Category Archives: ฟันเหยิน

“ฟันเหยิน” อาจเกิดปัญหาที่มากกว่าความสวยงาม

Overbites หรือ ฟันเหยิน คือ ภาวะที่ฟันหน้าด้านบนยื่นออกจากปากหรือครอบปิดฟันหน้าด้านล่าง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากไม่มีอาการมากจนเกินไป โดยอาจเกิดจากพันธุกรรม หรือสาเหตุอื่นๆ เช่น กระดูกกะโหลกศีรษะหรือฟันผิดปกติ ผู้ที่มีอาการฟันเหยินอย่างรุนแรงหรือต้องการให้ฟันเรียงตัวสวยงามควรไปปรึกษาทันตแพทย์เพื่อเข้ารับการจัดฟัน แต่ฟันเหยินเพียงเล็กน้อยอาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาใดๆ อ่านวิธีการรักษาและป้องกันฟันเหยินที่นี่ (คลิก)[...]