ศูนย์ทันตกรรม BIDC

จุดมุ่งหมาย Vision

“เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริการทางทันตกรรมในประเทศไทย ด้วยมาตรฐานการรักษาและการให้บริการระดับสากลแก่ผู้เข้ารับบริการ” ด้วยคติพจน์ของเราดังนี้

  • Building Beautiful Smiles คือการสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ
  • International Standards and Relations คือ การให้บริการทางทันตกรรมด้วยมาตรฐานระดับสากล
  • Dental Professionalism คือ การให้บริการทางทันตกรรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ
  • Care and Compassion คือการมุ่งเน้นเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ
ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

เป้าหมายด้านการบริการ Mission

พันธกิจของบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

BIDC provides Professional Dental Care Services following Quality based Standards, Patient Safety Standards, Customer Satisfaction Measures for Continuous Quality Improvement

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยหลักการ และมาตรฐานดังต่อไปนี้

  1. มาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรม
  2. มาตรฐานการบริการระดับสากล
  3. การดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ
ศูนย์ทันตกรรม

มาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรม

ทีมทันตแพทย์ของเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและการรักษาทันตกรรมแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างดี โดยมุ่งเน้นด้านการให้ความรู้และความเข้าใจในการรักษาแก่ผู้เข้ารับบริการ เราได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008 เราจึงมีกฎระเบียบและบรรทัดฐานด้านการให้บริการที่มุ่งเน้นความโปร่งใส การให้ความสำคัญในการให้ความเข้าใจและการให้ทางเลือกแก่ผู้เข้ารับบริการในการตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้องโดยทีมทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรมองเราที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียง รวมถึงประสบการณ์การทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทันตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีทางทันตกรรม
การรักษารากฟัน

มาตรฐานการบริการระดับสากล

ที่บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เรามุ่งเน้นการให้บริการด้านทันตกรรมเท่าเทียมระดับสากล โดยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก และรวดเร็วให้กับผู้มารับบริการทุกท่านมีทีมทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรมของเราในการรักษา รวมถึงมาตรฐานการบริหารด้านการบริการที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการรักษาการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) จากประเทศสหรัฐอเมริกา JCI ได้มีข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้รับบริการรวมถึงมาตรฐานการฆ่าเชื้อก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งท่านสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากเทคโนโลยีด้านการฆ่าเชื้อ

ตรวจสุขภาพก่อนทำฟัน

การดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ

เราเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ดังนั้นเราจึงทำการคัดเลือกทีมงานที่ผ่านการอบรมและความรู้ด้านทันตกรรมในการให้บริการ ในปี 2553 เราได้รับรางวัล Prime Minister Export Award จากประสบการณ์ด้านการบริการของเราที่เห็นได้ว่าผู้ที่เข้ารับบริการมีความประทับใจและแนะนำญาติมิตรให้มาเข้ารับบริการที่ ศูนย์ทันตกรรมของเราเป็นจำนวนมาก

ทันตกรรม

รางวัลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

jci certification

ได้รับการรับรองจาก JCI – การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ สิ่งอำนวยความสะดวกยา และความปลอดภัยของผู้ป่วย

iso accreditation

การรับรองมาตรฐาน ISO – ระบบการจัดการคุณภาพสำหรับบริการทางทันตกรรม ISO 9001:2015

มาตรฐานสากล JCI
JCI Thailand Dental Clinic
JCI dental clinic thailand
JCI Bangkok Dental Clinic
JCI Dental Center Bangkok

รางวัลยอดเยี่ยมที่ได้รับ

thailand prime minister export

Best Service Provider – Prime Minister Export Award by Royal Thailand Government for years 2010 and 2015

Prime Minister Award
Prime Minister Award PM Abhisit
baipo business

Outstanding Quality, Customer Focus & Branding – Baipo Business Award by SCB and Sasin Business School

Baipo Business
thailand trust mark

Trusted Quality Award – Thailand Trustmark by Department of International Trade & Promotion of Thailand (DITP)

Thailand Trust Mark
dbd verified

Outstanding Quality, Customer Focus & Branding – Baipo Business Award by SCB and Sasin Business School

DBD Verified

รางวัลอื่นๆที่ได้รับ

straumann award

Straumann Implants Associate Partner and Thailand’s Top Elite Dental Implant Provider Award

teeth whitening certificate

Preferred & Top Provider for Zoom Teeth Whitening

Global Health

Global Health and Travel Awards at Asia Pacific Healtcare and Medical Tourism Congress and Customer Service Awards by alliance partners

award invisalign

Invisalign Diamond Award – Invisalign at BIDC are done by certified orthodontists specialist

กลับไปด้านบน