บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัล Invisalign Diamond Provider 2017

Invisalign Diamond Provider

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัล Invisalign Diamond Provider 2017 จากบริษัท Invisalign Thailand เป็นรางวัลที่เราได้จากการรักษาคนไข้ Invisalign มากกว่า 150 เคสต่อปี นอกจากนี้ คุณหมอคนเก่งของเราก็ได้รับรางวัล Invisalign Platinum Provider 2017 ทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับ ทพ. ดร.ไอริน ศิริสุนทร ทพญ.ยิ่งมณี เจิมธเนต และทพญ.วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ

บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
Invisalign Platinum Provider