สถานทูตอเมริกาU.S. Embassy Staff Dental Benefits

สถานทูตอเมริกา
U.S. Embassy Staff Dental Benefits

สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

Starting of 1st March 2021 onwards, the staff of US Embassy now receives dental privileges at Bangkok International Dental Center (BIDC). Dental benefits applicable include free dental checkup and consultation and discounted dental fees for dental fillings, root canal treatment, crowns and dental implants.

BIDC is Thailand’s first Joint Commission Interntional (JCI – USA Gold standard) accredited dental center since 2012. As a one-stop 7 levels building, BIDC is dedicated dental center with advance technologies abiding by strict sterilization protocols and patient safety standards. It is one of the few dental center with an on-site digital dental laboratory for faster treatment timings and natural-looking teeth. Its team of over 50 dentists and dental specialists composes of top dental experts, many of whom are American board certified, international speakers or overseas graduates. Its main flagship office is at Ratchadapisek Rd and has dental office locations within Emquartier, Siam Paragon in Bangkok; in Chiangmai and Phuket.

ทางศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC), คลินิกทันตกรรม (BIDC Clinics) และคลินิกทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล (CIDC) ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ พนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy & Consulate in Thailand) โดยมีอัตราค่ารักษาทางทันตกรรมต่อไปนี้

คลินิกทำฟัน จัดฟัน
เชียงใหม่ คลินิกจัดฟัน

ค่ารักษาที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC | คลินิกทันตกรรม BIDC | คลินิกทันตกรรม CIDC | US Embassy Staff Corporate Rates

Description
Unit
Price
 ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
การตรวจสุขภาพฟันการวางแผนการรักษา (Dental Checkup)
ครั้งละ / Visit
Free
X-ray ฟิลม์ใหญ่ (Panoramic /Cephalometric film)
ฟิล์มละ / Film
1,000
X-ray ฟิลม์เล็ก (Pericipal / Small Film)
ฟิล์มละ / Film
170
การบำบัดโรคเหงือก /ขูดหินปูน (Scaling/Cleaning – Full Mouth)
ครั้งละ / Visit
960 – 1,600
 อุดฟัน (Dental Tooth-colored Fillings)
อุดด้วยอมัลกรัม (Amalgam Dental Fillings)
ด้านละ / Surface
750
อุดด้วยคอมโพสิทแบบฉายแสง (Tooth-colored Filling)
ด้านแรก / Surface
850
อุดด้วยคอมโพสิทแบบฉายแสง (Tooth-colored Filling – Next Surface)
ด้านต่อไป /Surface
850
 ทันตกรรมป้องกัน (Preventive Dentistry)
ค่าเคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride – Full Mouth)
ครั้งละ / Visit
480
ค่าเคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant)
ซี่ละ / Tooth
480
 การบำบัดเหงือกทางศัลยกรรม (Deep Cleaning)
การบำบัดเหงือกทางศัลยกรรม (Deep Cleaning – Quadrant)
ครั้งละ / Visit
2,250
การบำบัดเหงือกทางศัลยกรรม (Deep Cleaning – Full Mouth)
ครั้งละ / Visit
9,000
 การถอนฟัน (Tooth Removal)
การถอนฟันธรรมดาและรากฟัน (Tooth Extraction)
ซี่ละ / Tooth
900 – 2,700
การถอนฟันคุดและฟันผิดปกติ (Surgical Extraction – Standard)
ซี่ละ / Tooth
3,000 – 5,500
การถอนฟันธรรมดาโดยวิธีผ่าตัด (Surgical Extraction – Complex)
ซี่ละ / Tooth
5,000 – 9,000
 ฟันปลอม (Dentures)
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ ACRYLIC เป็นฐาน (Acrylic Resin Denture – Plate with 1st tooth)
ซี่แรก / Plate
5,000 – 6,000
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ ACRYLIC เป็นฐาน (Acrylic Resin Denture – Next tooth on Plate)
ซี่ต่อไป / Tooth
425
ใส่ฟันทั้งปากโดยใช้ ACRYLIC เป็นฐาน (Acrylic Resin Denture – Full denture)
เคสละ / Case
18,000 – 22,500
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ VITALLIUM เป็นฐาน (Metal Frame Denture – Plate with 1st- 4th teeth)
ซี่แรก / Plate
11,000 – 18,700
ใส่ฟันบางส่วนโดยใช้ VITALLIUM เป็นฐาน (Metal Frame Denture – Next tooth on Plate)
ซี่ต่อไป / Tooth
425
 การบำบัดโรคในคลองรากฟัน (Root Canal Treatment)
การรักษารากฟัน ฟันหน้า (Root Canal Treatment – Anterior Teeth)
ซี่ละ / Tooth
8,000
การรักษารากฟัน ฟันกรามน้อย (Root Canal Treatment – Premolar Teeth)
ซี่ละ / Tooth
10,800
การรักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ (Root Canal Treatment – Molar Teeth)
ซี่ละ / Tooth
13,500
 การครอบฟัน (Dental Crown)
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 0% (Crowns – Porcelain fused to Standard Alloy 0%)
ซี่ละ / Tooth
10,000
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 2% (Crowns – Porcelain fused to Semi-Precious Alloy 2%)
ซี่ละ / Tooth
14,000
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 50% (Crowns – Porcelain fused to Semi-Precious Alloy 30%)
ซี่ละ / Tooth
18,000 – 20,000
การครอบฟัน Ceramic Emax (Crowns – All Ceramics IPS e.Max)
ซี่ละ / Tooth
16,000
การครอบฟัน Ceramic Zirconia (Crowns – All Ceramic Zirconia)
ซี่ละ / Tooth
18,000
ค่าก่อแกนฟัน (Core Build Up)
ซี่ละ / Tooth
2,100
ค่าเดือยฟัน (Pin – prebabricated)
ซี่ละ / Tooth
4,250
 การฝังรากฟันเทียม (Dental Implant)
รากฟันเทียมไททาเนียม SIC Invent (Dental Implant – SIC Invent Swiss)
ซี่ละ / Tooth
49,000
 การจัดฟันใส (Invisalign)
สแกนฟันเพื่อจำลองผลลัพธ์การรักษา (Scan iTero)
เคสละ / Case
Free
การจัดฟันแบบใส แบบใช้เครื่องมือไม่เกิน 7 ชุด (Invisalign express)
เคสละ / Case
75,000
การจัดฟันแบบใส แบบใช้เครื่องมือไม่เกิน 7-14 ชุด (Invisalign Lite)
เคสละ / Case
130,000
การจัดฟันแบบใส แบบใช้เครื่องมือไม่เกิน 15-26 ชุด (Invisalign Moderate)
เคสละ / Case
140,000
การจัดฟันแบบใส ใช้เครื่องมือมากกว่า 26 ชุดขึ้นไป (Invisalign Comprehensive)
เคสละ / Case
170,000

โปรโมชั่นแนะนำ

โปรโมชั่นฟอกฟันขาว
ราคา รากฟันเทียม
จัดฟันใส ราคา 2567
ทำวีเนียร์ที่ไหนดี
ครอบฟัน ราคา
โปรโมชั่นรีเทนเนอร์
จัดฟันใส iGo ราคา
ดูโปรโมชั่นทำฟัน

หมายเหตุ Terms and Conditions:

  • ในการเข้าทำการรักษาทุกครั้ง ผู้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องแสดงหลักฐานการรับสิทธิ์ โดย แสดงบัตรประจำตัว-พนักงานบริษัท พร้อมกับแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ ผู้มอบสิทธิ-ประโยชน์ ทุกครั้ง For each appointment visit, please kindly bring along your staff ID and personal identification card/passport to use eligible corporate rate benefits
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือยกเลิกเงื่อนไขทั้งหมดหรือบางส่วน หรือบอกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า The company reserves the right to change and/or modify the terms and conditions of privileges without prior notice

Contact Information

ศูนย์ทันตกรรม BIDC 
Bangkok International Dental Center (BIDC)

รัชดาภิเษก Ratchadapisek

02-692-4433

ดูที่ตั้งและแผนที่

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

คลินิกทันตกรรม BIDC
BIDC at Siam Paragon

พารากอน Siam Paragon

02-610-9630

ดูที่ตั้งและแผนที่

คลินิกทำฟัน พารากอน

คลินิกทันตกรรม BIDC
BIDC at Emquartier

เอ็มควอเทียร์ Emquartier

02-003-6322

ดูที่ตั้งและแผนที่

คลินิกจัดฟัน เอ็มควอเทียร์

คลินิกทันตกรรม CIDC
Chiangmai International Dental Center (CIDC)

เชียงใหม่ Chiangmai, Nimman

052-089-323

ดูที่ตั้งและแผนที่

เชียงใหม่ เดนทัล คลินิกจัดฟัน (CIDC)

ฟันของเราเหมาะกับการจัดฟันแบบไหน?
ปรึกษาปัญหาเรื่องจัดฟันฟรี