เรื่องน่ารู้ ทำฟันด้วยการใช้ประกันสังคม (อัปเดต 2567)

ทำฟัน ประกันสังคม

หากคุณเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ทำการส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน รวมถึงในกรณีที่คุณลาออกจากงานแล้ว ประกันสังคม ทำฟัน ยังให้สิทธิคุ้มครองค่าทำฟันฟรีต่อให้คุณอีก 6 เดือน

โดยรายละเอียดการทำฟัน ประกันสังคม ได้แก่ การขูดหินปูน, การอุดฟัน, การถอนฟัน และการผ่าตัดฟันคุด ซึ่งทางคลินิกทันตกรรมจะให้สิทธิทำฟันรายการดังกล่าว 900 บาท/ปี โดยที่ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน รวมถึงยังสามารถเบิกค่าใส่ฟันเทียม หรือการทำฟันปลอมได้อีกด้วย

สารบัญความรู้เรื่องทำฟัน ประกันสังคม [คลิกอ่านตามหัวข้อ]


ประกาศใช้สิทธิทำฟัน ประกันสังคม 2567


ประกันสังคม ทำฟัน 2567

ทำฟัน ประกันสังคม คืออะไร?

สิทธิขูดหินปูน ประกันสังคม


ประกันสังคม ทำฟัน คือ สิทธิที่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และ 39 จะสามารถใช้สิทธิทางทันตกรรม สำหรับบริการขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน และถอน/ผ่าฟันคุด ได้ฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรับบริการ ภายในวงเงิน 900 บาท/ปี อีกทั้งยังให้สิทธิผู้ประกันตนในการเบิกค่าฟันปลอม ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม โดยรายละเอียดของฟันปลอม จะแยกเป็น 2 กรณี (รายละเอียดฟันปลอม ประกันสังคม)

ผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิในการรักษาทาง ทันตกรรม ประกันสังคม ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น (ผู้ประกันตน ตามมตรา 40 จะไม่มีสิทธิในข้อนี้)

โดยผู้ประกันตน จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนที่จะถึงเดือนที่ผู้ประกันตนจะมาใช้บริการ ทำฟัน ประกันสังคม แต่ในกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกจากงาน หลังจากที่ส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนแล้ว ผู้ประกันตนจะยังมีสิทธิทำฟันต่อไปได้อีก 6 เดือน นับจากวันที่ผู้ประกันตนลาออก ดังนั้นผู้ประกันตนสามารถนัดหมายเข้ารับการรักษาได้

การใช้สิทธิประกันสังคม – ทันตกรรม

 สิทธิสำหรับผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาบริการทางทันตกรรม ได้ดังต่อไปนี้ 

สิทธิขูดหินปูน ประกันสังคม


การขูดหินปูน เป็นการขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่บริเวณฟัน และซอกฟันให้หลุดออก เพื่อสุขภาพฟัน และช่องปากที่แข็งแรง ช่วยป้องกันโรคเหงือกและฟันที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการสะสมของคราบหินปูนในปริมาณมาก ๆ โดยปกติแล้วทันตแพทย์จะแนะนำให้ ขูดหินปูน เพื่อทำความสะอาดคราบหินปูนสะสม ในทุกๆ 6 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม : ขูดหินปูน จำเป็นหรือไม่ ทำไมต้องทำ? (คลิกอ่าน)

สิทธิการอุดฟัน ประกันสังคม


การอุดฟัน ได้แก่ การบูรณะ หรือการซ่อมแซมเนื้อฟันที่มีรอยผุโดยทันตแพทย์ เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ วัสดุที่ใช้ในการอุดฟันจะมีอยู่ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน (Composite Resin) และ วัสดุอุดฟันสีเงิน อมัลกัม (Amalgam)

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทำไมต้องอุดฟัน เลือกอุดฟันแบบไหนดี? (คลิกอ่าน)

>>กลับไปที่สารบัญ<<

สิทธิถอนฟัน ประกันสังคม


การถอนฟันเป็นทันตกรรมทั่วไป สำหรับกรณีฟันที่ผุมาก เช่น ฟันที่ผุจนทะลุถึงโพรงประสาทรากฟัน หรือมีฟันที่ผุมากจนเหลือแต่ตอ และมีอาการปวดฟันมากร่วมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : สาเหตุที่ต้องถอนฟัน ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนและหลังทำฟัน (คลิกอ่าน)

สิทธิถอนฟันคุด / ผ่าฟันคุด ประกันสังคม


สำหรับการผ่าฟันคุด หรือ ถอนฟันคุด เป็นการรักษาทางทันตกรรม เพื่อเอาฟันกรามซี่ที่ 3 ซึ่งเป็นซี่สุดท้ายในขากรรไกร ที่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาในช่องปากได้ออก โดยฟันซี่ดังกล่าว อาจฝังตัวอยู่ในกระดูกขากรรไกร หรืออยู่ในเหงือก ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น ปวดหรือบวมได้ และ ถ้าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้น ฟันซี่นั้น ๆ ก็จำเป็นต้องได้รับการเอาออกโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม : ผ่าฟันคุด จำเป็นหรือไม่ หลังการผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุดดูแลยังไง? (คลิกอ่าน)

สิทธิประกันสังคม ขูด – อุด – ถอน – ผ่า ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC ไม่ต้องสำรองจ่าย

จองคิวออนไลน์ตอนนี้
อัพเดททำฟันประกันสังคม

>>กลับไปที่สารบัญ<<

สิทธิการทำฟันปลอม ประกันสังคม

นอกเหนือจากสิทธิทำฟัน ประกันสังคม ในการขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน และผ่าฟันคุดแล้ว ประกันสังคมยังให้สิทธิผู้ประกันตนในการเบิกค่ารักษา ฟันปลอม ภายในเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม โดยรายละเอียดของฟันปลอม จะแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

ฟันปลอมเฉพาะส่วน

  • ฟันปลอมจำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
  • ฟันปลอมจำนวน 5 ซี่ เบิกได้เท่ากับที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

ฟันปลอมแบบทั้งปาก

  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม
  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก บนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอม

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฟันปลอมมีกี่แบบ หลังทำฟันต้องดูแลยังไง? (คลิกอ่าน)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับฟันปลอม ประกันสังคม เพิ่มเติมที่นี่
@bidcdental

>>กลับไปที่สารบัญ<<

ประกันสังคม ทำฟันที่ไหนได้บ้าง ?


ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิในการรักษาฟันได้ทั้ง โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกทันตกรรม แต่จะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้ทำสัญญาไว้กับทางสำนักงานประกันสังคม

โดยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ มักจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ หรือมีสติกเกอร์ของทางสำนักงานประกันสังคมแจ้งติดเอาไว้หน้าคลินิกว่า “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตน กรณีทันตกรรม ‘ทำฟัน’ ไม่ต้องสำรองจ่าย” ซึ่งจะเป็นคลินิกทันตกรรมที่เป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม และสามารถให้ผู้ประกันตนเข้าใช้สิทธิ ทำฟันประกันสังคม ได้โดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า (ขอให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้)

ทางคลินิกทันตกรรม BIDC ให้บริการ ทันตกรรม ประกันสังคม โดยผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท/ปี เหลือจ่ายแค่ส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับเท่านั้น รวมถึงในกรณีของการใส่ฟันปลอม ทางคลินิกทันตกรรม สามารถให้การรักษาใส่ฟันปลอม และออกใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกันตน สามารถไปเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนจากทางสำนักงานประกันสังคมได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลศูนย์ทันตกรรม BIDC และ คลินิกทันตกรรม BIDC

ทำฟันที่ไหนดี

ศูนย์ทันตกรรม BIDC (รัชดาภิเษก)


สอบถาม/จองคิวนัดหมายที่

โทรศัพท์ : 02 694 6400
โทรศัพท์ : 02 692 4433

Googlemap : BIDC Dental Center

เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกที่ 4 ซึ่งจะอยู่ด้านหน้าอาคารไทยประกันชีวิต ศูนย์ทันตกรรม BIDC อยู่ปากซอยรัชดาภิเษก 7 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที (500 เมตร) หรือสามารถมาโดยรถแท็กซี่ หรือรถประจำทางได้

BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์


สอบถาม/จองคิวนัดหมายที่

โทรศัพท์มือถือ : 097-295-9872 
โทรศัพท์ : 02-003-6323 

Googlemap : BIDC Dental Clinic at Emquartier

ร้านทำฟันตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น 4 ตึก A (Helix) เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ ทางออก 1

คลินิกทันตกรรม สยามพารากอน

BIDC สาขาพารากอน


สอบถาม/จองคิวนัดหมายที่

โทรศัพท์มือถือ : 095-210-6871 
โทรศัพท์ : 02-610-9630

Googlemap : BIDC Dental Clinic at Siam Paragon 

คลินิกทันตกรรมตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ,ชั้น 2 (บริเวณลิฟท์ ฝั่ง North) ใกล้กับ รถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออก 3

>>กลับไปที่สารบัญ<<

เอกสารที่ใช้เบิกค่าทำฟันประกันสังคม


  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส. 2-16)
  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  • เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)
  • กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อ และเลขที่บัญชี

ธนาคารที่ผู้ประกันตนสามารถรับค่ารักษาคืนได้ :

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

โดยนำเอกสารทั้งหมด ยื่นต่อสาขาสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ ที่ระบุเอาไว้ในใบรับรองแพทย์

เงินค่าประกันสังคมที่เราถูกหักไปในทุก ๆ เดือนจากเงินเดือนนั้น นอกจากจะได้รับสิทธิการรักษาในโรงพยาบาลฟรีแล้ว เรายังมีสิทธิใช้ประกันสังคมในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และฟันของเราอีกด้วย โดยที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ทางคลินิกทำฟันที่เราไปใช้บริการจะดูแล และตัดค่ารักษาจากประกันสังคมของเราให้อัตโนมัติ

สำนักงานประกันสังคม

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม

สรุป

หากคุณจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม คุณจะมีสิทธิในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้ ดังนั้น คุณสามารถรักษาสิทธิของตัวคุณเอง โดยการทำนัดหมายเข้ารับการตรวจรักษา ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิสำหรับการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด หรือแม้แต่การทำฟันปลอม ได้ที่คลินิกทันตกรรมที่มีสัญลักษณ์ของการทำฟัน ประกันสังคม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ะ


BIDC เราเปิดให้บริการทุกวัน ดูแลทุกท่านด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
“อย่าลืมมาใช้สิทธิของตัวเองกันนะคะ”

ปรึกษาเรื่องจัดฟัน

ติดต่อเรา คลินิกทันตกรรม BIDC รัชดา

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400+66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com

Line ID : @bidcdental

สแกน QR Code ปรึกษาเราที่นี่

@bidcdental
@bidcdental