เกี่ยวกับเรา :

ศูนย์ทันตกรรม BIDC | บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

จุดมุ่งหมาย Vision

“เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริการทางทันตกรรมในประเทศไทย ด้วยมาตรฐานการรักษาและการให้บริการระดับสากลแก่ผู้เข้ารับบริการ” ด้วยคติพจน์ของเราดังนี้

  • Building Beautiful Smiles คือ การสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจ ให้แก่ผู้เข้ารับบริการ
  • International Standards and Relations คือ การให้บริการทางทันตกรรมด้วยมาตรฐานระดับสากล
  • Dental Professionalism คือ การให้บริการทางทันตกรรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ
  • Care and Compassion คือ การมุ่งเน้นเอาใจใส่ และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ

เป้าหมายด้านการบริการ Mission

พันธกิจของบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

BIDC provides Professional Dental Care Services following Quality based Standards, Patient Safety Standards, Customer Satisfaction Measures for Continuous Quality Improvement

Thailand Dental Professionals
การรักษารากฟัน
ตรวจสุขภาพก่อนทำฟัน

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยหลักการ และมาตรฐานดังต่อไปนี้

  1. มาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรม
  2. มาตรฐานการบริการระดับสากล
  3. การดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ

มาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรม โดยทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรมครบวงจร

ทีมทันตแพทย์ของเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและการรักษาทันตกรรมแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างดี โดยมุ่งเน้นด้านการให้ความรู้และความเข้าใจในการรักษาแก่ผู้เข้ารับบริการ เราได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2015 เราจึงมีกฎระเบียบและบรรทัดฐานด้านการให้บริการที่มุ่งเน้นความโปร่งใส

Certificates for ISO 9001:2015 of Bangkok International Dental Center

 

การให้ความสำคัญในการให้ความเข้าใจและการให้ทางเลือกแก่ผู้เข้ารับบริการในการตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้องโดยทีมทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรมองเราที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียง รวมถึงประสบการณ์การทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทันตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทีมทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา
ทีมหมอฟัน มหิดล
ISO Certified Quality Services

มาตรฐานการบริการระดับสากล

ที่บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เรามุ่งเน้นการให้บริการด้านทันตกรรมเท่าเทียมระดับสากล โดยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก และรวดเร็วให้กับผู้มารับบริการทุกท่านมีทีมทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรมของเราในการรักษา รวมถึงมาตรฐานการบริหารด้านการบริการที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการรักษาการรับรองคุณภาพมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

jci certification

JCI ได้มีข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้รับบริการรวมถึงมาตรฐานการฆ่าเชื้อก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งท่านสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมจากเทคโนโลยีด้านการฆ่าเชื้อ

การดูแลเอาใจใส่ และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ

เราเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ดังนั้นเราจึงทำการคัดเลือกทีมงานที่ผ่านการอบรมและความรู้ด้านทันตกรรมในการให้บริการ ในปี 2553 เราได้รับรางวัล Prime Minister Export Award จากประสบการณ์ด้านการบริการของเราที่เห็นได้ว่าผู้ที่เข้ารับบริการมีความประทับใจและแนะนำญาติมิตรให้มาเข้ารับบริการที่ ศูนย์ทันตกรรมของเราเป็นจำนวนมาก

รางวัลอื่นๆของ BIDC รีวิวจากผู้รับบริการ ทำไมเลือกทำฟันที่ BIDC
ทันตกรรม

รางวัลและความสำเร็จ – ศูนย์ทันตกรรม BIDC Dental Center

รัชดา คลินิกทำฟัน

รางวัลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

jci certification

ได้รับการรับรองจาก JCI – การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ สิ่งอำนวยความสะดวก ยา และความปลอดภัยของผู้ป่วย

Certificates for ISO 9001:2015 of Bangkok International Dental Center

การรับรองมาตรฐาน ISO – ระบบการจัดการคุณภาพสำหรับบริการทางทันตกรรม ISO 9001:2015

jci certificate
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
ตรวจ JCI คลินิกทำฟัน
ประชุมออนไลน์
คลินิกจัดฟัน รัชดา
มาตรฐานสากล JCI
JCI Thailand Dental Clinic
JCI dental clinic thailand
JCI Bangkok Dental Clinic
JCI Dental Center Bangkok
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
Certificates for ISO 9001:2015 of Bangkok International Dental Center
ตรวจ ISO คลินิกทำฟัน
ตรวจ ISO
การรับรองมาตรฐาน ISO ที่ BIDC

รางวัลยอดเยี่ยมที่ได้รับ

thailand prime minister export

Best Service Provider – Prime Minister Export Award by Royal Thailand Government for years 2010 and 2015

Prime Minister Award
Prime Minister Award PM Abhisit
baipo business

Outstanding Quality, Customer Focus & Branding – Baipo Business Award by SCB and Sasin Business School

Baipo Business
thailand trust mark

Trusted Quality Award – Thailand Trustmark by Department of International Trade & Promotion of Thailand (DITP)

Thailand Trust Mark
dbd verified

Outstanding Quality, Customer Focus & Branding – Baipo Business Award by SCB and Sasin Business School

DBD Verified

รางวัลทางทันตกรรมที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับ

THE EXCLUSIVE SIGNATURE | Straumann Award 2022

รางวัลรับรองการรักษารากฟันเทียมมากที่สุดในประเทศไทย

The Exclusive Signature BIDC Dental Center
straumann award

Straumann Implants Associate Partner and Thailand’s Top Elite Dental Implant Provider Award

รางวัล GlobalHealth

Global Health and Travel Awards at Asia Pacific Healtcare and Medical Tourism Congress and Customer Service Awards by alliance partners

ใบรับรอง Zoom Teeth Whitening

Preferred & Top Provider for Zoom Teeth Whitening

Invisalign Diamond Provider

Invisalign Diamond Award – Invisalign at BIDC are done by certified orthodontists specialist

ศูนย์ทันตกรรม BIDC

รัชดาภิเษก

02-692-4433

คลินิกทันตกรรม BIDC

พารากอน

02-610-9630

คลินิกทันตกรรม BIDC

เอ็มควอเทียร์

02-003-6322

กลับไปด้านบน