Category Archives: Dentalk

ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการทำฟัน ในด้านทันตกรรมสาขาต่างๆ โดยทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ยาวนาน จากทีมทันตแทพย์ ศูนย์ทันตกรรม BIDC

ยาต้านเกล็ดเลือด/ยาต้านการแข็งตัวของเลือด กับการทำฟัน

วันนี้ขอมาพูดคุยแบบสบายสบาย เกี่ยวกับยา Anticoagulant/Antiplatelet drugs ทั้งคู่นี้ เพราะบางครั้งเวลาคนไข้ที่ใช้ยาแล้วจะต้องมาทำฟัน ก็จะมีปัญหาว่าจะต้องหยุดยาหรือไม่ หยุดนานเท่าไหร่ ถ้าไม่หยุดยาจะมีเลือดออกมากมั้ย กินยาละลายลิ่มเลือด ทำฟันได้ไหม? อะไรแบบนี้[...]

รากฟันเทียมเซรามิก นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทันตกรรมรากฟันเทียม เป็นวิธีการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ซึ่งเกิดขึ้นได้หลายกรณี โดยทันตแพทย์จะพิจารณาทำรากฟันเทียมให้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือหยุดการเจริญเติบโตแล้วเท่านั้น ในปัจจุบัน “ไทเทเนียม” เป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตรากฟันเทียม ซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในผู้ที่แพ้โลหะ และจากงานวิจัยได้พบว่า “เซรามิก” ได้กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ทดแทนไทเทเนียม โดยให้ความแข็งแรงที่ใกล้เคียงกัน และอาจจะทำให้สวยงามได้ดีกว่า[...]