ผู้ช่วยทันตแพทย์ของศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้เข้าอบรมรากฟันเทียม Straumann

อบรมรากฟันเทียม Straumann

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการรักษาอย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในวันนี้เราได้จัดการอบรมรากฟันเทียม Straumann แก่ผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยคุณวรพงษ์ นิมิตธเนศ วิทยากรจาก DKSH ศูนย์ทันตกรรม BIDC ขอขอบคุณวิทยากรและทีมงานรากฟันเทียม Straumann ที่เข้ามาให้ความรู้ในวันนี้

ภาพบรรยากาศอบรมรากฟันเทียม Straumann