Category Archives: เลือดออกตามไรฟัน

เลือดออกตามไรฟัน เหงือกมีเลือดออก.. ทำยังไงดี?

อาการเลือดออกตามไรฟัน เป็นอาการที่มีเลือดไหลออกมาจากเหงือกและไรฟัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เหงือกอักเสบ โรคเหงือก ลักปิดลักเปิด แปรงฟันแรงเกินไป ใช้ไหมขัดฟันไม่ถูกวิธี เครื่องมือจัดฟันรัดแน่นเกินไป หรืออาจเป็นอาการแสดงของปัญหาสุขภาพอื่นๆ โดยอาจเกิดขึ้นร่วมกับอาการเหงือกบวม หรือปวดตามเหงือก และไรฟัน เราควรมั่นสังเกตอาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเหงือกและฟัน[...]