ราคาทำฟัน ค่ารักษาทางทันตกรรม

โปรโมชั่นจัดฟัน ราคาทำฟัน ที่ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมการปลอดเชื้อเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพในระดับสูง เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของผู้มารับบริการทุกท่าน ศูนย์ทันตกรรมBIDC มีค่าบริการปลอดเชื้อเครื่องมือและวัสดุ 100 บาท/ครั้ง และ ค่าธรรมเนียมการบริการและการคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพ 100 บาท/ครั้ง และในช่วงเวลานี้เราได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการคัดกรอง และการป้องกัน COVID-19 จึงมีค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 100 – 200 บาท เรายินดีให้บริการคนไข้ของเราทุกท่านหากท่านต้องการตรวจสอบการควบคุมการทำการปลอดเชื้อของเราที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ราคาทำฟัน
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมทั่วไป
ขูดหินปูน และขัดฟัน
คน
1,200 – 2,000
เอ๊กซเรย์
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film)
ฟิล์ม
200
เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film – full mouth: Digital)
ฟิล์ม
1,200
เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film)
ฟิล์ม
1,200
3D CT Scan
ตำแหน่ง
5,000-10,000
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน)
ด้าน
1,000
ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน)
เข็ม
150
ราคาวีเนียร์
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™
คน
9,000
ฟอกสีฟัน POLA
คน
7,000
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน
ชุด
5,000
ครอบฟัน
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
ซี่
10,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%
ซี่
14,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%
ซี่
18,000-20,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max
ซี่
16,000 (โปรโมชั่น)
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Lava All Ceramics
ซี่
16,000 (โปรโมชั่น)
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia
ซี่
18,000
วีเนียร์
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)
ซี่
5,000-6,000
วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS Esthetics
ซี่
12,000
วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax (> 10 teeth)
ซี่
14,000 (โปรโมชั่น)
วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax (6-9 teeth)
ซี่
15,000 (โปรโมชั่น)
วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax (1-5 teeth)
ซี่
16,000
วีเนียร์ Super-thin Veneer
ซี่
18,000
ราคารักษารากฟัน
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
การรักษารากฟัน
ฟันหน้า(anterior)
ซี่
9,000
ฟันกรามน้อย (premolar)
ซี่
12,000
ฟันกราม (molar)
ซี่
15,000
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด
ค่าถอนฟัน
ซี่
1,000 – 1,500
ค่าถอนฟัน : แบบซับซ้อน
ซี่
2,000 – 3,000
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้
ฟันปลอมฐานโลหะ (resin base denture) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก
ชิ้น
5,000 – 6,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก
ชิ้น
13,000 – 22,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) เพิ่มฟันซี่ละ
500
ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture)
ชิ้น
20,000-25,000
จัดฟัน ราคา
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมจัดฟัน ราคาทำฟัน
การจัดฟันแบบโลหะ
60,000 – 70,000
การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน
70,000 – 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Self-Ligating Braces – Damon /3M Gemini
80,000 – 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Clear Self-Ligating Braces – Damon Clear/ 3M Clarity SL
90,000 – 95,000
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (Lingual Braces)
195,000
ราคา จัดฟันแบบใส Invisalign Go
69,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express
75,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite(Invisalign Diamond Provider)*
130,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Moderrate)
(Invisalign Diamond Provider)
150,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Comprehensive)
(Invisalign Diamond Provider)
180,000
สแกนฟัน iTero
ตำแหน่ง
5,000 (โปรโมชั่น)
รีเทนเนอร์
ชิ้น
3,000
รีเทนเนอร์ Vivera
ชิ้น
20,000
ราคารากฟันเทียม
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม
(ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)
 
ราคารากฟันเทียม
ราคาครอบบนรากฟันเทียม
Digital Surgical Guide
1 – 2 ซี่
7,000
รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Normal Surface
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม SIC
ซี่
30,000 ( โปรโมชั่นจาก 40,000 )
19,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Nobel Biocare Replace
ซี่
45,000
25,000
รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Active Surface
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Nobel Biocare NobelActive
ซี่
55,000 ( โปรโมชั่นตอนนี้)
25,000
รากฟันเทียม Roxolid – Advance Titanium & Zirconia Ceramic Implant System
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid
ซี่
55,000
25,000
รากฟันเทียมทั้งปาก
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมทั้งปาก
 
by report

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร

สิทธิทำฟันเดอะวิสดอม
สิทธิทำฟันซิตี้แบงก์
ผ่อนทำฟัน บัตรกสิกรไทย
บัตรกรุงศรีสิทธิทำฟัน
เมืองไทยเฟรนคลับ
สิทธิรากเทียม บัตรกรุงไทย
สิทธิจัดฟัน Dtac Reward
สิทธิบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ทําฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

ทำฟันประกันสังคม

ประกันสังคมให้สิทธิทำฟันอะไรได้บ้าง?

ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 900 บาทต่อปี

ฟันปลอมถอดได้บางส่วน จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,300 บาท
  • 5 ซี่ขึ้นไป ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท

ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • บนหรือล่าง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท
  • บนและล่าง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม

โปรโมชั่นจัดฟัน ราคาทำฟันนี้มีผลถึง 30 กันยายน 2563

ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตรา USD คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD1 = 36 บาท และปัดเศษเป็นทศนิยมใกล้เคียง ค่าธรรมเนียมการรักษาทันตกรรมจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาท ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นค่าโดยประมาณและจะแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันปัจจุบัน

ค่าการรักษาทางทันตกรรมข้างต้นมีผลบังคับใช้สำหรับการรักษาทันตกรรมกรณีทั่วไป สำหรับกรณีที่การรักษาทันตกรรมมีระดับความยากสูง ค่าบริการทันตกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หลังจากพบทันตแพทย์ที่ปรึกษาจะมีการวางแผนการรักษาและประเมินค่าใช้จ่ายที่เป็นราคามาตรฐาน ค่ารักษาทางทันตกรรมมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของแต่ละเคส/วัสดุ/ปริมาณ/ราคาของทองคำที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์

เงื่อนไขและการรับประกัน อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ระยะเวลาในการรักษาทันตกรรมสำหรับผู้รับบริการที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด/ต่างประเทศ

หากต้องการปรึกษาถึงระยะเวลาในการพักอาศัยอยู่กรุงเทพฯสำหรับการรักษารากฟันเทียม และการบูรณะฟันทั้งช่องปากนั้น หรือการรักษาทันตกรรมหลายอย่างและการรักษาที่มีความซับซ้อน กรุณาติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูลการรักษา

กลับไปด้านบน