Category Archives: ไหมขัดฟัน

จำเป็นไหม? ที่ต้องใช้น้ำยาบ้วนปาก

หลายๆ คนคงมีคำถามว่า “การใช้น้ำยาบ้วนปากจำเป็นจริงหรือไม่?” ต้องบอกก่อนว่าการแปรงฟันอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะต่อให้จะแปรงฟันสะอาดแค่ไหนก็ยังมีกลิ่นปากอยู่ดี และปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก คือ ก๊าซที่เป็นสารประกอบของซัลเฟอร์ ก่อตัวมาจากแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคในช่องปาก เศษอาหาร และคราบจุลินทรีย์ Mouthwash จึงอาจมีส่วนช่วยในการควบคุมหรือระงับกลิ่นปากได้นั่นเอง สุขภาพช่องปาก และฟัน[...]

ไหมขัดฟัน (Dental Floss) ดีอย่างไร

หากพูดถึงการทำความสะอาดฟัน ลิ้น และส่วนต่างๆ ภายในช่องปาก น้อยคนจะนึกถึง “ไหมขัดฟัน” เพราะเข้าใจว่าไหมขัดฟันมีไว้ใช้เมื่อมีเศษอาหารติดฟัน หรือใช้แทนไม้จิ้มฟัน เพื่อป้องกันฟันห่างเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้วไหมขัดฟันก็เป็นอุปกรณ์การทำความสะอาดฟันอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ และไม่ได้ทำให้ฟันห่างอย่างที่ทุกคนเข้าใจ เราสามารถใช้ไหมขัดฟันหลังจากการแปรงฟันได้ เพราะอาจจะมีเศษอาหารติดตามซอกฟัน โดยที่แปรงสีฟันไม่สามารถเอาออกได้ การใช้ไหมขัดฟันจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยในการทำความสะอาดฟันที่ดี คำแนะนำเพิ่มเติม[...]