ศัลยกรรมช่องปาก ผ่าตัดขากรรไกร ปลูกกระดูก ผ่าฟันคุด ถอนฟัน


ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตกรรม ศัลยกรรมช่องปาก เป็นวิธีการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งโดยทั่วไปเรามักเข้าใจกันว่าศัลยกรรมช่องปากเป็นเพียงงานถอนฟัน ผ่าฟันคุด แต่จริงๆแล้ว งานศัลยกรรมช่องปาก เป็นการรักษาที่กว้างกว่าการถอนฟันและผ่าฟันคุดอยู่มาก

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟันฟรี

@bidcdental

โปรโมชั่นฟอกฟันขาว
ราคา รากฟันเทียม
จัดฟันใส ราคา 2567
ทำวีเนียร์ที่ไหนดี
ครอบฟัน ราคา
โปรโมชั่นรีเทนเนอร์
จัดฟันใส iGo ราคา
ดูโปรโมชั่นทำฟัน
ทีม BIDC วัคซีนป้อง Covid-19
ป้องกันโควิด 19

สารบัญศัลยกรรมช่องปาก [คลิกอ่านตามหัวข้อ]

ราคาศัลยกรรมช่องปากถอนฟัน ผ่าฟันคุด

รายละเอียด

ราคา

ราคา ถอนฟัน

1,300 – 2,000 บาท

รายละเอียด

ราคา

ราคา ถอนฟัน : แบบซับซ้อน

3,000 – 4,000 บาท

*เนื่องด้วยราคาผ่าฟันคุด จะขึ้นอยู่กับลักษณะและความยากง่าย ทันตแพทย์จะประเมินและวิเคราะห์จาก x-ray ฟันอย่างละเอียด และแจ้งราคาค่ารักษาให้กับคนไข้ก่อนเริ่มทำการรักษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศัลยกรรมช่องปากมีอะไรบ้าง

โดยการงานศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย :

 1. การผ่าฟันคุด (Impacted tooth surgery) หรือฟันฝัง (Embedded tooth surgery)
 2. การถอนฟัน
 3. การผ่าตัดเพื่อปลูกกระดูก (Bone graft surgery)
 4. การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียม (Implant surgery)
 5. การผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery) เช่นการตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน (Crown-lengthening)
 6. การทำศัลยกรรมก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery) เช่น การตัดปุ่มกระดูก (Torectomy)
 7. การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery)
 8. การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร (Surgical correction of jaw excess/deficiency)
 9. การปรับตำแหน่งขากรรไกรล่าง (Mandibular setback/advancement)
 10. การจัดการกับรูปหน้าที่ผิดปกติ (Management of facial deformities)

การถอนฟัน

เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องทำการถอนฟันมีดังนี้คือ :

 • มีอาการฟันผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
 • มีปัญหาโรคเหงือกอย่างรุนแรง (gum disease)
 • ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟันซึ่งทันตแพทย์เห็นสมควรที่จะถอน เช่นปัญหาฟันคุด
 • เพื่อเป็นการเตรียมก่อนเข้ารับการจัดฟัน
ขั้นตอนการถอนฟัน
Tooth extraction

การผ่าฟันคุด

ทันตแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าฟันคุดเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ :

 • มีผลกระทบต่อการสบของฟัน
 • ไม่มีประโยชน์ในการใช้งาน
 • มีการผุเยอะมาก
 • เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเหงือก หรือสามารถก่อให้เกิดปัญหาโรคเหงือก
 • เป็นสาเหตุให้การบูรณะฟันซี่ข้างเคียงทำได้อย่างยากลำบาก
การผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุด
ศัลยกรรมช่องปาก

การเสริมกระดูก ปลูกกระดูกฟัน

การปลูกถ่ายกระดูกเป็นวิธีการทางทันตกรรมที่มีสำคัญอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางทันตกรรมที่เกิดจากการมีปริมาณของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ เช่น ในกรณีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม หรือ ปัญหาการมีรูปหน้าที่ผิดปกติ เป็นต้น

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก จะเป็นผู้ใช้วิจารณญานในการเลือกประเภทของวัสดุที่จะใช้ในการปลูกถ่ายกระดูกให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล เนื่องจากวัสดุแต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์และข้อดีในการใช้ที่แตกต่างกัน

รายละเอียดการเสริมกระดูก
oral surgery

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะต้องรอให้ผู้เข้ารับบริการมีฟันแท้ขึ้นมาจนครบเสียก่อน นอกจากในบางกรณีเท่านั้นที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่นกรณีอุบัติเหตุ ศัลยแพทย์จึงจะทำการผ่าตัดให้ทันที และการผ่าตัดจัดแต่งขากรรไกรในผู้ใหญ่นั้น บางครั้งยังสามารถเป็นศัลยกรรมเพื่อความงามโดยทำร่วมกับการผ่าตัดเนื่อเยื่อบางส่วนเพื่อให้ได้รูปหน้าที่มีความสวยงามมากขึ้นได้อีกด้วย

คุณสมบัติของการรักษาด้วยศัลยกรรมช่องปาก
การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

ติดต่อเรา คลินิกจัดฟันรัชดาภิเษก

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400+66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com

Line ID : @bidcdental

@bidcdental

แผนที่การเดินทางมาศูนย์ทำฟัน BIDC

กลับไปด้านบน