การทำฟันด้วยระบบทันตกรรมดิจิทัล ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC


ในปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษาทันตกรรมมีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นมาก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการรักษาทันตกรรม สำหรับทันตกรรมดิจิทัลนี้ คุณหมอสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษา ช่วยย่นระยะเวลาการรักษา ลดความเจ็บปวดและความไม่สะดวกสบายต่างๆ และช่วยในการรักษาผู้ที่ปัญหาสุขภาพช่องปากในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมแบบครบวงจร เราให้ความสำคัญในการให้บริการทันตกรรมด้วยระบบดิจิทัล เรานำเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่เป็นระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ในการวางแผนการรักษา และใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลมาร่วมในการรักษาต่างๆ เช่น การฝังรากฟันเทียม การจัดฟัน Invisalign การออกแบบรอยยิ้ม การทำวีเนียร์และครอบฟัน เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่แม่นยำที่สุดและดีที่สุดนั่นเอง

การใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลช่วยให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และแม่นยำมากขึ้น ผู้รับบริการจะได้รับการรักษาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ลดความเจ็บปวดและไม่สะดวกสบายจากเครื่องมือทันตกรรมแบบเดิม และสามารถเห็นผลการรักษาก่อนตัดสินใจรับการรักษาได้ ทั้งนี้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลสามารถทำให้ผู้รับบริการทราบข้อมูลการรักษาโดยรายละเอียดและชัดเจนตั้งแต่ก่อนรับการรักษาจนกระทั้งเสร็จสิ้นการรักษา

ทันตกรรมดิจิตอลที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC

เครื่องสแกนฟัน iTero

เครื่องสแกนฟัน iTero ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นเครื่องสแกนฟันดิจิทัล 3 มิติ ที่ใช้ทดแทนการใช้วัสดุพิมพ์ปาก ก่อนการ จัดฟัน ที่มอบความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ แสดงผลทันทีแบบ 3D นอกจากนี้ยังแสดงภาพ เสมือนจริง ผู้รับบริการสามารถเห็นผลลัพธ์การจัดฟันได้ทันที

เตรียมตัวจัดฟัน

เครื่องสแกนฟัน iTero เป็นเครื่องสแกนภายในช่องปาก 3 มิติ จากสหรัฐอเมริกา โดยมากแล้วใช้ร่วมกับการจัดฟันแบบใส Invisalign เพิ่มความสบายให้กับผู้รับบริการ สามารถแสดงภาพฟันเสมือนจริงที่สแกนเสร็จแล้ว ทันตแพทย์สามารถจำลองผลลัพธ์การจัดฟัน มีการวางแผนการรักษา ปรับแต่งสำหรับคุณให้ดูได้ทันที

เมื่อสแกนฟันด้วยเครื่องสแกนฟัน iTero เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบฟันของผู้รับบริการเป็นไฟล์ดิจิตอล สามารถส่งให้ห้องแลปทันตกรรมเพื่อผลิตชิ้นงานได้ทางออนไลน์ได้ทันที ทำให้ผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแม่นยำมากขึ้น คนไข้สามารถรับเครื่องมือจัดฟันใสได้เร็วขึ้นกว่าการพิมพ์ฟันแบบเดิมได้ประมาณ 2 สัปดาห์

Digital Surgical Guide

Digital Surgical Guide คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวางแผนการฝังรากฟันเทียม เป็นการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับภาพ X-RAY 3มิติ ( CT Scan) ซึ่งจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนและกำหนดตำแหน่งการฝังรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากทันตแพทย์จะมองเห็นรายละเอียด และตำแหน่งที่จะฝังรากฟันเทียมได้อย่างครบถ้วน สามารถวางแผนการรักษาผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

bonesupport
vpe screenshot

Digital Surgical Guide จะประมวลทั้งภาพภายในช่องปาก ลักษณะฟัน รวมไปถึงภาพ CT Scan เข้าด้วยกัน ออกมาเป็นข้อมูลที่สำคัญเห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างครบถ้วน เช่น เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกขากรรไกร ตำแหน่งฟัน โพรงไซนัส และเส้นประสาท ซึ่งจะช่วยให้การรักษาคนไข้มีความแม่นยำมากขึ้น ทันตแพทย์สามารถเลือกขนาดของรากฟันเทียม และกำหนดตำแหน่งของการฝังรากฟันเทียมให้สอดคล้องกับตำแหน่งฟันเดิมเพื่อการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งนับเป็นประโยชน์มากในการช่วยประเมินและวางแผนการรักษา รวมไปถึงการอธิบายให้คนไข้เข้าใจขั้นตอนการรักษาได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

เครื่องสแกน 3 Shape

เป็นเครื่องสแกนฟันจากช่องปากโดยตรง ใช้ทดแทนการพิมพ์ปากแบบเดิม ทันตแพทย์จะสแกนฟันด้วยเครื่องสแกน 3Shape ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการพิมพ์ฟันด้วยวัสดุพิมพ์ปาก ทำให้สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด ปลอดภัยต่อคนไข้และตัวทันตแพทย์เอง

ภาพการแสดงผลดิจิทัลแบบ 3 มิติที่ได้จากเครื่องสแกนฟัน 3Shape จะเป็นภาพและสีเสมือนจริง มีความละเอียดสูง สามารถนำมาวางแผนการรักษา สามารถส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมออกแบบ Digital Smile เพื่อออกแบบให้เห็นความสวยงามของซี่ฟันและรูปหน้า ช่วยลดข้อผิดพลาด และย่นระยะเวลาการผลิดชิ้นงานทางทันตกรรม เช่น วีเนียร์และครอบฟัน เนื่องจากทันตแพทย์ส่งให้แลปทันตกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งทางแลปทันตกรรมสามารถผลิตชิ้นงาน ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ตามที่ทันตแพทย์วางแผนการรักษา

เทคโนโลยีการทำฟันด้วยระบบ Digital

การรักษาทันตกรรมรากฟันเทียม ครอบฟัน วีเนียร์ การจัดฟันใส ด้วยระบบดิจิทัล ประสิทธิภาพเหนือกว่า ประหยัดเวลา แม่นยำกว่า แนวโน้มการเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่า อีกทั้งยังช่วยลดความเจ็บปวดและเพิ่มความสะดวกสบาย

ผู้รับบริการทุกท่านจึงมั่นใจได้ในประสบการณ์การรักษาทันตกรรมจากทีมอาจารย์ทันตแพทย์ นอกจากเทคโนโลยีในการรักษาแล้ว ความรู้ความเชียวชาญเฉพาะด้านของทันตแพทย์เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกสถานที่รักษาทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจร มีทีมทันตแพทย์ที่มีประการณ์ มีความรู้ด้านการรักษาทันตกรรม เราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการทุกท่าน ให้มีรอยยิ้มที่สดใส เพิ่มความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล


กลับไปด้านบน