ราคาทำฟัน ค่ารักษาทางทันตกรรม

โปรโมชั่นจัดฟัน ราคาทำฟัน ที่ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)


เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมการปลอดเชื้อเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพในระดับสูง เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของผู้มารับบริการทุกท่าน ศูนย์ทันตกรรมBIDC มีค่าบริการปลอดเชื้อเครื่องมือและวัสดุ ค่าธรรมเนียมการบริการและการคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพ 120 – 220 บาท/ครั้ง เรายินดีให้บริการคนไข้ของเราทุกท่านหากท่านต้องการตรวจสอบการควบคุมการทำการปลอดเชื้อของเราที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ราคาทำฟัน
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 ทันตกรรมทั่วไป
คน
1,500 – 2,500
 เอกซเรย์ (X-RAY)
 เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก (Periapical film)
ฟิล์ม
220
 เอกซเรย์ทั้งปาก (Panoramic film – full mouth: Digital)
ฟิล์ม
1,300
 เอกซเรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film)
ฟิล์ม
1,300
ตำแหน่ง
5,000-10,000
 การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (*ทำฟัน “ไม่ต้องสำรองจ่าย” สิทธิทำฟันประกันสังคม)
 ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน)
ด้าน
1,000
 ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน)
เข็ม
170
ราคาวีเนียร์
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 ทันตกรรมเพื่อความงาม ฟันสวยเหมือนดารา
 ราคาฟอกสีฟัน ด้วย Zoom!™
คน
9,000
(จาก 12,000)
 ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Home bleaching
ชุด
5,000
 ราคาครอบฟัน ฟันหน้า ฟันกราม
 ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
ซี่
12,000
 ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%
ซี่
17,000
 ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%
ซี่
23,000-25,000
 ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max (1-4 ซี่)
ซี่
19,000
(โปรโมชั่น)
 ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max (5 ซี่ขึ้นไป)
ซี่
18,000
(โปรโมชั่น)
 ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia
ซี่
20,000
(โปรโมชั่น)
 ครอบฟันวันเดียว (One Day Crown)
ซี่
19,000 – 20,000
 ราคาวีเนียร์ เคลือบผิวฟัน
 เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)
ซี่
6,000
 วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS Esthetics
ซี่
13,000
 วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax  (1-4 ซี่)
ซี่
17,000
(โปรโมชั่น)
 วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax (5 ซี่ขึ้นไป)
ซี่
16,000
(โปรโมชั่น)
 วีเนียร์ Premium High Transluency + Digital Smile Design
ซี่
18,000 – 19,000
(โปรโมชั่น)
 วีเนียร์ Super-thin Veneer
ซี่
18,000 – 19,000
(โปรโมชั่น)
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 ราคาฟันปลอมฐานพลาสติก (Resin Base Denture : 1st teeth)
ชิ้น
6,000
 ราคาฟันปลอมฐานโลหะ (Metal Frame Denture : 1st teeth)
ชิ้น
14,500
 ราคาฟันปลอม เพิ่มฟันซี่ละ (Each Additional Tooth on Denture Plate)
500
 ราคาฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture)
ชิ้น
27,500
จัดฟัน ราคา
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 ทันตกรรมจัดฟัน ราคาจัดฟัน ทำฟัน
 การจัดฟันแบบโลหะ
65,000 – 75,000
 การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน
75,000 – 90,000
 จัดฟันแบบเซรามิก Clarity Ultra SL (*วัสดุใหม่นำเข้าจาก USA ยี่ห้อ 3m)
ผ่อนชำระ เดือนละ 2,500
(โปรโมชั่น)
 การจัดฟันเครื่องมือ Self-Ligating Braces – Damon /3M Gemini
85,000 – 90,000
 การจัดฟันเครื่องมือ Clear Self-Ligating Braces – Damon Clear/ 3M Clarity SL
90,000 – 99,000
 การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (Lingual Braces)
195,000
 การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (Brius®)
250,000
 ราคา จัดฟันแบบใส Invisalign Go
79,000
(โปรโมชั่นจาก 99,000)
 การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express
79,000
 การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite
(Invisalign Diamond Provider)*
135,000
 การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Moderrate)
(Invisalign Diamond Provider)*
 สแกนฟัน iTero
ทั้งปาก
10,000
 ราคารีเทนเนอร์แบบใส
ชิ้น
3,500
 รีเทนเนอร์ Vivera
1 คู่
10,000
(โปรโมชั่นจาก 12,000)
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 ราคาถอนฟัน
ซี่
1,200 – 1,800
 ราคาถอนฟัน : แบบซับซ้อน
ซี่
2,500 – 3,500
 ราคาผ่าฟันคุด
ซี่

*เนื่องด้วยราคาผ่าฟันคุด จะขึ้นอยู่กับลักษณะและความยากง่าย ทันตแพทย์จะประเมินและวิเคราะห์จาก x-ray ฟันอย่างละเอียด และแจ้งราคาค่ารักษาให้กับคนไข้ก่อนเริ่มทำการรักษา

ราคาปลูกเหงือก ตัดเหงือก
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 การรักษาเกี่ยวกับเหงือก
 ราคาปลูกเหงือก
ซี่
 ราคาตัดแต่งเหงือก 
ซี่
ราคารักษารากฟัน
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 การรักษารากฟัน
 ราคารักษารากฟันหน้า(anterior)
ซี่
10,000
 ฟันกรามน้อย (premolar)
ซี่
13,000
 ฟันกราม (molar)
ซี่
16,000
ราคารากฟันเทียม
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
 ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม
(ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)
 
ราคารากฟันเทียม
ราคาครอบบนรากฟันเทียม
 Digital Surgical Guide
1 – 2 ซี่
7,000
 ราคารากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Normal Surface
 รากเทียม P-I Brånemark
ซี่
34,000
(จาก 35,000)
15,000
(จาก 25,000)
 ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม SIC
ซี่
34,000
(จาก 45,000)
25,000
 รากฟันเทียม Straumann
ซี่
54,000
(จาก 60,000)
25,000
 ราคารากฟันเทียม Roxolid – Advance Titanium & Zirconia Ceramic Implant System
 ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid SLA
ซี่
65,000
(จาก 70,000)
25,000
 ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid BLX
ซี่
 ราคารากฟันเทียมทั้งปาก
 รากเทียมทั้งปากรองรับฟันปลอมทั้งขากรรไกร
 รากฟันเทียมทั้งปากรองรับสะพานฟัน
 รากฟันเทียมทั้งปากแบบ ProArch (All-on-4)

 ราคาเสริมกระดูก – ปลูกกระดูกฟัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต CardX และบัตรเครดิต SCB
ผ่อนทำฟัน บัตรกสิกรไทย
สิทธิทำฟัน บัตรกรุงศรี
สิทธิทำฟัน บัตรธนาคารออมสิน
สิทธิทำฟัน ธนาคาร KTC
สิทธิเมืองไทยประกันภัย ทำฟัน

สามารถแบ่งชำระ 0% สูงสุดนาน 3-6 เดือน
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

ทําฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

ทำฟันประกันสังคม

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคมให้สิทธิทำฟันอะไรได้บ้าง?

ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 900 บาทต่อปี

ฟันปลอมถอดได้บางส่วน จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,300 บาท
  • 5 ซี่ขึ้นไป ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท

ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • บนหรือล่าง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท
  • บนและล่าง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท

ช่องทางการชำระค่าบริการ

ผ่อนชำระค่าทำฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน ราคาทำฟันนี้มีผลถึง 30 มิถุนายน 2566.


ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตรา USD คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD1 = 35 บาท และปัดเศษเป็นทศนิยมใกล้เคียง ค่าธรรมเนียมการรักษาทันตกรรมจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาท ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นค่าโดยประมาณและจะแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันปัจจุบัน

ค่าการรักษาทางทันตกรรมข้างต้นมีผลบังคับใช้สำหรับการรักษาทันตกรรมกรณีทั่วไป สำหรับกรณีที่การรักษาทันตกรรมมีระดับความยากสูง ค่าบริการทันตกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หลังจากพบทันตแพทย์ที่ปรึกษาจะมีการวางแผนการรักษาและประเมินค่าใช้จ่ายที่เป็นราคามาตรฐาน ค่ารักษาทางทันตกรรมมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของแต่ละเคส/วัสดุ/ปริมาณ/ราคาของทองคำที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์

>> เงื่อนไขและการรับประกัน อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ระยะเวลาในการรักษาทันตกรรมสำหรับผู้รับบริการที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด/ต่างประเทศ

หากต้องการปรึกษาถึงระยะเวลาในการพักอาศัยอยู่กรุงเทพฯสำหรับการรักษารากฟันเทียม และการบูรณะฟันทั้งช่องปากนั้น หรือการรักษาทันตกรรมหลายอย่างและการรักษาที่มีความซับซ้อน กรุณาติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูลการรักษา

สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นทำฟัน จัดฟันได้ที่
คลินิกจัดฟัน BIDC รัชดาภิเษก

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400+66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com

Line ID : @bidcdental

@bidcdental
@bidcdental

แผนที่การเดินทางมาศูนย์ทำฟัน BIDC

กลับไปด้านบน