Category Archives: ไหมขัดฟัน

ไหมขัดฟัน
ไหมขัดฟัน (Dental Floss) ดีอย่างไร

หากพูดถึงการทำความสะอาดฟัน ลิ้น และส่วนต่างๆ ภายในช่องปาก น้อยคนจะนึกถึง “ไหมขัดฟัน” เพราะเข้าใจว่าไหมขัดฟันมีไว้ใช้เมื่อมีเศษอาหารติดฟัน หรือใช้แทนไม้จิ้มฟัน เพื่อป้องกันฟันห่างเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้วไหมขัดฟันก็เป็นอุปกรณ์การทำความสะอาดฟันอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ และไม่ได้ทำให้ฟันห่างอย่างที่ทุกคนเข้าใจ เราสามารถใช้ไหมขัดฟันหลังจากการแปรงฟันได้ เพราะอาจจะมีเศษอาหารติดตามซอกฟัน โดยที่แปรงสีฟันไม่สามารถเอาออกได้ การใช้ไหมขัดฟันจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยในการทำความสะอาดฟันที่ดี คำแนะนำเพิ่มเติม[...]