ราคาทำฟัน ค่ารักษาทางทันตกรรม

โปรโมชั่นจัดฟัน ราคาทำฟัน ที่ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมการปลอดเชื้อเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพในระดับสูง เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของผู้มารับบริการทุกท่าน ศูนย์ทันตกรรมBIDC มีค่าบริการปลอดเชื้อเครื่องมือและวัสดุ 100 – 200 บาท/ครั้ง และ ค่าธรรมเนียมการบริการและการคัดกรองโดยพยาบาลวิชาชีพ 100 บาท/ครั้ง และในช่วงเวลานี้เราได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการคัดกรอง และการป้องกัน COVID-19 จึงมีค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 100 – 200 บาท เรายินดีให้บริการคนไข้ของเราทุกท่านหากท่านต้องการตรวจสอบการควบคุมการทำการปลอดเชื้อของเราที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ราคาทำฟัน
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมทั่วไป
คน
1,200 – 2,000
เอ๊กซเรย์
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film)
ฟิล์ม
200
เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film – full mouth: Digital)
ฟิล์ม
1,200
เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film)
ฟิล์ม
1,200
3D CT Scan
ตำแหน่ง
5,000-10,000
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน)
ด้าน
1,000
ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน)
เข็ม
150
ราคาวีเนียร์
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™
คน
9,000
(จาก 12,000)
ฟอกสีฟัน POLA
คน
7,000
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Home bleaching
ชุด
5,000
ครอบฟัน
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
ซี่
10,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%
ซี่
16,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%
ซี่
22,000-24,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max
ซี่
17,000 – 18,000
(โปรโมชั่น)
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia
ซี่
17,000 – 18,000
(โปรโมชั่น)
วีเนียร์
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)
ซี่
5,000-6,000
วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS Esthetics
ซี่
13,000
วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax  (1-4 ซี่)
ซี่
16,000
(โปรโมชั่น)
วีเนียร์ Porcelain Veneer : IPS eMax (5 ซี่ขึ้นไป)
ซี่
15,000
(โปรโมชั่น)
วีเนียร์ Premium High Transluency + Digital Smile Design
ซี่
17,000
(โปรโมชั่น)
วีเนียร์ Super-thin Veneer
ซี่
18,000
(โปรโมชั่น)
ราคารักษารากฟัน
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
การรักษารากฟัน
ฟันหน้า(anterior)
ซี่
9,000
ฟันกรามน้อย (premolar)
ซี่
12,000
ฟันกราม (molar)
ซี่
15,000
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด
ค่าถอนฟัน
ซี่
1,000 – 1,500
ค่าถอนฟัน : แบบซับซ้อน
ซี่
2,000 – 3,000
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้
ฟันปลอมฐานพลาสติก (resin base denture) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก
ชิ้น
5,000 – 6,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก
ชิ้น
13,000 – 22,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) เพิ่มฟันซี่ละ
500
ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture)
ชิ้น
20,000-25,000
จัดฟัน ราคา
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมจัดฟัน ราคาทำฟัน
การจัดฟันแบบโลหะ
60,000 – 70,000
การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน
70,000 – 90,000
จัดฟันแบบเซรามิก Clarity Ultra SL (*วัสดุใหม่นำเข้าจาก USA ยี่ห้อ 3m)
ผ่อนชำระ เดือนละ 2,500
(โปรโมชั่น)
การจัดฟันเครื่องมือ Self-Ligating Braces – Damon /3M Gemini
80,000 – 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Clear Self-Ligating Braces – Damon Clear/ 3M Clarity SL
90,000 – 95,000
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (Lingual Braces)
195,000
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (Brius®)
ราคา จัดฟันแบบใส Invisalign Go
69,000
(โปรโมชั่นจาก 75,000)
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express
75,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite
(Invisalign Diamond Provider)*
130,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Moderrate)
(Invisalign Diamond Provider)*
สแกนฟัน iTero
ทั้งปาก
5,000
(โปรโมชั่นจาก 10,000)
รีเทนเนอร์
ชิ้น
3,000
รีเทนเนอร์ Vivera
คู่
20,000
(โปรโมชั่นจาก 30,000)
ราคารากฟันเทียม
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม
(ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)
 
ราคารากฟันเทียม
ราคาครอบบนรากฟันเทียม
Digital Surgical Guide
1 – 2 ซี่
7,000
ราคารากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Normal Surface
รากเทียม P-I Brånemark
ซี่
30,000
(จาก 35,000)
14,000
(จาก 25,000)
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม SIC
ซี่
30,000
(จาก 45,000)
25,000
รากฟันเทียม Straumann SLA
ซี่
50,000
(จาก 60,000)
25,000
ราคารากฟันเทียม Roxolid – Advance Titanium & Zirconia Ceramic Implant System
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid
ซี่
60,000
(จาก 70,000)
25,000
ราคารากฟันเทียมทั้งปาก
รากเทียมทั้งปากรองรับฟันปลอมทั้งขากรรไกร
รากฟันเทียมทั้งปากรองรับสะพานฟัน
รากฟันเทียมทั้งปากแบบ ProArch (All-on-4)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร

สิทธิทำฟัน บัตรธนาคารไทยพาณิชย์ SCB
โปรโมชั่นทำฟัน บัตรกรุงเทพ
ผ่อนชำระทำฟัน บัตรกสิกร
สิทธิทำฟัน บัตรธนาคารออมสิน
ทำฟัน citibank
สิทธิทำฟัน บัตรกรุงศรี
สิทธิทำฟัน บัตรกรุงไทย
โปรโมชั่นทันตกรรม เมืองไทยสไมล์คลับ
สิทธิจัดฟัน Muang Thai Friends Club
ทำฟัน Dtac

สามารถแบ่งชำระ 0% สูงสุดนาน 3-6 เดือน
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

ทําฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

ทำฟันประกันสังคม

ประกันสังคมให้สิทธิทำฟันอะไรได้บ้าง?

ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 900 บาทต่อปี

ฟันปลอมถอดได้บางส่วน จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,300 บาท
  • 5 ซี่ขึ้นไป ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท

ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • บนหรือล่าง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท
  • บนและล่าง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม

ช่องทางการชำระค่าบริการ

ผ่อนชำระค่าทำฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน ราคาทำฟันนี้มีผลถึง 30 กันยายน 2565.

ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตรา USD คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD1 = 36 บาท และปัดเศษเป็นทศนิยมใกล้เคียง ค่าธรรมเนียมการรักษาทันตกรรมจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาท ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นค่าโดยประมาณและจะแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันปัจจุบัน

ค่าการรักษาทางทันตกรรมข้างต้นมีผลบังคับใช้สำหรับการรักษาทันตกรรมกรณีทั่วไป สำหรับกรณีที่การรักษาทันตกรรมมีระดับความยากสูง ค่าบริการทันตกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หลังจากพบทันตแพทย์ที่ปรึกษาจะมีการวางแผนการรักษาและประเมินค่าใช้จ่ายที่เป็นราคามาตรฐาน ค่ารักษาทางทันตกรรมมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของแต่ละเคส/วัสดุ/ปริมาณ/ราคาของทองคำที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์

>> เงื่อนไขและการรับประกัน อ่านรายละเอียดเพิ่ม

ระยะเวลาในการรักษาทันตกรรมสำหรับผู้รับบริการที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด/ต่างประเทศ

หากต้องการปรึกษาถึงระยะเวลาในการพักอาศัยอยู่กรุงเทพฯสำหรับการรักษารากฟันเทียม และการบูรณะฟันทั้งช่องปากนั้น หรือการรักษาทันตกรรมหลายอย่างและการรักษาที่มีความซับซ้อน กรุณาติดต่อเราหากต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูลการรักษา

สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นทำฟัน จัดฟันได้ที่
คลินิกจัดฟัน BIDC รัชดาภิเษก

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400+66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com

Line ID : @bidcdental

@bidcdental
@bidcdental

แผนที่การเดินทางมาศูนย์ทำฟัน BIDC

กลับไปด้านบน