มาตรการความปลอดภัยของผู้มารับบริการทางทันตกรรมที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC

มาตรการความปลอดภัย

ปัจจุบันการควบคุมการติดเชื้อของเราได้ไปไกลกว่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมจัดการกับการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าในทุกๆจุด ในบริการในศูนย์ทันตกรรม BIDC เราเป็นศูนย์ทันตกรรมเอกชนแห่งแรกในอาเซียน และในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ การให้บริการทันตกรรม จาก Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการทันตกรรมของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานโลก

สารบัญ [คลิกดูตามหัวข้อ]

ความปลอดภัยทางทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นอาคาร 7 ชั้นพร้อมเทคโนโลยีทันตกรรมทางการแพทย์ล่าสุด มีห้องการรักษากว่า 20 ห้อง พร้อมทีมทันตแพทย์กว่า 40 ท่าน และห้องแลปปฏิบัติการภายในตัวอาคาร เนื่องจากเป็นศูนย์ทันตกรรมโดยเฉพาะ ตัวอาคารจึงถูกออกแบบให้มีระบบไหลเวียนอากาศได้เป็นอย่างดี มีเครื่องฟอกอากาศประจำทุกจุดให้บริการ รวมไปถึงเครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูงที่ใช้สำหรับภายนอกช่องปาก

ศูนย์ทันตกรรม BIDC กรุงเทพ

เราให้ความสำคัญของการปลอดเชื้อเครื่องมือ ฉะนั้นการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ คือหัวใจสำคัญของเรา ศูนย์ทันตกรรม BIDC มีทีมที่เชี่ยวชาญสำหรับป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโดยเฉพาะ ซึ่งจะดูแลและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเชื้อไวรัส Covid-19 และเชื้อไวรัสทั่วไป

ปัจจุบันการควบคุมการติดเชื้อของเราได้ไปไกลกว่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมจัดการกับการแพร่กระจายของไว้รัสโคโรน่าในทุกๆจุด ในบริการในศูนย์ทันตกรรมBIDC เราเป็นศูนย์ทันตกรรมเอกชนแห่งแรกในอาเซียน และในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ตั้งแต่พบการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ผนวกกับพบรายชื่อผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2564 เราได้มีการตรวจสอบมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานที่ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งศูนย์ทันตกรรม BIDC จึงได้เพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สูงกว่าที่มาตรฐานกำหนดในการให้บริการทางทันตกรรม และเพื่อปกป้องคนผู้มารับบริการทุกท่าน รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ภายในอาคาร

BIDC เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการ
ปกป้องคนไข้ของเราจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

เนื่องจากศูนย์ทันตกรรม BIDC ให้การรักษาทางทันตกรรมโดยเฉพาะ เราจึงมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่มากกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ โดยมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เราใช้นั้น ได้ยึดตามหลักการมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย Joint Commission International (JCI) จากสหรัฐอเมริกา, สมาคมทันตแพทย์อเมริกัน (ADA), ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC, องค์การอนามัยโลก (WHO)

เครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูงภายนอกช่องปาก

เครื่องดูดละอองฝอย

 • สำหรับการรักษาทางทันตกรรมที่มีการฟุ้งกระจาย เช่น การขูดหินปูน เรากำหนดให้ใช้เครื่องดูดละอองฝอยกำลังสูงภายนอกช่องปากเพื่อลดกระฟุ้งกระจาย และช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสที่อยู่ในอะลอง
 • ภายในเครื่องจะประกอบด้วยแผ่นกรอง HEPA และแผ่นกรองคาร์บอนเพื่อยับยั้งไวรัสและเชื้อโรคอื่นๆ
 • ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV เพื่อทำลายไวรัสและเชื้อโรคทั้งหมดที่อยู่ในแผ่นกรอง
 • และมีพลาสม่าสำหรับฆ่าเชื้อโรค

การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน PPE

อุปกรณ์ป้องกัน PPE

 • ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ของเราได้ผ่านการอบรมสำหรับการสวมใส่และถอดอุปกรณ์การป้องกันที่ถูกต้อง เช่น หน้ากากN95 face shield แว่นตาป้องกัน และเสื้อกาวน์สะท้อนน้ำ หรือเสื้อกาวน์ผ่าตัดแบบที่ใช้เพียงครั้งเดียว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากละอองฝอย
 • อุปกรณ์ป้องกัน PPE เสื้อกาวน์สะท้อนน้ำได้ผ่านการทดสอบ THTI ระดับ 2 สามารถนำเข้าตู้นึ่งความร้อนเพื่อทำการปลอดเชื้อได้

การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ป้องกันการติดเชื้อ

 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวสัมผัสทุกครั้งที่มีการใช้งาน
 • มีการตรวจสอบว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ทำการปลอดเชื้อถึง 2 รอบ
 • ใช้แนวางการฉีดยาที่มีความปลอดภัย อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้ง
 • เราอาจมีการขอให้เลื่อนนัดหมายทางทันตกรรมที่มีการฟุ้งกระจายออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ

การคัดกรองที่จุดลงทะเบียน

การคัดกรอง

 • เช็คประวัติการเดินทางและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าศูนย์ทันตกรรม
 • พื้นที่รับรองขนาดใหญ่เพื่อรักษาระยะห่าง
 • สวมหน้ากากอนามัย
 • มีจุดล้างมือให้บริการ

สอบถามโปรโมชั่นจัดฟัน
ราคาจัดฟันเฉพาะเดือนนี้เท่านั้น!

@bidcdental

มาตรฐานการปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อ

การทำการปลอดเชื้อ หมายถึง กระบวนการกําจัดหรือทําลายเชื้อจุลินทรีย์ทุกรูปแบบรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย โดยใช้วิธีทางกายภาพหรือวิธีทางเคมี ส่วนการฆ่าเชื้อโรค หมายถึง กระบวนการที่ช่วยขจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคจำนวนมากหรือทั้งหมด ฉะนั้น ทั้งการทำการปลอดเชื้อและการฆ่าเชื้อทางทันตกรรม จำเป็นจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาทันตกรรมที่ปลอดภัย

แนวทางการป้องกันไข้หวัดและป้องกันการติดเชื้อ Covid-19

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพเนื่องจากเรามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และข้อกำหนดที่ยึดตามหลักการมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย Joint Commission International (JCI) จากสหรัฐอเมริกา ,สมาคมทันตแพทย์อเมริกัน (ADA) , ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC , องค์การอนามัยโลก (WHO)

ทีม BIDC วัคซีนป้อง Covid-19

1. ศูนย์ทันตกรรมBIDC ยึดหลักคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการให้บริการทางทันตกรรม
 • มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย Joint Commission International (JCI) จากสหรัฐอเมริกา
 • คุณภาพมาตรฐาน American Standard โดยศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC)
 • องค์การอนามัยโลก (WHO)
 • สมาคมทันตกรรมอเมริกัน (ADA)
 • สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการติดเชื้อและระบาดวิทยา (APIC)
 • สมาคมพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (AORN)
 • สมาคมเพื่อความก้าวหน้าของเครื่องมือทางการแพทย์ (AAMI)
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

BIDC ได้ก้าวไปไกลกว่ามาตรฐานที่กำหนดในประเทศไทย

คุณภาพของน้ำอาจส่งผลต่อกระบวนการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามแนวทางของ AAMI ใช้น้ำที่ผ่านการกรองเพื่อล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ในขั้นตอนสุดท้าย และมีการตรวจสอบประจุไอออน จุลินทรีย์ และสารอินทรีย์ภายในคุณภาพน้ำ

เครื่องมือทันตกรรมจำเป็นผ่านการทำความสะอาดหลายขั้นตอน ในขั้นต้นเครื่องมือทันตกรรมจะแช่ในน้ำยาสำหรับทำความสะอาดจากสารคัดหลั่ง หลังจากนั้นจึงแช่ในน้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิกเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่มองไม่เห็น ตามด้วยการนึ่งด้วยความร้อนที่กำหนดไว้ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อแรงดันสูง

ในทุกขั้นตอนการฆ่าเชื้อจะมีตัวบ่งชี้ทางเคมีเพื่อยืนยันถึงสองครั้งว่าเครื่องมือทั้งหมดปลอดเชื้อ และเครื่องทำการฆ่าเชื้อของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกรอบ ที่ BIDCจะมีการบันทึกและติดตามเครื่องมือทันตกรรมที่นึ่งฆ่าเชื้อทั้งหมด และถูกตรวจสอบด้วยฉลากภายในและภายนอกทุกชิ้น มีกำหนดวันหมดอายุ ในแต่ละแพ็ค เราได้ใช้การตรวจระดับClass 5 ซึ่งเป็นการตรวจระดับสูงสุดของการฆ่าเชื้อ

เครื่องมือทำความสะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะถูกจัดเก็บภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่ควบคุมได้ เพื่อป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย และมีเครื่องสำรองไฟหากเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าตกหรือไฟดับ

หากเครื่องอบไอน้ำแรงดันหรือหม้อนึ่งฆ่าเชื้อไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะฆ่าเชื้อได้ทั้งหมด ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDCของเรามีระบบการตรวจสอบถึงสองชั้น โดยใช้วิธีการตรวจทางชีวภาพนอกเหนือจากการตรวจทางเคมีสำหรับการทำการปลอดเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เราใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงแบบใช้เพียงครั้งเดียวแล้วกับพื้นผิวที่ใช้บริการ ซึ่งได้รับการรับรองทางการแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรีย

ทันตกรรมปลอดภัยใกล้ตัว

การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ

นอกเหนือจากระบบการฆ่าเชื้อที่ไกลเกินมาตรฐานที่เราได้กำหนดให้ศูนย์ทันตกรรมของเรามีความปลอดภัยแล้ว เรายังเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นที่การฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ทันตกรรมปลอดภัยใกล้ตัว
การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ

การระบายอากาศภายในอาคารและห้องทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ถูกแบบมาให้เป็นอาคารสำหรับการรักษาทันตกรรมโดยเฉพาะ จึงมีการระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ภายในห้องทำฟันมีที่ระบายอากาศและมีเครื่องฟอกอากาศภายในทุกจุดให้บริการเพื่อขจัดสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ

BIDC Dental Clinic

เครื่องฟอกอากาศ

นอกเหนือจากระบบการไหลเวียนอากาศที่ระบุไว้แล้ว เรามีการใช้เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศที่มีตัวกรอง 7ชั้นอยู่ภายใน ได้แก่ แผ่นกรองทั่วไป, HEPA, ตัวกรองคาร์บอน, แผ่นกรองต้านเชื้อแบคทีเรีย,ปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง,ตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์สารพิษ, แสง UV เพื่อฆ่าเชื้อ และประจุลบ ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้

เครื่องฟอกอากาศ

การฆ่าเชื้อด้วยแสง UV

ห้องทันตกรรมทั้งหมดจะถูกฆ่าเชื้อโรคโรคแสง UV ทุกครั้งหลังการใช้งาน

การฆ่าเชื้อด้วยแสง UV

เก้าอี้ทันตกรรมทำความสะอาดอัตโนมัติ

เก้าอี้ทันตกรรมของเรานำเข้าจากยุโรป (Planmeca) ได้ติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดอัตโนมัติตัวเองโดยอัตโนมัติซึ่งเครื่องทั่วไปจะไม่มีระบบนี้ อ่างบ้วนน้ำและชิ้นส่วนต่างๆสามารถถอดออกเพื่อเข้าเครื่องเพื่ออบฆ่าเชื้อโรคได้

เก้าอี้ทันตกรรม

อุปกรณ์ทันตกรรมแบบใช้เพียงครั้งเดียว

เราใช้อุปกรณ์ทันตกรรมแบบใช้เพียงครั้งเดียวในแต่ละเคสให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ หลังจากนั้น จะถูกแยกทิ้งระหว่างถังขยะติดเชื้อหรือขยะทั่วไป

บ้วนปากด้วยเบตาดีน

ปรึกษาเรื่องจัดฟัน

สรุป

เนื่องจากศูนย์ทันตกรรม BIDC ให้การรักษาทางทันตกรรมโดยเฉพาะ เราจึงมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่มากกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ โดยมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เราใช้นั้น ได้ยึดตามหลักการมาตรฐานสากล

อีกทั้งทีมทันตแพทย์ของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา ให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษา การวางแผน อย่างเหมาะสม และปลอดภัยโดยคุณหมอที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : มาตรการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่ BIDC (คลิกอ่าน)

ติดต่อเรา คลินิกทำฟัน BIDC รัชดา

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400+66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com

Line ID : @bidcdental

@bidcdental