Category Archives: คอฟันสึก

คอฟันสึก ไม่อันตรายอย่างที่คิด

หลายคนคิดว่า ต้องแปรงฟันแรง ๆ จึงจะสะอาด … หรือ หลายคนคิดว่า การแปรงฟันแบบถูไป ๆ มา ๆ จะสะอาดได้ดี … แต่แท้จริงแล้ววิธีการเหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสีย เพราะว่าการแปรงฟันแรง[...]