Category Archives: ผ่าตัดขากรรไกร

จัดฟันผ่าตัดขากรรไกร หรือ การผ่าขากรรไกร (Orthognathic Surgery) คืออะไร

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร คืออะไร? นั่นก็คือการผ่าตัด หรือ ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรบนใบหน้า โดยมีการร่วมกับการจัดฟัน ซึ่งการผ่าตัดขากรรไกรนั้น อาจจะผ่าตัดขากรรไกรเดียว (1-jaw) หรือ สองขากรรไกร(2-jaw) ก็ได้ ขึ้นกลับลักษณะความผิดปกติของขากรรไกร โดย ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการจะทำการขยับเคลื่อนกระดูกขากรรไกร[...]