ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ ศาสตร์ทางทันตกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อบูรณะฟันที่สูญเสียไป และแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก โดยการสร้างวัสดุคล้ายฟันเพื่อขึ้นมาทดแทนเพื่อการใช้งานบดเคี้ยวหรือความสวยงาม ซึ่งจะประกอบไปด้วย รากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือวัสดุอะมัลกัม โดยประโยชน์ของการรักษาแต่ละแบบก็มีจุดประสงค์และหน้าที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้จุดประสงค์หลักของทันตกรรมประดิษฐ์ คือการทำให้คนไข้สามารถใช้ฟันได้อย่างสะดวกและเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

@bidcdental

สารบัญ ทันตกรรมประดิษฐ์

การทดแทนฟันที่สูญเสียไป

ประเภทของการบูรณะฟัน :

Prosthodontic Dentistry

ฟันปลอม

แผงฟันปลอม เป็นการทดแทนฟันแบบถอดออกได้ โดยทั่วไปฐานฟันปลอมสามารถทำได้ด้วยพลาสติก และโลหะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับบริการ

ประโยชน์ของฟันปลอม
รากฟันเทียมแบบมีฟันทันที

การปลูกรากฟันเทียม ไททาเนียม

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม เป็นวิธีการทางทันตกรรมที่ทำการทดแทนรากฟันที่สูญเสียไปด้วยการฝังวัสดุไททาเนียมขนาดเล็กลงบนกระดูกรองรับฟันแล้วจึงทำการติดยึดครอบฟันบนรากฟันเทียมนั้น เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสีย

รากฟันเทียม คืออะไร?
การติดสะพานฟัน

สะพานฟัน

การทำสะพานฟัน เป็นอีกวิธีการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปแบบติดแน่นถาวร ด้วยการติดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างเคียงและเชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างครอบฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป

ประเภทของสะพานฟัน
aesthetics crowns

ครอบฟัน

ครอบฟันมีลักษณะเหมือนฟันตามธรรมชาติ ใช้ครอบบนฟันจริง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง ปรับปรุงรูปร่างและสีให้มีความสวยงาม ใช้เป็นตัวยึดสะพายฟัน และใช้เพื่อครอบบนรากฟันเทียม

ครอบฟันเซรามิกดีไหม?
inlays onlays

อุดฟัน

การอุดฟัน เป็นหนึ่งในการบูรณะฟันที่นิยมทำกันทั่วไป โดยสามารถเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ทอง เงิน อมัลกัม หรือวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน ได้ในการอุดฟัน

อุดฟันแบบไหนดี

ประโยชน์ของทันตกรรมประดิษฐ์

ประโยชน์ของ ทันตกรรมประดิษฐ์ ในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปมีดังนี้

  • ช่วยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดังเดิม คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  • ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง
  • ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของการถูกทำลายของเนื้อเยื่อโดยรอบ
  • ลดปัญหาความยุ่งยากในการทำความสะอาดฟัน ฟันผุ และโรคเหงือก เนื่องจากฟันล้มหรือฟันเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่ว่าง
  • ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
  • อาจสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด
  • ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน
การตรวจฟัน

รีวิวครอบฟัน

กลับไปด้านบน