ฉีดวัคซีนมาทำฟันได้มั้ย ?

ทำฟันช่วง COVID-19

Q: ฉีดวัคซีนมาทำฟันได้มั้ย ?

A: วัคซีนโควิด 19 ไม่มีผลต่อการรักษาทางทันตกรรม สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการรับวัคซีน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

*สำหรับการทำฟันที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาชาร่วมด้วย สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการรับวัคซีนโควิด-19 ภายใต้ความปลอดภัยของผู้ป่วยและประสิทธิผลการรักษาที่ดีที่สุด ก่อนการรักษาควรได้รับคำแนะนำและประเมินตามขั้นตอน โดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ

กรมการแพทย์

มาตรการความปลอดภัยของผู้มารับบริการทางทันตกรรมที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพเนื่องจากเรามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และข้อกำหนดที่ยึดตามหลักการมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย Joint Commission International (JCI) จากสหรัฐอเมริกา ,สมาคมทันตแพทย์อเมริกัน (ADA) , ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC , องค์การอนามัยโลก (WHO)

ทีม BIDC วัคซีนป้อง Covid-19

  • มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย Joint Commission International (JCI) จากสหรัฐอเมริกา
  • คุณภาพมาตรฐาน American Standard โดยศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC)
  • องค์การอนามัยโลก (WHO)
  • สมาคมทันตกรรมอเมริกัน (ADA)
  • สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการติดเชื้อและระบาดวิทยา (APIC)
  • สมาคมพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (AORN)
  • สมาคมเพื่อความก้าวหน้าของเครื่องมือทางการแพทย์ (AAMI)
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

BIDC ได้ก้าวไปไกลกว่ามาตรฐานที่กำหนดในประเทศไทย

คุณภาพของน้ำอาจส่งผลต่อกระบวนการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำตามแนวทางของ AAMI ใช้น้ำที่ผ่านการกรองเพื่อล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ในขั้นตอนสุดท้าย และมีการตรวจสอบประจุไอออน จุลินทรีย์ และสารอินทรีย์ภายในคุณภาพน้ำ

เครื่องมือทันตกรรมจำเป็นผ่านการทำความสะอาดหลายขั้นตอน ในขั้นต้นเครื่องมือทันตกรรมจะแช่ในน้ำยาสำหรับทำความสะอาดจากสารคัดหลั่ง หลังจากนั้นจึงแช่ในน้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิกเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่มองไม่เห็น ตามด้วยการนึ่งด้วยความร้อนที่กำหนดไว้ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อแรงดันสูง

ในทุกขั้นตอนการฆ่าเชื้อจะมีตัวบ่งชี้ทางเคมีเพื่อยืนยันถึงสองครั้งว่าเครื่องมือทั้งหมดปลอดเชื้อ และเครื่องทำการฆ่าเชื้อของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกรอบ ที่ BIDCจะมีการบันทึกและติดตามเครื่องมือทันตกรรมที่นึ่งฆ่าเชื้อทั้งหมด และถูกตรวจสอบด้วยฉลากภายในและภายนอกทุกชิ้น มีกำหนดวันหมดอายุ ในแต่ละแพ็ค เราได้ใช้การตรวจระดับClass 5 ซึ่งเป็นการตรวจระดับสูงสุดของการฆ่าเชื้อ

เครื่องมือทำความสะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะถูกจัดเก็บภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่ควบคุมได้ เพื่อป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย และมีเครื่องสำรองไฟหากเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าตกหรือไฟดับ

หากเครื่องอบไอน้ำแรงดันหรือหม้อนึ่งฆ่าเชื้อไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะฆ่าเชื้อได้ทั้งหมด ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDCของเรามีระบบการตรวจสอบถึงสองชั้น โดยใช้วิธีการตรวจทางชีวภาพนอกเหนือจากการตรวจทางเคมีสำหรับการทำการปลอดเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

เราใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงแบบใช้เพียงครั้งเดียวแล้วกับพื้นผิวที่ใช้บริการ ซึ่งได้รับการรับรองทางการแพทย์ว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรีย

สอบถามโปรโมชั่นจัดฟัน
ราคาจัดฟันเฉพาะเดือนนี้เท่านั้น!

@bidcdental

ติดต่อเรา คลินิกจัดฟัน BIDC รัชดา

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400+66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com

Line ID : @bidcdental

@bidcdental