสำคัญของเรา นอกเหนือจากการควบคุมการปลอดเชื้อเครื่องมืออย่างเข้มงวดแล้ว ศูนย์ทันตกรรม BIDC ยังมีทีมสำหรับป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโดยเฉพาะอีกด้วย ซึ่งจะดูแลและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเชื้อไวรัส Covid-19 และไข้หวัด ปัจจุบันเราได้ไปไกลกว่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมจัดการกับการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าในทุกๆจุด ในบริการในศูนย์ทันตกรรม BIDC ดังนี้


  1. ก่อนการรักษา
  2. ขณะการรักษา
  3. หลังการรักษา
  4. การเตรียมมาตรการในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ BIDC
  5. มาตรฐานการการปลอดเชื้อเครื่องมือที่เราได้ปฏิบัติเป็นประจำที่ BIDC

BIDC เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการ
ปกป้องคนไข้ของเราจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

1. ก่อนการรักษา


ก่อนทำการรักษาทันตกรรม เราให้บริการทันตกรรมสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง หากท่านมีไข้ หรือรู้สึกไม่สบาย เราแนะนำให้เลื่อนการรักษาออกไปก่อนจนกว่าจะมีสุขภาพแข็งแรงดี เรามีการจำกัดผู้ที่เข้ามารักษาทันตกรรมในแต่ละวัน พยายามให้คนไข้เว้นระยะห่างระหว่างกันตลอดจนสิ้นกระบวนการรักษา ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้พัฒนาและดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจหาและจัดการที่ต้นตอ หรือสาเหตุจากคนไข้ที่อาจติดเชื้อให้เร็วที่สุด ตั้งแต่จุดคัดกรองก่อนการรักษา

คำแนะนำในการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการควบคุมการติดเชื้อ


เมื่อมาถึงท่านจะถูกวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักถามประวัติการเดินทาง และตรวจเช็คอาการที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยพยาบาลวิชาชีพ และสำหรับท่านที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการเสี่ยง จะถูกขอให้อยู่ในพื้นที่แยก(isolate) เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม หรือขอให้เลื่อนนัดหมายออกไปจนกว่าท่านจะมีอาการแข็งแรงดี และขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือที่ถูกหลัก และการเว้นระยะห่างระหว่างกันขณะรอรับบริการ

รักษาทันตกรรม

Front Screening

Registered BIDC nurses assess incoming patients at entrance

เราเปิดเครื่องฟอกอากาศที่มีกำลังแรงสูงตลอดเวลาที่จุดนั่งรอ รวมไปถึงมีเจลล้างมือฆ่าเชื้ออยู่ทุกจุดในศูนย์ทันตกรรมรวมไปถึงในลิฟต์และบริเวณพื้นที่นั่งรอ

2. ขณะการรักษา


การใช้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC เรามีมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ เช่น การล้างมือที่ถูกหลัก การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (ถุงมือ หน้ากากอนามัย แว่นตาป้องกัน) การป้องกันระบบทางเดินหายใจ ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์มีคมต่างๆ การทำการปลอดเชื้อเครื่องมือทางทันตกรรม การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัส ขั้นตอนเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติตามนโยบายของการปลอดเชื้อเป็นประจำ มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อยังหมายถึงการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อ ที่เราใช้กับการดูแลผู้มารับบริการทุกท่าน โดยให้คำนึงว่าคนไข้ทุกคนอาจเป็นบุคคลที่สามารถแพร่กระจายเชื้อ การได้รับการรับรองคุณภาพจาก JCI โดยศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ การรักษาและการควบคุมการติดเชื้อ เราได้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ให้บริการด้านทันตกรรมของเรา (ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ เมื่อมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ มาตรการการปฏิบัติขั้นพิเศษเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจึงเป็นสิ่งที่เรานำมาปฏิบัติ การป้องกันการติดเชื้อขั้นนี้จะใช้เมื่อผู้มารับบริการมีโรคที่อาจแพร่กระจายผ่านการสัมผัส ทางละอองฝอย หรือทางอากาศ ซึ่งคลินิกทันตกรรมทั่วไปมักไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการปฏิบัติขั้นพิเศษเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อนี้

ชุด PPE

PPE Wear

Protection masks, eye shield and disposal gowns are used

การปฏิบัติขั้นพิเศษเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC เรามีบุคลากรและทรัพยากรที่สามารถดำเนินการป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับคนไข้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อ เช่น ไวรัสโคโรน่า, วัณโรค, โรคหัด หรือโรคอีสุกอีใส ในขณะที่เราใช้มาตรการการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน JCI หากมีคนไข้ที่ถูกระบุว่าอาจมีความเสี่ยง เราจะดำเนินการปฏิบัติขั้นตอนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้จะมีการขอให้คนไข้กลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่แยกที่ได้จัดไว้ให้ซึ่งแยกออกจากกลุ่มคนไข้ทั่วไป รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) การใช้หน้ากากN95 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา และมีการกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธีก่อนออกจากห้องทันตกรรม ในการรักษาทันตกรรมแต่ละครั้งเราใช้อุปกรณ์ดูแลคนไข้แบบใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ มีอุปกรณ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับห้องทันตกรรมทั้งหลังเสร็จการรักษาทันทีและเมื่อสิ้นสุดวัน ห้องรักษาทันตกรรมเราออกแบบสำหรับการดำเนินการปฏิบัติขั้นตอนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งจะและถูกแยกชั้นกับห้องรักษาทันตกรรมทั่วไป

เทคนิคทางด้านคลินิกระหว่างการรักษา


ในระหว่างการรักษาทางทันตกรรม เราใช้แผ่น Rubber dams และ ตัวแบ่งบรรจุแบบสั่งทำพิเศษ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยที่ลอยสู่อากาศ เราใช้น้ำยาบ้วนปากเพื่อช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในช่องปาก ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ และเครื่องมือทันตกรรมที่ถูกออกแบบในยุโรปมีแรงดูด(น้ำลาย)สูง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย มีการสับเปลี่ยนห้องทันตกรรมใหม่สำหรับผู้มารับบริการทุกท่าน

อุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรการแพทย์


ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ของเราได้ผ่านการอบรมสำหรับการสวมใส่และถอดอุปกรณ์การป้องกันที่ถูกต้อง เราใช้อุปกรณ์ป้องกันขั้นพื้นฐานสำหรับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ รวมไปถึงถุงมือ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมสำหรับมาตรการปฏิบัติขั้นตอนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ เช่น หน้ากากN95 face shield และเสื้อกาวน์แบบใช้เพียงครั้งเดียว

การระบายอากาศในห้องทันตกรรม


อาคารของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเป็นศูนย์ทันตกรรม ห้องทันตกรรมทุกห้องจึงได้รับการติดตั้งระบบระบายอากาศ เพื่อหมุนเวียนอากาศภายใน เตียงทันตกรรมของเราได้นำเข้าและติดตั้งจากบริษัทยุโรป อุปกรณ์การดูดจึงมีกำลังสูง ช่วยลดการแพร่กระจายของละอองฝอยในอากาศ ทันตแพทย์จะสับเปลี่ยนห้องทำการรักษาใหม่ในทุกเคส เพื่อเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อตามหลังเสร็จการรักษาทันตกรรม

แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV)


หลังทำการรักษาเสร็จ นอกจากจะทำความสะอาดและการปลอดเชื้อแล้ว ในแต่ละห้องทันตกรรมเราเพิ่มการใช้แสงอัลตร้าไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อที่อาจอยู่บนพื้นผิว หรือลอยอยู่ในอากาศ ในแต่ละห้องหลังเสร็จการรักษาทันที

ป้องกันการฟุ้งกระจาย

การป้องกันการฟุ้งกระจาย

การใช้เทคนิคพิเศษสั่งทำอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ละอองฝอยลอยขึ้นไปในอากาศ

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UV

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UV

อุปกรณ์ UV เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศ และเชื้อโรคที่อาจอยู่บนพื้นผิวสัมผัส

3. หลังการรักษา


การทำความสะอาดฆ่าเชื้อระหว่างเคส

ทุกห้องทันตกรรมของเราสะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อ ด้วยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาล อีกทั้งสารเคมีที่นำมาใช้ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อมีการตรวจสอบระดับความเข้มข้นของส่วนผสมก่อนนำมาใช้ในห้องปลอดเชื้อเครื่องมือ เราทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องทันตกรรมตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ใช้อุปกรณ์รักษาทันตกรรมหรืออุปกรณ์ป้องกันแบบใช้แล้วทิ้งมากที่สุดที่สามารถทำได้ การใช้อุปกรณ์ในห้องทันตกรรมถูกคัดสรรมาแล้วว่าต้องมีคุณสมบัติการต่อต้านแบคทีเรีย แม้แต่เตียงทันตกรรมยังคัดสรรอย่างดีเพื่อให้ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคที่อาจเกาะอยู่บนพื้นผิว จึงทำให้มั่นใจได้ว่ามีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย มีชุดอุปกรณ์สำหรับพนักงานทำความสะอาด ในการกำจัดสารอันตรายหรือสารเคมีอย่างปลอดภัยด้วยเช่นกัน

ทำความสะอาดประจำวัน

Sanitizer Sprays

Public areas are disinfected

การทำความสะอาดประจำวัน & การฆ่าเชื้อโดยรอบพื้นที่บริการ


มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกบริเวณพื้นผิวสัมผัส เช่น ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอี้ที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งจะถูกแยกถังเป็นขยะติดเชื้อที่มีการกำจัดอย่างเหมาะสมและไม่มีการนำมารวมกันกับขยะทั่วไป ในพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่นั่งรอให้บริการ ตามโถงทางเดิน และพื้นที่ทั่วไปจะถูกฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นสูงเมื่อสิ้นสุดวันแต่ละวัน ซึ่งเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในการกำจัดเชื้อไวรัสและเชื้อโรคที่อาจหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวและในอากาศระหว่างวัน

4. การเตรียมมาตรการในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ BIDC


เพื่อเป็นป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไข้หวัดทั่วไปและเชื้อไวรัส Covid-19 จากพนักงานไปสู่ผู้มารับบริการ เรามีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดประจำปี และฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 อีกทั้งมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีให้กับพนักงานของเรา เรามีกฎข้อบังคับสำหรับพนักงานของเราที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมด้านของการควบคุมการป้องกันการติดเชื้อ การล้างมือที่ถูกหลักการ และอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) รวมไปถึงจริยธรรม และนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้มารับบริการในหลักสูตรอื่นๆ เป็นประจำทุกปี เจ้าหน้าที่และทันตแพทย์ต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับการให้บริการด้านนั้นๆ ตามแนวทางการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ JCI เจ้าหน้าที่ดูแลท่านจึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และการป้องกันการติดเชื้อเป็นอย่างยิ่ง มีการกำหนดขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแต่ละแผนกที่เข้มงวด

ทีม BIDC วัคซีนป้อง Covid-19

5. มาตรฐานการการปลอดเชื้อเครื่องมือที่เราได้ปฏิบัติเป็นประจำที่ BIDC


เรามีการดำเนินการตามมาตรฐานขั้นสูงในการควบคุมการฆ่าเชื้อดังนี้:

กลับไปด้านบน