Category Archives: ฟันตกกระ

ฟันตกกระ คืออะไร วิธีรักษาและป้องกันฟันด่างขาวมีอะไรบ้าง?

Dental Fluorosis ฟันตกกระ คือ ภาวะผิดปกติเกี่ยวกับฟัน โดยลักษณะอาการจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรุนแรง หากอาการไม่รุนแรงอาจพบเพียงรอยสีขาวขนาดเล็กกระจายอยู่บนชั้นเคลือบฟันเท่านั้น แต่หากอาการรุนแรงอาจพบรอยสีเหลืองคล้ำ หรือพบรอยหลุมขรุขระบนชั้นเคลือบฟันได้ และเป็นภาวะที่มักเริ่มเกิดในช่วงวัยที่ร่างกายเริ่มสร้างฟันหรือช่วงอายุก่อน 8 ปี โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีภาวะฟันตกกระมักพบอาการเพียงเล็กน้อย และไม่ส่งผลกระทบใดๆ[...]