ศัลยกรรมช่องปาก ผ่าตัดเพื่อผ่าฟันคุด ผ่าตัดกระดูก ถอนฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งโดยทั่วไปเรามักเข้าใจกันว่าศัลยกรรมช่องปากเป็นเพียงงานถอนฟัน ผ่าฟันคุด แต่จริงๆแล้ว งานศัลยกรรมช่องปาก เป็นการรักษาที่กว้างกว่าการถอนฟันและผ่าฟันคุดอยู่มาก

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

@bidcdental

สารบัญ ศัลยกรรมช่องปาก

ราคาถอนฟัน ผ่าฟันคุด

รายละเอียด

ราคา

ราคา ถอนฟัน

1,000 – 1,500 บาท

รายละเอียด

ราคา

ราคา ถอนฟัน : แบบซับซ้อน

2,000 – 3,000 บาท

โปรชั่นจัดฟัน ทำฟัน รากฟันเทียม วีเนียร์ฟัน 2021

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศัลยกรรมช่องปากมีอะไรบ้าง

โดยการงานศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

 1. การผ่าฟันคุด (Impacted tooth surgery) หรือฟันฝัง (Embedded tooth surgery)
 2. การถอนฟัน
 3. การผ่าตัดเพื่อปลูกกระดูก (Bone graft surgery)
 4. การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียม (Implant surgery)
 5. การผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery) เช่นการตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน (Crown-lengthening)
 6. การทำศัลยกรรมก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery) เช่น การตัดปุ่มกระดูก (Torectomy)
 7. การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery)
 8. การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร (Surgical correction of jaw excess/deficiency)
 9. การปรับตำแหน่งขากรรไกรล่าง (Mandibular setback/advancement)
 10. การจัดการกับรูปหน้าที่ผิดปกติ (Management of facial deformities)

การถอนฟัน

เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องทำการถอนฟันมีดังนี้คือ

 • มีอาการฟันผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
 • มีปัญหาโรคเหงือกอย่างรุนแรง (gum disease)
 • ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟันซึ่งทันตแพทย์เห็นสมควรที่จะถอน เช่นปัญหาฟันคุด
 • เพื่อเป็นการเตรียมก่อนเข้ารับการจัดฟัน
ขั้นตอนการถอนฟัน
Tooth extraction

การผ่าฟันคุด

ทันตแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าฟันคุดเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ 

 • มีผลกระทบต่อการสบของฟัน
 • ไม่มีประโยชน์ในการใช้งาน
 • มีการผุเยอะมาก
 • เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเหงือก หรือสามารถก่อให้เกิดปัญหาโรคเหงือก
 • เป็นสาเหตุให้การบูรณะฟันซี่ข้างเคียงทำได้อย่างยากลำบาก
การผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุด
ศัลยกรรมช่องปาก

การเสริมกระดูก

การปลูกถ่ายกระดูกเป็นวิธีการทางทันตกรรมที่มีสำคัญอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางทันตกรรมที่เกิดจากการมีปริมาณของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ เช่น ในกรณีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม หรือ ปัญหาการมีรูปหน้าที่ผิดปกติ เป็นต้น

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นผู้ใช้วิจารณญานในการเลือกประเภทของวัสดุที่จะใช้ในการปลูกถ่ายกระดูกให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล เนื่องจากวัสดุแต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์และข้อดีในการใช้ที่แตกต่างกัน

รายละเอียดการเสริมกระดูก
oral surgery

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะต้องรอให้ผู้เข้ารับบริการมีฟันแท้ขึ้นมาจนครบเสียก่อน นอกจากในบางกรณีเท่านั้นที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่นกรณีอุบัติเหตุ ศัลยแพทย์จึงจะทำการผ่าตัดให้ทันที และการผ่าตัดจัดแต่งขากรรไกรในผู้ใหญ่นั้น บางครั้งยังสามารถเป็นศัลยกรรมเพื่อความงามโดยทำร่วมกับการผ่าตัดเนื่อเยื่อบางส่วนเพื่อให้ได้รูปหน้าที่มีความสวยงามมากขึ้นได้อีกด้วย

คุณสมบัติของการรักษาด้วยศัลยกรรมช่องปาก
การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
กลับไปด้านบน