เทคโนโลยีทางทันตกรรม

เทคโนโลยี CT Scan หรือการถ่ายภาพรังสี 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีทางทันตกรรม ที่ช่วยให้ทันตแพทย์ประเมิน และวางแผนรักษาการฝังรากฟันเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี CT Scan สามารถช่วยกำหนดตำแหน่งที่จะทำการฝังรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ ทันตแพทย์สามารถตรวจสอบ ประเมินกระดูกขากรรไกรของคนไข้ว่ามีความหนาแน่นพอหรือไม่ที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

เทคโนโลยี CT Scan ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC ช่วยให้ทันตแพทย์ได้รับรู้ขนาดและปริมาณของกระดูก รวมไปถึงตำแหน่งของอวัยวะส่วนสำคัญต่างๆ บริเวณใบหน้าและขากรรไกร เช่น โพรงไซนัส เส้นประสาท ก่อนที่จะผ่าตัดฝังรากเทียมลงไป CT Scan เป็นเทคโนโลยีทางทันตกรรมมที่มีความสำคัญในแง่ของช่วยเพิ่มความแม่นยำ คนไข้ความปลอดภัยมากขึ้น หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการผ่าตัด ส่งผลให้การรักษาทันตกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องฉายรังสีเอกซ์แบบ 3 มิติ ( 3D Dental CT Scan ) ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC

The Planmeca ProMax 3D เป็นเครื่องX-Ray 3 มิติรุ่นล่าสุดที่นำมาใช้ที่ศูนย์ทันตกรรมBIDCเครื่องสแกน 3 มิติ (CT Scan) นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ทันตแพทย์ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคของคนไข้ เพื่อนำมามาวางแผนการรักษา ช่วยให้มีความแม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาทันตกรรมได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการอธิบายให้คนไข้เข้าใจเห็นภาพขั้นตอนการรักษาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

เทคโนโลยีทางทันตกรรม

CT Scan ราคา


ราคาค่าใช้จ่ายในการทำ CT Scan ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

Perfect field size for all needs


Planmeca ProMax 3D

Planmeca ProMax 3Dเป็นเทคโนโลยีทางทันตกรรม ที่แสดงผลภาพถ่าย X-Ray แบบ 3 มิติได้ตรงตามความต้องการของทันตแพทย์มากที่สุด สามารถผลิตภาพได้หลากหลายขนาด แสดงผลขนาดภาพโครงสร้างกระดูกขากรรไกรได้ถูกต้องแม่นยำ ได้ตามความต้องการของทันตแพทย์เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการรักษาทันตกรรมที่แตกต่างกัน

Planmeca ProMax 3D concept

แสดงผลภาพถ่ายแบบที่มีความละเอียดสูง ตั้งแต่รายละเอียดเพียงเล็กน้อยไปจนถึงภาพกระดูกแบบเต็มใบหน้า และยังสามารถกำหนดพื้นที่ที่ต้องการในการถ่าย CT Scan ตามความต้องการใช้งานจริง เพิ่มประสิทธิภาพของภาพถ่าย Xray และยังลดปริมาณรังสีที่คนไข้จะได้รับลดลงอีกด้วย

Complies with every imaging need

  • ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับการรักษาทันตกรรมที่ทันสมัย
  • เหมาะกับความต้องการที่หลากหลายทางทันตกรรม เช่น การรักษารากฟัน, ทันตกรรมจัดฟัน, การทำรากเทียม, ทันตกรรมทั่วไปและการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร และวิเคราะห์ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร
  • สามารถเลือกกำหนดบริเวณที่ต้องการถ่ายภาพ Xray ตามพื้นที่ที่ต้องการ ช่วยให้คนไข้ไม่ต้องโดนรังสีส่วนเกินที่ไม่จำเป็น
  • มีการแสดงผลภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง ทันตแพทย์สามารถนำไปวินิจฉัยได้อย่างละเอียดและมีความแม่นยำมากขึ้น

SCARA technology

เอกลักษณ์เฉพาะของ SCARA technology (มาตรฐานเดียวกับที่ใช้ใน Robot Arm) เทคนิคพิเศษช่วยให้การถ่าย Xray แบบ 3 มิติเคลื่อนไหวเป็นอิสระ เดือยข้อต่อ SCARA ARM ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถควบคุมรูปแบบการเคลื่อนไหวได้อิสระตามต้องการ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำ

Flat panel for accurate images

  • ตัวรับภาพแบบ Direct Deposit Csi Semiconductor Flat Panel ให้ความถูกต้องแม่นยำ ปราศจากความผิดเพี้ยนของภาพ สำหรับภาพถ่าย Xray แบบ 3 มิติ ซึ่งแตกต่างจากเครื่อง Xray ทั่วไป ที่ใช้เทคโนโลยีหลอดสุญญากาศแบบเก่า และมี focusing หลายขั้นตอน
  • flat panels สามารถอ่านข้อมูลภาพจากหน่วยความจำเพียงครั้งเดียว โดยไม่มีความผิดเพี้ยน ไม่สูญเสียความไวของแสง และ ไม่จำเป็นต้องมีการปรับเทียบบ่อยครั้ง จึงสามารถให้ภาพที่ถูกต้องแม่นยำ
  • Pulsed exposure เวลาที่ใช้ในการสแกนทั้งหมดอยู่ที่ 18 วินาที แต่เวลารับแสงที่เกิดขึ้นจริงใช้เวลาเพียง 3-12 วินาทีเท่านั้น ซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่คนไข้จะได้รับลงได้

Romexis software

ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในเครื่อง Planmeca ProMax 3D CT Scan ช่วยให้ภาพมีความยืดหยุ่นในทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาพรอบแกน, ภาพตัดขวาง, และระนาบซ้ายขวา เรียกว่าเป็นซอฟท์แวร์ให้ภาพสามมิติแบบ real-time ในมุมที่ต้องการ แสดงผลแบบ 3 มิติให้มุมมองที่สมจริงตามโครงสร้างทางกายวิภาค ซึ่งสามารถนำมามาวางแผนการรักษา ช่วยให้มีความแม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาทันตกรรมได้ดียิ่งขึ้น

ทันตกรรม

CT Scan เป็นเครื่องที่มีราคาสูง โดยทั่วไปมักจะมีเฉพาะในโรงพยาบาล/ศูนย์ทันตกรรมชั้นนำ หรือในมหาวิทยาลัยแพทย์ ในคลินิกทั่วไปนั้นมักไม่นิยมลงทุนติดตั้งไว้ในคลินิกแต่ประโยชน์ของเครื่องมือนี้มีมากมายนัก


กลับไปด้านบน