จัดฟัน แบบไหนเห็นผลดีที่สุด ดัดฟันครั้งแรกต้องจ่ายเท่าไร


อยากฟันสวยต้องจัดฟัน การจัดฟัน คือ การรักษาและแก้ไขการเรียงตัวของฟัน เป็นวิธีรักษาทางทันตกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมมากสุดในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันเหยิน ฟันห่าง การสบฟันหน้าไม่สนิท ขากรรไกรบนยื่น ขากรรไกรล่างยื่น มีช่องว่างระหว่างฟัน หรือฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบและยังส่งผลกระทบต่อรูปหน้ารวมถึงประสิทธิภาพการบดเคี้ยวลดลง ทำให้การดูแลรักษาความสะอาดฟันลดลงอีกด้วย เพราะฟันซ้อนเกจะทำความสะอาดตามซอกได้ยากกว่าฟันปกติ

ซึ่งผู้ที่มีปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ขาดความมั่นใจ แต่แก้ไขได้ด้วยการจัดฟัน การดัดฟันทั้ง 4 แบบ คือ จัดฟันเหล็ก หรือจัดฟันโลหะ, จัดฟันเซรามิก, จัดฟันใส invisalign และจัดฟันดาม่อน ก่อนจัดฟันควรเข้ารับการปรึกษาการดัดฟันกับคุณหมอจัดฟัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด คลินิกจัดฟัน bidc ยินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดฟัน

การจัดฟันต้องเป็นทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทางจัดฟันโดยเฉพาะ คุณหมอจัดฟันจะเริ่มจากวินิจฉัยปัญหาและรักษา เช่น ต้องถอนฟันไหม ถอนฟันกี่ซี่ ในบางคนไม่จำเป็นต้องถอน และแนะนำใช้เครื่องมือทันตกรรมแบบติดแน่น เช่น การจัดฟันแบบติดเหล็ก หรือจัดฟันดาม่อน Damon รวมถึงเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ จัดฟันใส อินวิสไลน์ Invisalign

ดูโปรโมชั่นจัดฟัน

จัดฟัน คือ

เป็นทันตกรรมจัดฟันสาขาหนึ่ง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดฟัน เป็นการแก้ไขฟันและขากรรไกร ฟันยื่น ฟันที่ขบกันไม่พอดี เพื่อให้ฟันเกิดการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ต้องการและขยับเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบประโยชน์ของการดัดฟันยังช่วยเพิ่มความสวยงามของฟัน ทำให้พูดหรือยิ้มได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเป็นทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจัดฟันเท่านั้น ในการแก้ไขปัญหาเรื่องฟันเรียงตัวไม่สวยงาม

ฟันแบบไหนควรจัดฟัน

เมื่อฟันไม่เรียงตัว การทำความสะอาดจะยากขึ้น และทำให้เกิดฟันผุ เป็นโรคเหงือก นอกจากนี้ ฟันที่สบกันไม่สนิทจะทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด อีกทั้งยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับการพูดที่เกิดจากการสบของฟันอีกด้วย

 1. ฟันบนยื่น — ยื่นออกมาข้างหน้ามากไป
 2. ฟันล่างยื่น — ออกมาข้างหน้ามากไป
 3. ฟันกัดคร่อม — ไม่สามารถขบได้พอดีกับฟันล่าง
 4. ฟันสบเปิด — เมื่อขบฟันและแล้วมีช่องว่างระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
 5. ฟันห่าง — มีช่องว่างระหว่างฟันหรือฟันที่ขึ้นไม่เต็ม
 6. ฟันกัดเบี้ยว— จุดศูนย์กลางของฟันบนไม่ตรงกับฟันล่าง
 7. ฟันซ้อน — ฟันที่ขึ้นมามากเกินไปจนเกทับกัน

หากมีความผิดปกติของความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาลุกลามต่อไป

หากมีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟันเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้มีผลต่อพัฒนาการของกระดูกขากรรไกรและฟันข้างเคียง และการแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่เมื่อเริ่มพบเห็น ความผิดปกติ

หากคนไข้มีอุปนิสัย (Oral habit) ที่ผิดปกติบางประการที่มีผลต่อพัฒนาการของกระดูกและฟัน เช่น การกลืนที่ผิดปกติ การกัดริมฝีปากและเล็บ การดูดนิ้ว การหายใจทางปาก ก็ควรจะเริ่มให้การบำบัดรักษาอุปนิสัยที่ผิดปกติดังกล่าว ตั้งแต่ในระยะแรกที่ตรวจพบ

ดัดฟัน


ฟันของเราเหมาะกับการจัดฟันแบบไหน?
ปรึกษาปัญหาเรื่องจัดฟันฟรี

@bidcdental

เตรียมตัวก่อนจัดฟัน

ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟันจะตรวจสุขภาพช่องปากและตรวจดูฟันรวมถึงขากรรไกรและปาก หากคนไข้ที่มีฟันผุ จะต้องอุด ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือกที่มีตามอาการให้เรียบร้อยเสียก่อน “เป็นการเคลียร์ช่องปากให้พร้อมก่อนจัดฟัน”

เตรียมตัวก่อนจัดฟัน
ตรวจสุขภาพช่องปาก

การถ่ายภาพ X-ray ฟัน

เพื่อดูตำแหน่งของกระดูกฟัน ดูการสบกันของฟันบนและฟันล่าง และโครงสร้างภายในช่องปากที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น รวมถึงความสัมพันธ์ของขากรรไกรกับฟัน

ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนจัดฟัน
ถ่ายภาพ X-ray ฟัน

การสแกนฟันดิจิตอล iTero

แทนการพิมพ์ปากแบบเดิม ซึ่งจะทำให้คนไข้สบายปาก สำหรับการจัดฟันแบบใส ซึ่งการสแกนฟันแบบ itero เพื่อวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ผู้ป่วยสามารถดูผลลัพธ์การรักษาหลังการจัดฟันที่คาดหวังได้ชัดเจน

การพิมพ์ฟัน

จะใช้วัสดุที่ทำจากปูนปลาสเตอร์ให้ผู้เข้ารับการจัดฟันกัด จะแข็งตัวลงเมื่อนำออกมาจากปาก มีรูปร่างและลักษณะเหมือนฟันจริงจะช่วยให้สามารถประเมินการรักษาได้ง่าย

เตรียมตัวจัดฟัน
สแกนฟัน iTero

 

พิมพ์ฟันก่อนจัดฟัน
การพิมพ์ฟัน

การถอนฟัน

ในกรณีที่คนไข้มีฟันซ้อนมากในช่องปาก จึงจำเป็นต้องถอนฟัน เพื่อช่วยให้มีพื้นที่ในการจัดฟันและเคลื่อนย้ายฟันได้สะดวกยิ่งขึ้น

การผ่าตัดขากรรไกร

ใช้ในกรณีที่การจัดฟันอย่างเดียวไม่อาจช่วยให้การสบฟันจากฟันที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบดีขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

จัดฟันปรึกษาฟรี@bidcdental


จัดฟันครั้งแรก ราคาเริ่มต้นจ่ายเท่าไหร่

เป็นเพียงราคาเริ่มต้นของการจัดฟัน

ก่อนจัดฟัน

 • ต้องพิมพ์ปากทำแบบหล่อฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 1,100 บาท

การ X-Ray เพื่อวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของฟันและขากรรไกร รวมทั้งใบหน้า

 • X-Ray เพื่อวางแผนการรักษา ก่อนเริ่มต้นการจัดฟัน จำนวน 2 ฟิล์ม 2,800 บาท
 • ระหว่างการรักษาอาจต้อง X-Ray เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขากรรไกร และใบหน้า ครั้งละ 1,400 บาท
 • ก่อนถอดเครื่องมือจัดฟันต้อง X-Ray ทั้งปาก อีกครั้ง 1,400 บาท

ค่ารักษาในการจัดฟัน 65,000-75,000 บาท (แบบจัดฟันโลหะ)

 • (ไม่รวมค่าอุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูนและการตรวจ /เครื่องมือพิเศษอื่นๆ)

การชำระค่าบริการ เมื่อเริ่มต้นติดเครื่องมือ

 • ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ชำระ 10,000 บาท
 • ครั้งต่อไป จ่ายค่าปรับเครื่องมือ ครั้งละ 2,000 บาท จนครบค่ารักษาที่ตกลงไว้ก่อนการรักษา

หลังการจัดฟัน

 • ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers) สำหรับขากรรไกรบน และล่าง 2 ชิ้น 7,000 บาท (ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือ โดยไม่รวมในค่ารักษาจัดฟัน)
 • กรณีเครื่องมือหลุดเกิน 3 ครั้ง ต้องชำระค่าติดเครื่องมือใหม่ ตัวละ 550 บาท

*** หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับศูนย์ทันตกรรม BIDC โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดัดฟัน


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : จัดฟันครั้งแรก ต้องเตรียมตัวยังไง ราคาเท่าไหร่? (คลิก)

ปรึกษาเรื่องจัดฟัน
ปรึกษาเรื่องจัดฟัน

จัดฟันต้องถอนฟันไหม

ขึ้นอยู่กับโครงสร้างฟันและการเรียงตัวของฟันแต่ละบุคคลว่ามีปัญหาการเรียงตัวมากน้อยเพียงใด หากมีปัญหามากทันตแพทย์จะแนะนำให้ถอนฟัน เพื่อช่วยให้มีพื้นที่ในการจัดฟันและเคลื่อนย้ายฟันได้สะดวกยิ่งขึ้น

ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของคุณหมอจัดฟันที่วางไว้ ควรศึกษาความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจัดฟัน จะแนะนำได้ว่าฟันของเราควรจัดฟันประเภทไหนและแบบไหนถึงจะเหมาะกับเรา การวางแผนการรักษาและระยะเวลาที่มีความแม่นยำด้วย

จัดฟันใส อินวิสไลน์

“ทำไม ? การจัดฟันใส Invisalign ถึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน”

เด็กจัดฟันได้ไหม
จัดฟันได้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่

แนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กๆ ไปพบคุณหมอจัดฟันตั้งแต่อายุ 7-10 ปี เพื่อตรวจหาการสบฟันที่ผิดปกติ การสบฟันที่ผิดปกติบางอย่าง จะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถประเมินผลลักษณะการขึ้นของฟันแท้ได้อย่างชัดเจน และสามารถเริ่มการรักษาเมื่อถึงวัยอันสมควร

 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดและควบคุมการเติบโตของกระดูกขากรรไกร
 • ช่วยให้สามารถกำหนดความกว้างของแนวฟันได้
 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ฟันแท้ขึ้นได้
 • ช่วยแก้ปัญหาการกลืนน้ำลายหรือการออกเสียงที่ผิดปกติ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง
 • ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาฟันคุด

สามารถค้นหารายชื่อทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจัดฟัน ได้จากเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของทันตแพทยสภา

หากคนไข้เคลียร์ช่องปากพร้อมแล้ว ในการติดเครื่องมือจัดฟันจะช่วยลดปัญหาระหว่างติดอุปกรณ์จัดฟันได้ การที่เราดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเป็นประจำนั้น ก็เป็นการลดขั้นตอนการเคลียร์ช่องปากไปได้มากทีเดียว

@bidcdental

จัดฟันราคา

จัดฟันราคามีแบบผ่อนชำระ สามารถใช้ผ่อนผ่านบัตรเครดิตและใช้ประกันสังคมได้ ก่อนติดสินใจดัดฟันสามารถมาปรึกษาคุณหมอจัดฟันได้ค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้รู้ขั้นตอนและการเตรียมตัวก่อนจัดฟัน คลิกดูราคาจัดฟันด้านล่าง

จัดฟันโลหะ หรือ จัดฟันเหล็ก
65,000 – 75,000 บาท
ผ่อนชำระ
2,000 บาท/เดือน
จัดฟันเซรามิก ราคา
75,000 – 90,000 บาท
วัสดุคุณภาพจาก USA?
ผ่อนชำระ
2,500 บาท/เดือน
Self-Ligating Braces Damon / 3M Gemini
85,000 – 90,000 บาท
ผ่อนชำระ 3,000 บาท/เดือน
Damon Clear / 3M Clarity SL
90,000 – 99,000 บาท
ผ่อนชำระ 3,000 บาท/เดือน
จัดฟันใสราคา invisalign Go
79,000 บาท
ราคาเริ่มต้น 19,000 บาท?
จัดฟันใส Essential by Invisalign
90,000 บาท
ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท?
จัดฟันแบบใส invisalign express
89,000 บาท
ผ่อนชำระ 10,000 บาท/เดือน
ราคาจัดฟันใส invisalign Lite
135,000 บาท
ผ่อนชำระ 10,000 บาท/เดือน
จัดฟันใส invisalign Moderate
160,000 บาท
ผ่อนชำระสูงสุด 10 เดือน
จัดฟันใส invisalign Full (Comprehensive)
180,000 บาท
ผ่อนชำระสูงสุด 10 เดือน
โปรโมชั่นรีเทนเนอร์
ราคารีเทนเนอร์ VIVERA
10,000 บาท
ราคาโปรโมชั่นจาก 12,000 บาท
1 คู่
ราคารีเทนเนอร์
3,500 บาท
ชิ้นละ

สอบถามโปรแกรมผ่อนชำระ พร้อมส่วนลดมากมายได้ที่

จะจัดฟันทั้งที เลือกที่ใช่ในแบบที่เป็นคุณ

ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีการจัดฟันเกิดขึ้นมากมาย ทั้งช่วยลดระยะเวลาการจัดฟัน สังเกตเห็นเครื่องมือการจัดฟันได้ยาก เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดฟัน เห็นผลลัพธ์ก่อนจัดฟัน และการจัดฟันบางชนิดไม่จำเป็นต้องถอนฟันอีกด้วย วันนี้จึงอยากพาเพื่อน ๆ มาดูเทคโนโลยีการจัดฟันที่ BIDC ว่าเรามีไอเท็มอะไรเด็ด ๆ ที่ไม่ควรพลาดกันค่ะ

เทคโนโลยีการจัดฟัน BIDC

และเพื่อความพึงพอใจ ความปลอดภัยของผู้มารับบริการทุกท่าน ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราให้การรักษาการจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟันเท่านั้น!! ..คลิกดูรายชื่อคุณหมอจัดฟัน

ประเภทการจัดฟัน

ประเภทการจัดฟันมี 2 ประเภท คือ

 1. การจัดฟันแบบติดเครื่องมือ
 2. การจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ

สามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 แบบด้วยกัน ดังนี้

จัดฟันโลหะ / จัดฟันเหล็ก (metal)

เป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จัดฟันแบบติดเครื่องมือ ส่วนมากวัยรุ่นและคนทั่วไปจะเลือกการจัดฟันเหล็ก โดยปัจจุบันการจัดฟันโลหะได้มีการพัฒนาขนาดของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลง คุณภาพสูงขึ้น และให้ความรู้สึกใส่สบายมากขึ้น สามารถเปลี่ยนสีสันยาง (O-ring) ที่ผู้รับบริการสามารถเลือกสีที่ชอบเปลี่ยนได้ทุกเดือน

จัดฟันโลหะ
จัดฟันโลหะ หรือ จัดฟันเหล็ก

การจัดฟันติดแน่น จะมีการปรับเครื่องมือทุกๆ เดือน คุณหมอจัดฟันจะปรับเหล็กจัดฟันทุกๆ 4-6 สัปดาห์ เพื่อให้ฟันเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่เหมาะ ถือว่าเป็นการจัดฟันที่ราคาน้อยกว่าชนิดอื่นๆ

ระยะเวลาในการจัดฟัน 2 ปีขึ้นไป

ข้อดีของการจัดฟันแบบโลหะ

 • ราคาถูกกว่าการจัดฟันแบบอื่น
 • มีน้ำหนักเบา และเหล็กจัดฟันมีขนาดเล็กลง
 • สามารถเปลี่ยนสียางจัดฟัน (O-ring) ได้เพิ่มสีสันให้กับฟัน มีให้เลือกหลากสี และมีแบบใส

จัดฟันดามอน DAMON

จัดฟันดาม่อน เป็นการจัดฟันแบบติดเครื่องมือบนผิวหน้าฟันด้วยเครื่องมือที่ออกแบบพิเศษ ลักษณะเครื่องมือของดามอนมีทั้งแบบสีเหมือนฟันและแบบโลหะ สามารถเลือกเครื่องมือได้ ลักษณะพิเศษของเครื่องมือจัดฟันดามอน ด้วยการใช้เหล็กจัดฟันระบบแบบดามอน (Damon system) ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องใช้ใช้ยางรัดฟันแบบเดิม ช่วยลดระยะเวลาการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้

จัดฟันดามอน
จัดฟันดามอน

จัดฟันดามอน มี 2 แบบ คือ

 1. Damon Q แบบโลหะ
 2. Damon clear 2 แบบใส

ระยะเวลาการจัดฟันน้อยกว่าจัดฟันโลหะ

ข้อดีของการจัดฟันแบบดามอน

 • ลดระยะเวลาจัดฟันน้อยลง
 • ส่วนใหญ่ไม่ต้องถอนฟัน
 • เจ็บน้อยกว่าจัดฟันแบบโลหะ
 • ไม่ต้องใช้ยางรัดฟัน
 • ใช้เทคโนโลยีแบบ self-ligatingลักษณะจะเป็นบานพับเปิดปิด ลดแรงเสียดทาน ส่งผลให้ฟันเคลื่อนที่ไว
 • ผลลัพธ์ที่ได้ดีเยี่ยม
 • สบายปากแบบเหนือชั้น

จัดฟันใส อินวิสไลน์

จัดฟันแบบใส invisalign การจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ เป็นการดัดฟันโดยใช้ Aligner แบบใส ผลิตโดยภายใต้เทคโนโลยีของบริษัท ที่ชื่อว่า invisalign (อินวิสไลด์) ซึ่งมองไม่เห็นเครื่องมือ สามารถถอดออกได้ การจัดฟันใสสามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องทำการติดยึดวัสดุใดๆ บนฟัน ง่ายต่อการรับประทานอาหาร การทำความสะอาด และการใช้ชีวิตประจำวัน …คลิกอ่านต่อ

จัดฟันใส อินวิสไลน์
จัดฟันใส อินวิสไลน์ (invisalign)

ประเภท invislign

 • invisalign Go
 • invisalign express
 • invisalign Lite
 • invisalign Moderate
 • invisalign Full (Comprehensive)

Invisalign Dental Center
ศูนย์ทันตกรรม BIDC รัชดาภิเษก ซอย7

สอบถามโปรโมชั่นจัดฟัน
ราคาจัดฟันเฉพาะเดือนนี้เท่านั้น!

@bidcdental

จัดฟันเซรามิก สีเหมือนฟัน

การดัดฟันแบบสีเหมือนฟัน เป็นการจัดฟันแบบติดเครื่องมือ คล้ายๆ กับแบบโลหะ แต่แตกต่างกันที่วัสดุ จะใช้แผ่นวัสดุที่ใช้ติดบนผิวด้านหน้าฟันเรียกว่า Bracket เป็นเซรามิกใสและสีเหมือนฟัน ซึ่งได้รับการพัฒนามากขึ้น การเคลื่อนฟันจะเป็นไปตามรูปแบบการปรับลวดในทิศทางที่ทันตแพทย์ต้องการ ทำให้การจัดฟันสีเหมือนฟันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจจัดฟันแต่ไม่อยากให้ผู้อื่นสังเกตเห็นเครื่องมือจัดฟัน

จัดฟันเซรามิก
จัดฟันเซรามิก

ข้อดีของการจัดฟันเซรามิกสีเหมือนฟัน

 • ทำให้มองเห็นเครื่องมือจัดฟันสีเหมือนฟันได้ไม่ชัดเจน
 • ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับการจัดฟันชนิดมองไม่เห็นเครื่องมือแบบอื่นๆ
 • จัดฟันที่ซ้อนเกได้ทุกรูปแบบ

ขั้นตอนการจัดฟันสีเหมือนฟัน

 • ปรึกษาทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา
 • เอกซเรย์ พิมพ์ปาก และวางแผนการรักษา
 • ติดเครื่องมือจัดฟันบน-ล่าง (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์)
 • พบทันตแพทย์ตามนัดหมายทุกครั้ง (ไม่ควรเลื่อนนัดบ่อยๆ เนื่องจากจะทำให้การจัดฟันเสร็จช้าลง)
 • หลังจากฟันเรียงตัวกันอย่างสวยงามแล้ว ทันตแพทย์จะถอดเครื่องมือจัดฟัน
  ใส่รีเทรนเนอร์

จัดฟัน Clarity Ultra (สีเหมือนฟัน ไม่ใช้ยางรัด)

เป็นการจัดฟันแบบติดเครื่องมือบนผิวหน้าฟัน มีลักษณะเป็นสีเหมือนฟัน (Tooth-colored Braces) จึงไม่ค่อยเป็นที่สังเกตมากนัก ด้วยเครื่องมือที่ออกแบบพิเศษคล้ายการจัดฟันแบบดามอน เคลื่อนฟันอย่างนุ่มนวล จึงทำให้คนไข้รู้สึกสบายกว่าการจัดฟันแบบโลหะทั่วไป

ผลิตโดยบริษัท 3M สหรัฐอเมริกา ไม่ต้องใช้ใช้ยางรัดฟันแบบเดิม (Self-ligating Braces) จึงทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น และลดระยะเวลาการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันได้

จัดฟัน Clarity Ultra
จัดฟัน Clarity Ultra

BRIUS จัดฟันด้านใน

ถ้าเป็นการจัดฟันข้างในแบบเก่า การใส่ลวดเข้าไปด้านในจะทำให้การเคลื่อนที่ของฟันซี่นั้น มีผลกระทบต่อฟันข้างๆได้ แต่ว่าการจัดฟันแบบ Brius ทันตแพทย์จะสามารถเลือกได้ว่า ฟันซี่ไหนจะขยับ ฟันซี่ไหนจะไม่ขยับ โดยเลือกได้ว่าจะขยับไปในทิศทางไหน

จัดฟันด้านใน Brius
จัดฟันแบบ Brius

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

การศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรบนใบหน้า โดยมีการร่วมกับการจัดฟัน ซึ่งการผ่าตัดขากรรไกรนั้น อาจจะผ่าขากรรไกรเดียว(1-jaw) หรือ สองขากรรไกร(2-jaw) ก็ได้ ขึ้นกลับลักษณะความผิดปกติของขากรรไกร โดย ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการจะทำการขยับเคลื่อนกระดูกขากรรไกร ตามแผนการรักษา เพื่อให้มีใบหน้าที่สวยงาม และการสบฟันที่ดีขึ้น

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

ตัวอย่างการรักษา

เคสจัดฟัน

เปรียบเทียบการสบฟัน ก่อนผ่า-หลังผ่า 3 เดือน

เคสจัดฟันใส

ก่อนจัดฟันใส – หลังจัดฟันใส

เคสหลังจัดฟันใส

ก่อนจัดฟันใส – หลังจัดฟันใส

เคสจัดฟันแบบใส

ก่อนจัดฟันใส – หลังจัดฟันใส

จัดฟันหน้าเรียวไหม รูปหน้ากับการจัดฟัน

การเปลี่ยนแปลงรูปหน้าหลังการจัดฟัน เกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่อไปนี้ประการใดสาเหตุหนึ่งหรือร่วมกัน

การเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกร ซึ่งเติบโตมากในช่วงวัยรุ่น และโตเต็มที่เมื่อ อายุประมาณ 14-16 ปีในผู้หญิง และ ประมาณ 18 ปีในผู้ชายขนาดของขากรรไกรถูกกำหนดโดยพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ การจัดฟันด้วยเครื่องมือมีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรในช่วงที่ยังโตไม่ เต็มที่ จะสามารถยับยั้งหรือกระตุ้นการเจริญของขากรรไกรบนได้เล็กน้อย หลังจากช่วงวัยรุ่นไปแล้ว ใบหน้าและขากรรไกรไม่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่บริเวณจมูกและคางจะยังยื่นขึ้นได้เล็กน้อยเมื่ออายุมากขึ้น
การเคลื่อนฟัน เนื่องจากฟันหน้าเป็นส่วนพยุงริมฝีปากไว้ ดังนั้น การเคลื่อนฟันหน้าไปด้านหน้าหลังจะมีผลต่อรูปปากได้ เช่น การถอนฟันและดึงฟันหน้าไปข้างหลังจะมีผลทำให้ริมฝีปากยุบลง การผ่าตัดขากรรไกร สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของขากรรไกรได้อย่างเด่นชัด

เครื่องมือขยายขากรรไกรบน

เครื่องมือขยายขากรรไกรบน (Palatal Expander) ใช้สำหรับขยายขากรรไกรบนที่แคบให้กว้างขึ้น เพื่อให้สัมพันธ์กับขนาดขากรรไกรล่าง และมีเนื้อที่สำหรับเรียงฟันที่ซ้อนเก เครื่องมืออาจเป็นแบบติดแน่นหรือแบบถอดได้ที่มีเครื่องมือขยายขากรรไกรอยู่ ที่กลางเพดานปาก ทันตแพทย์จะแนะนำวิธีไขสกรูที่เครื่องมือเพื่อให้เครื่องมือขยายออก และจำนวนที่ไข เช่นกี่วันต่อครั้ง ผู้ป่วยควรไขสกรูตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด หากลืมไขสกรู ห้ามไขเพิ่มจำนวนย้อนหลัง

เพราะการไขสกรูถี่เกินไป อาจเกิดผลเสียได้ และหยุดไขเมื่อครบจำนวน การจดบันทึกการไขสกรูไว้หรือทำเครื่องหมายบนปฏิทินว่าได้ไขสกรูแล้ว จะช่วยเตือนความจำได้ดี

เมื่อเริ่มไขสกรูแรก ๆ อาจมีอาการแน่นบริเวณขากรรไกรบน และจมูก ต่อไปเมื่อขากรรไกรขยายออก อาจจะมีช่องเปิดตรงกลางระหว่างฟันหน้าบน ซึ่งช่องนี้จะค่อย ๆ ปิดเองใน 2-3 เดือน ผู้ป่วยควรรักษาความสะอาดของเครื่องมือด้วยการบ้วนปากหรือแปรงฟันหลังอาหาร ทุกครั้งเพื่อกำจัดเศษอาหาร หากเป็นเครื่องมือถอดได้ควรถอดเครื่องมืออกมาทำความสะอาดทุกครั้งหลังอาหาร

หนังยางดึงฟัน

การเลื่อนฟันบางตำแหน่งในการจัดฟัน ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ โดยการใส่หนังยางดึงฟัน (Elastic) ตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดจะทำให้ฟันเลื่อนเข้าที่ได้รวดเร็ว ทันตแพทย์จะแนะนำวิธีใส่หนังยาง ทิศทางและตำแหน่งของหนังยาง รวมทั้งระยะเวลาในการใส่ เช่น ใส่ตลอดเวลา หรือ ใส่เฉพาะบางเวลา ผู้ป่วยควรเปลี่ยนหนังยางทุก 12 – 24 ชั่วโมงหลังใส่ เพราะยางจะล้า หมดแรงดึง ควรใส่หนังยางคืนทันทีหลังทานอาหารและหลังทำความสะอาดฟัน การใส่หนังยางไม่สม่ำเสมอ ฟันจะเลื่อนไปแล้วเลื่อนกลับ ถ้าตะขอที่เกี่ยวหนังยางบิด หรือหัก ให้รีบติดต่อทันตแพทย์ทันที ฟันที่เกี่ยวหนังยางอาจมีอาการเจ็บ ๆ หรือ โยกเล็กน้อย หลังใส่หนังยางเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นปกติ ไม่ต้องกังวล ถ้ามีอาการมากผิดปกติ ให้ติอต่อทันตแพทย์

Headgear

Headgear เป็นเครื่องมือพิเศษที่ช่วยในการจัดฟัน โดยใช้ดันฟันบนไปข้างหลัง หรือใช้เสริมฟันหลัก ใส่ Headgear ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรืออย่างน้อยวันละ 12-14 ชั่วโมง รวมทั้งเวลานอน ไม่มีการใส่ที่มากเกินไป โดยทั่วไปไม่ควรใส่ Headgear เมื่ออยู่นอกบ้านเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ใส่ headgear ขณะวิ่ง หรือเล่นกีฬา ระวังไม่ให้ผู้อื่นดึง Headgear ขณะที่ใส่อยู่

การถอดใส่ Headgear ควรทำอย่างระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เครื่องมือจัดฟันในปากหลุดหลวม หรือตะขอของ Headgear ทิ่มปาก หน้า หรือตาได้ หากเครื่องมือที่ Headgear เกี่ยวอยู่หลุดหรือหลวม ให้หยุดใช้ Headgear แล้วติดต่อทันตแพทย์ทันที Headgear ชนิดที่ดึงด้วยหนังยาง ให้เปลี่ยนยางทุก ๆ 3-4 วัน ฟันที่ Headgear เกี่ยว อาจมีอาการเจ็บ ๆ เล็กน้อยหลังใส่ Headgear เป็นเวลาหลายชั่วโมง ซึ่งเป็นปกติ แสดงว่าฟันเริ่มเคลื่อนที่ พยายามใส่ Headgear สม่ำเสมอต่อไป

ข้อมูลจาก สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ทำไมถึงต้องใส่ “รีเทนเนอร์” หลังจัดฟัน

รีเทนเนอร์ (Retainer) คือ อุปกรณ์ที่ช่วยให้ฟันที่จัดใหม่ยังคงเรียงตัวสวยตามระเบียบ ป้องกันฟันล้ม หรือฟันเคลื่อนตัวหลังการจัดฟัน คนที่กำลังจัดฟันอยู่ หรือจัดฟันใกล้เสร็จแล้ว คงทราบว่าหลังจัดฟันเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการใส่รีเทนเนอร์เพื่อให้ฟันเรียงสวยหลังจากที่เราจัดฟันเสร็จแล้ว…คลิกอ่านต่อ

จัดฟันที่ไหนดี

สำหรับการจัดฟัน นอกจากต้องทำกับคุณหมอที่มีประสบการณ์ในด้านทำฟันแล้ว สถานพยาบาลหรือคลินิกทำฟันที่น่าเชื่อถือก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน ทางคลินิกจัดฟัน BIDC รัชดา เรามีทีมทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจัดฟัน และมีทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Invisalign มาอบรมให้ความรู้และคำแนะนำที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง…คลิกอ่านต่อ


ถาม-ตอบ ปัญหาเรื่องการจัดฟัน ดัดฟัน

จัดฟันได้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไร

การจัดฟันนั้นสามารถทำได้ในช่วงอายุที่เหมาะสมประมาณ 10-14 ปี การจัดฟันตั้งแต่อายุไม่มากจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องฟันซ้อนเกได้อย่างดี เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้าและช่วงปากมากที่สุด และยังส่งผลในการเคลื่อนตัวของฟันได้ง่าย หากมีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ควรรีบปรึกษาคุณหมอจัดฟันทันทีและควรเริ่มรักษาตั้งแต่อายุยังน้อย

จัดฟันต้องถอนฟันไหม

เนื่องจากฟันของแต่ละคนซ้อนเกแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องให้คุณหมอจัดฟันตรวจสภาพช่องปากและฟัน ถ่าย x-ray เพื่อให้เห็นโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร โดยทั่วไปคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกจำเป็นจะต้องถอดฟัน ต้องถอนกี่ซี่นั่น คุณหมอผู้ให้การรักษาจัดฟัน จะวางแผนแนวทางการรักษาอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ เพื่อที่จะได้ผลการรักษาที่ดี ฟันเรียงตัวสวยงาม

จัดฟันเจ็บไหม

อาการเจ็บหรือปวดเพราะจัดฟัน เกิดจากการติดหรือปรับเครื่องมือใหม่ ฟันที่ถูกดึงถูกแรงกด จึงทำให้รู้สึกเจ็บปวด อาการเหล่านี้จะเป็นในช่วงแรกๆ เท่านั้น

ประเภทการดัดฟันมีกี่ชนิด
และคนไข้สามารถเลือกประเภทจัดฟันในการบำบัดรักษาได้เองหรือไม่ ?

ทันตกรรมดัดฟันแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประการ คือ

1. เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น ซึ่งจะเป็นโลหะที่ติดอยู่บนซี่ฟัน ตลอดช่วงเวลาของการบำบัดรักษา

2. เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ซึ่งคนไข้สามารถถอดออกและใส่ได้เอง ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดก็จะให้ผลในการบำบัดรักษาที่แตกต่างกัน การใช้เครื่องมือชนิดใด ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของทันตแพทย์ดัดฟันถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของเครื่องมือแต่ละชนิด

ระยะเวลาที่ใช้ในการดัดฟันนั้นนานเท่าใด ?

ขึ้นอยู่กับ ความผิดปกติที่ต้องการแก้ไขและความร่วมมือของคนไข้ หากคนไข้ให้ความร่วมมือดีผลการบำบัดรักษาก็จะออกมาดีและใช้ระยะเวลาสั้น แต่การรักษาโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี

ในการดัดฟันจะมีผลทำให้ฟันผุง่ายขึ้นหรือไม่ ?

ฟันที่ได้รับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟันก็เหมือนฟันปกติทั่วไป ซึ่งหากทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผุ

ในระหว่างดัดฟันจะต้องมีการดูแลความสะอาดเป็นพิเศษใดๆ หรือไม่ ?

โดยทั่วไปมักจะแนะนำให้คนไข้ดัดฟันแปรงฟันและทำความสะอาดฟันหลังอาหารทุกมื้อ ในกรณีที่ใช้เครื่องมือชนิดถอดได้ ก็ให้ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยยาสีฟันและแปรงสีฟันร่วมด้วย นอกจากนี้ก็ควรงดเว้นอาหารรสหวานจัด หรือติดฟัน ในรายที่ใช้เครื่องมือ ชนิดติดแน่น ควรงดเว้นอาหารกรอบและแข็ง เช่น ถั่วต่างๆ , น้ำแข็ง เพราะมีโอกาสที่จะทำให้เครื่องมือ ที่ติดอยู่กับฟันหลุดออก อันจะมีผลให้ การบำบัดรักษายุ่งยากและไม่ได้ผลเท่าที่ควร

ในการดัดฟันนั้นเจ็บมากน้อยเพียงใด ?

ทุกครั้งที่มีการปรับหรือเปลี่ยนลวดที่ใช้ในการดัดฟัน คนไข้จะรู้สึกตึง หรือเจ็บบ้าง ในช่วงสัปดาห์แรก ของการปรับเปลี่ยนลวดดัดฟัน แต่หากรู้สึกเจ็บปวดรุนแรงผิดปกติควรกลับไปพบทันตแพทย์ดัดฟันผู้ให้การบำบัดรักษาทันที

ค่าใช้จ่ายในการดัดฟันนั้นแพงหรือไม่ ?

ค่าใช้จ่ายในการดัดฟันนั้น จะแตกต่างกันไปบ้างขึ้นกับชนิด ของการบำบัดรักษา และระยะเวลาในการบำบัดรักษา ทั้งนี้คนไข้ควรสอบถาม และตกลงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด และวิธีในการชำระค่าใช้จ่ายจากทันตแพทย์ดัดฟันผู้ให้การบำบัดรักษา ก่อนที่จะเริ่มต้นการบำบัดรักษาให้การบำบัดรักษาทันที

“ข้อมูลถาม-ตอบ เกี่ยวกับการดัดฟัน มาจากเวบไซต์ของ สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย


คุณหมอจัดฟัน ที่คลินิกจัดฟันรัชดาภิเษก

คลินิกจัดฟันรัชดา บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) รวมหมอจัดฟัน มากประสบการ์ณมากกว่า 10 ปี

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุลDDS., MSD.,

หมอจัดฟันวรรณวดี ชีวินวนกิจกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, USA
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship, Rainbow Babies and Children’s Hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics.
ทันตแพทย์ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

คุณหมอจัดฟันณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

 • Certificate in Residency training in Department of Craniofacial Orthodontics, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
 • Msc in Craniofacial Orthodontics, Chang Gung University, Taiwan
ทันตแพทย์ เจริญชัย เจนกุลประสูตร

หมอจัดฟันเจริญชัย เจนกุลประสูตร

 • DDS., Prince of Songkla University
 • MSc., Dental Science in Orthodontics, University of Queensland, Australia
 • Diplomate of Dental Board of Australia
 • Ex-lecturer Oral Health Centre of Western Australia (OHCWA), University of Western Australia
 • Member of Australian Dental Association (ADA)
 • Member of Australian Society of Orthodontics (ASO)
 • Member of Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)
ทันตแพทย์หญิง บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

คุณหมอจัดฟันบุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

 • DDS.,Chulalongkorn University
 • MSD., Saint Louis University (USA)
 • Certificate in Orthodontics, Saint Louis University (USA)
 • Craniofacial Orthodontics fellowship, Cardinal Glennon Children’s hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สมชัย มโนพัฒนกุล

คุณหมอจัดฟันสมชัย หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ สมชัย มโนพัฒนกุล

 • DDS. (Honours), Mahidol University
 • Grad. Dip. (Periodontics) Chulalongkorn University
 • MSDc., Orthodontics, The University of Queensland, Australia
ทันตแพทย์หญิงอัญชลี แพทยังกุล DDS., MDSc.,

คุณหมอจัดฟันอัญชลี แพทยังกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน University of Sydney

บทสรุป

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันเหยิน ฟันห่าง การสบฟันหน้าไม่สนิท ขากรรไกรบนยื่น ขากรรไกรล่างยื่น มีช่องว่างระหว่างฟัน หรือฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบ สามารถปรึกษาทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจัดฟันคุณหมอจัดฟันจะเป็นเริ่มจากวินิจฉัยปัญหาและรักษา เช่น ต้องถอนฟันไหม ถอนฟันกี่ซี่ ในบางคนไม่จำเป็นต้องถอน และแนะนำใช้เครื่องมือทันตกรรมแบบติดแน่น เช่น การจัดฟันแบบติดเหล็ก หรือจัดฟันดาม่อน Damon รวมถึงเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ จัดฟันใส อินวิสไลน์ Invisalign เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด

กลับไปด้านบน