โครงการประกวดแต่งเพลง BIDC SONG CONTEST

ประกวดแต่งเพลง

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้เล็งเห็นความสำคัญและพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักในการแต่งเพลงและเสียงดนตรี มาแต่งเพลงคุณภาพกับโครงการประกวดแต่งเพลง BIDC SONG CONTEST 2023  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 65,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการการแข่งขัน

Happy Dental Promotion


 • ส่งผลงานประกวดแต่งเพลง “BIDC” โดยมีใจความเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างรอยยิ้มที่สดใส และ BIDC
 • ความยาวเพลงไม่เกิน 2 นาที
 • บันทึกเสียงมาในรูปแบบ .WAV หรือ .mp3 พร้อมเนื้อเพลง
 • สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนเพลง แนวเพลง และเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบในการแต่งเพลง
 • ไม่จำกัดสไตล์ของทำนอง และการเรียบเรียงดนตรี
 • เนื้อหาสำคัญ ถ้านึกถึงเรื่องรอยยิ้ม ให้นึกถึง BIDC
 • ส่งผลงานได้ที่ marketing@bangkokdentalcenter.com
 • เปิดรับส่งผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 30 กันยายน 2566 (23.59 น.)
 • ประกาศผลวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผ่านทางหน้าเวบไซต์ ThailandDentalClinic.com
 • มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ ห้องประชุม BIDC

Happy Dental Promotion

เงินรางวัล


 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท หรือ รับบริการจัดฟันมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย บัตรกำนัล มูลค่า 5,000 บาท สำหรับรักษาทันตกรรม จำนวน 3 รางวัล

ปิดรับสมัครแล้ว!!

ดูประกาศผลผู้ชนะ ที่นี่

Happy Dental Promotion

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ติดต่อฝ่ายการตลาด
marketing@bangkokdentalcenter.com หรือ โทร. 091-773-3157

หมายเหตุ


 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดผู้สมัครยินยอม ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวด ต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และต้องไม่เป็นการทําซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผู้อื่นทุกกรณี
 • ในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทําความผิดใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดเงื่อนไข ศูนย์ทันตกรรมBIDC ไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทําอันผิดกฎหมายทั้งหมด ต่อบุคคลภายนอก
 • ผู้เข้าประกวด ตกลงอนุญาตให้ ศูนย์ทันตกรรมBIDC เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้และเผยแพร่เนื้อร้องและทํานองเพลงที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เช่น จัดทําขึ้นเป็นสิ่งบันทึกเสียง ทั้งแบบตัวอย่าง(Demo) และต้นฉบับ (Master Recording)
 • ผู้เข้าประกวดจะไม่นําไปใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนําไปใช้หรือเผยแพร่ไม่ว่าในกรณีใดๆโดยมิได้รับอนุญาต
 • ศูนย์ทันตกรรม BIDC จะเป็นผู้บริหารลิขสิทธิ์งานเนื้อร้องที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุของสิทธิ์
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุด
ทำฟันที่ไหนดี

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย