ประกาศ เรื่อง การทำลายเวชระเบียนฟิล์มและแบบพิมพ์ฟัน

แบบพิมพ์ฟัน 67

ด้วยทางศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) ได้กำหนดการทำลายแฟ้มเวชระเบียน ฟิล์มและแบบพิมพ์ฟัน ของผู้ป่วยในปี 2018 ที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี กับทางศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

จึงประกาศมาเพื่อทราบ กรณีผู้ป่วยท่านใดที่ต้องการเก็บรักษาประวัติ การรักษาทางทันตกรรมของท่าน กรุณาติดต่อรับด้วยตัวเองพร้อมแสดงหลักฐานได้ที่ แผนกบริการลูกค้า ชั้น 1 ทุกวันในเวลาทำการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 นี้ โดยจะเริ่มทำลายเวชระเบียน ฟิล์มและแบบพิมพ์ฟันตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567


EN Ver. ANNOUNCEMENT SUBJECT : TERMINTION OF MEDICAL AND DENTAL

ติดต่อเรา

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400+66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com

Line ID : @bidcdental

@bidcdental
@bidcdental

กลับไปด้านบน