การเสริมกระดูก ปลูกถ่ายกระดูก คืออะไร

การปลูกถ่ายกระดูกเป็นวิธีการทางทันตกรรมที่มีสำคัญอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางทันตกรรมที่เกิดจากการมีปริมาณของกระดูกขากรรไกรที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอ เช่น ในกรณีของการปลูกรากฟันเทียม หรือ ปัญหาการมีรูปหน้าที่ผิดปกติ เป็นต้น

ครอบฟัน ราคา

ปัจจุบันการปลูกถ่ายกระดูกได้มีความสำคัญมากขึ้นจนเกือบจะรวมอยู่ในขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการปลูกรากฟันเทียม เนื่องจากผู้เข้ารับบริการปลูกรากฟันเทียมมักจะมีปริมาณกระดูกบริเวณขากรรไกรที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับรากฟันเทียม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสลายตัวของกระดูกรองรับฟันหลังจากที่ต้องสูญเสียฟันบริเวณนั้นไป ในบางกรณีการเสื่อมสลายตัวของกระดูกขากรรไกรสามารถส่งผลกระทบต่อโครงหน้าของบุคคลนั้นทำให้ดูแก่กว่าวัยอีกด้วย

ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาของปริมาณกระดูกเพื่อการปลูกรากฟันเทียมนั้นอาจเป็นเรื่องที่ยาก แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาทำให้การปลูกถ่ายกระดูกสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ขนาดและปริมาณตามที่ต้องการ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับรากฟันเทียมไททาเนียมมากยิ่งขึ้น

ทันตแพทย์เฉพาะทางผู้มีเชี่ยวชาญ จะเป็นผู้เลือกประเภทของวัสดุที่จะใช้ในการปลูกถ่ายกระดูกให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล เนื่องจากวัสดุแต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์และข้อดีในการใช้ที่แตกต่างกัน

ข้อควรรู้ก่อนการเสริมกระดูก

กระดูกที่นำมาปลูกใช้วัสดุอะไร

การปลูกกระดูกทันตแพทย์สามารถใช้วัสดุได้หลายชนิด เช่นกระดูกสังเคราะห์ที่สกัดมาจากสิ่งมีชีวิต เช่นหมู วัว หรือกระดูกของคนไข้เอง ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่สะอาดปลอดเชื้อ

การปลูกกระดูกจำเป็นต้องปลูกทุกคนหรือไม่

ไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์และการวางแผนการรักษา บางท่านมีปริมาณและคุณภาพดีมากก็ไม่จำเป็นต้องปลูกกระดูกเลย การปลูกกระดูกจะจำเป็นเมื่อคนไข้ที่เข้ารับบริการปลูกรากฟันเทียมแล้วมีปริมาณกระดูกบริเวณขากรรไกรที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับรากฟันเทียม ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสลายตัวของกระดูกรองรับฟันหลังจากที่ต้องสูญเสียฟันบริเวณนั้นไป หรือกรณีการเสื่อมสลายตัวของกระดูกขากรรไกรที่ส่งผลกระทบต่อโครงหน้า

การปลูกกระดูกพร้อมกับการทำรากเทียม

ในปัจจุบันการปลูกกระดูกสามารถทำพร้อมกับการปลูกรากฟันเทียมได้เลย ส่วนกระดูกที่นำมาใช้นั้นทันตแพทย์อาจใช้กระดูกของคนไข้เอง หรือใช้กระดูกสังเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและลักษณะการรักษาประกอบกัน ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือคนไข้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาพบทันตแพทย์หลายครั้ง

จะรู้ได้ยังไงว่าจำเป็นต้องปลูกกระดูกหรือไม่

หากต้องการที่จะผ่าตัดฝังรากฟันเทียม สามารถเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อวางแผนและประเมินความพร้อมของกระดูกที่รองรับรากเทียมก่อนได้ เพื่อที่จะได้ทราบว่าเรามีความจำเป็นต้องปลูกถ่ายกระดูกหรือไม่ ทันตแพทย์จะทำการประเมินช่องปากและกระดูกรองรับฟันของแต่ละคน อย่างไรก็ตามการประเมินที่ละเอียดที่สุดในปัจจุบัน คือ การทำ CT Scan จะทำให้เราทราบรายละเอียดโครงสร้างของกระดูกขากรรไกร ซึ่งมีความแม่นยำใช้ในการวางแผนการรักษา

ปลูกกระดูก

เรามีทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของรากฟันเทียมและการปลูกถ่ายกระดูก สามารถเข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการปรึกษา

กลับไปด้านบน ศัลยกรรมช่องปาก