โรงเรียนบางกอกพัฒนา

สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นทำฟันสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบางกอกพัฒนา | Dental Benefits for Bangkok Patana International School

คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์ ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบางกอกพัฒนา (Bangkok Patana School) โดยมีอัตราค่ารักษาทางทันตกรรมต่อไปนี้

BIDC Dental Clinic at Emquartier offers dental benefits and discounted rates to staff, students and parents of Bangkok Patana School. Below re the the following disocunted dental treatment rates

ค่ารักษาที่คลินิกทันตกรรม | Discounted Treatment Prices at BIDC at Emquartier

No.
 
Description
Unit
Price
1
 Dental Check up visit
1 Visit
Free
2
 ขูดหินปูน / Cleaning, Scaling & Polishing

 

 • หินปูน(น้อย) Mild  900 บาท
 • หินปูน(ปานกลาง)  Moderate 1,200 บาท
 • หินปูนและคราบ(มาก) Significant 1,500 บาท
1 Visit
900 – 1,500
 Teeth Whitening Treatment
3
 ฟอกสีฟัน Zoom / Zoom Tooth Whitening

 

 • สำหรับท่านแรก ราคา 9,000 บาท First person
 • สำหรับท่านที่สอง ราคา 7,500 บาท Second person (same session)
Case
7,500 – 9,000
 Orthodontics Treatment

 

 • ฟรี X-Ray CEP 1 ฟิล์ม และพิมพ์ปากเพื่อทำประวัติ / Free Large X-ray 1 film and Study Model
 • สแกนฟัน iTero ลด 30% คงเหลือ 7,000 บาท / Discount 30% for itero digital impression for invisalign
 • รับส่วนลด 10% สำหรับขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน และผ่าฟันคุด/ Discount 10% off for fillings & teeth extraction
4
Metal Braces / การจัดฟันแบบโลหะ –  10% off Metal
Course
54,000 – 63,000
5
Clear Braces / จัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน –  10% off  Clear Braces
Course
63,000 – 81,000
6
Damon Braces / จัดฟันดามอน –  10% off  Damon Braces
Course
81,000 – 85,500
 
 
 
 
Invisalign / จัดฟันแบบใส
 • Invisalign Lite – Cases requiring (1 – 20 trays)
  กรณี Aligner น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ชุด (1-20 ชุด) 
Course 
123,500
 • Invisalign Moderrate – Cases requiring (21 – 29 trays)
  กรณี Aligner มากกว่า 20 ชุด แต่ไม่เกิน 29 ชุด (21-29 ชุด)
Course 
 
142,500 
 
 • Invisalign Full –  Cases requiring (More than 30 trays)
  กรณี Aligner มากกว่าหรือเท่ากับ 30 ชุด (30 ชุดขึ้นไป)
Course
156,750 
 Dental Crowns Treatment
8
Discount 10% off for All Crowns Types
 • Porcelain fused to standard alloy / ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
Case
9,000
 • Porcelain fused to palladium metal / ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%
Case14,400
 • Porcelain fused to gold metal alloy* / ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%
Case19,800 – 21,600
 • All Ceramic eMax – Zirconia / ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น eMax – Zirconia
Case16,200
 Dental Implant Treatment
9
 รากฟันเทียม SIC Invent Titanium
ชำระครั้งที่ 1 : 30,000 บาท | ชำระครั้งที่ 2 : 20,000 บาท
Case
50,000

This package rate are applicable now to 31st December 2022

โปรโมชั่นแนะนำ

โปรโมชั่นทำฟัน รัชดา
โปรโมชั่น ฟอกฟันขาว
ทำวีเนียร์ที่ไหนดี
จัดฟันใส ราคา 2566
วีเนียร์ ราคา
ครอบฟัน ราคา
ครอบฟัน ราคา
ดูโปรโมชั่นทำฟัน

หมายเหตุ Terms and Conditions:

 • แสดงบัตรนักเรียน หรือผู้ปกครองโรงเรียนบางกอกพัฒนา ก่อนเข้ารับบริการทันตกรรมทุกครั้ง Please simply show you’re Bangkok Patana School Badge to the counter who will request for a copy in claiming the above packages
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมบัตรเครดิต 0% 6 เดือน หรือแลกคะแนนสะสมได้กับธนาคารที่บริษัทเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ The above treatment fees may be used in conjunction with a 0% 6 month credit card program

ติดต่อเรา คลินิกทันตกรรม BIDC Emquartier สาขาเอ็มควอเทียร์

คลินิกทำฟัน BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์

ร้านทำฟันตั้งอยู่ที่  Dental Clinic Contacts

ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์,ชั้น 4 ตึกA ห้อง4A11 693 ถนน สุขุมวิท เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร‎ 10110
 
Emquartier, Helix Building
4 Floor, Room 4A11
643 Sukhumvit Rd, Watthana, Bangkok 10110
 
โทรศัพท์ Tel : 02 003 6322
โทรศัพท์ Tel : 02 003 6323 
โทรศัพท์มือถือ Mobile : 0972959872 
 
อีเมล์ Email: eq@bangkokdentalcenter.com
 
แผนที่และการเดินทาง Link to Map: ที่ตั้งและแผนที่
คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์
Emquartier Dental Clinic map

ฟันของเราเหมาะกับการจัดฟันแบบไหน? Do you have any questions
ปรึกษาปัญหาเรื่องจัดฟันฟรี Get Free Consult & Checkup