จัดฟันใส invisalign คืออะไร ทำไมถึงนิยมในปัจจุบัน

จัดฟัน invisalign หรือ จัดฟันแบบใส เครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้โดยไม่ต้องติดเครื่องมือ การจัดฟันชนิดนี้จะมีความใส และสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยทันตแพทย์จะทำการเปลี่ยนเครื่องมือ ให้ตามแผนการรักษา

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

@bidcdental

สารบัญการจัดฟันใส

จัดฟันแบบใสคืออะไร?

จัดฟันใส Invisalign หรือ ดัดฟันแบบใส เครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้โดยไม่ต้องติดเครื่องมือ การจัดฟันชนิดนี้สามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ และมีความใส โดยทันตแพทย์จะทำการเปลี่ยนเครื่องมือ ให้ตามแผนการรักษา

ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านการจัดฟันก้าวล้ำนำหน้าเหล็กจัดฟันไปไกล สำหรับคนที่ไม่อยากโชว์เหล็กจัดฟัน หรือทนไม่ไหวกับการมีเหล็กจัดฟันคาปาก เพราะเกิดการระคายเคืองในปาก เคี้ยวอาหารไม่สะดวกและทำความสะอาดยาก เราขอแนะนำการจัดฟันแบบใสที่เรียกว่า Invisalign โดย ทพญ.วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล ทันตแพทย์จัดฟัน American Board Certified อธิบายว่า

Invisalign คือการจัดฟันแบบพลาสติกใส ซึ่งออกแบบมาพิเศษตามรูปฟันแต่ละคนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการใช้เครื่องมือจัดฟันที่เป็นแผ่นโพลีเมอร์ บางๆใสๆ มาใส่ครอบบนฟันเพื่อให้ฟันเคลื่อนไปในตำแหน่งที่้ต้องการ ปกติฟันจะเคลื่อนประมาณ 0.25 มิลลิเมตร ต่อaligner (aligner คือแผ่นใสที่ใช้จัดฟัน) หนึ่ง aligner จะใส่ประมาณ7-14วัน จากนั้นจะเปลี่ยน aligner ชุดใหม่จนครบเซตทั้งหมดตามแผนการรักษา โดยแต่ละแผ่นใสจะควบคุมแรงกดฟันและดันฟันให้ฟันค่อยๆเคลื่อนที่ขยับไปตามแผนการรักษาที่ได้วางไว้

ประเภทการจัดฟันใส

Invisalign Full

จัดฟันใส Invisalign Full

จัดฟันใส Invisalign Full เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก และยังไม่เคยจัดฟันมาก่อน การจัดฟันใสแบบ Invisalign Full ต้องใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 15 คู่ ขึ้นไป ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 1-2 ปี

จัดฟัน Invisalign Express

จัดฟัน Invisalign Express

จัดฟันใส Invisalign Express เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกเพียงเล็กน้อย หรือเคยจัดฟันมาแล้วแต่ฟันกลับมาซ้อนเก ซึ่งจะใช้เครื่องมือจัดฟันไม่เกิน 7 คู่ ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 6 เดือน

จัดฟันใส Invisalign go

จัดฟันใส Invisalign go

จัดฟันแบบใส Invisalign go หรือ iGo ช่วยแก้ไขปัญหาฟันห่าง ฟันซ้อนเก ปัญหาเล็กน้อย (สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านการบดเคี้ยวหรือการสบฟันในฟันหลังหรือฟันกราม)

Invisalign Lite

จัดฟันใส Invisalign Lite

จัดฟันใส Invisalign Lite เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกไม่มากนัก และใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 8-14 คู่ ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี

ข้อดีข้อเสียของการจัดฟันใส Invisalign

Invisalign

ข้อดีของการจัดฟันใส Invisalign

 • ทำความสะอาดได้ง่าย เพราะการไม่มีเหล็กจัดฟันจะทำให้เศษอาหารติดน้อยกว่า
 • การระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปากน้อยกว่า เพราะไม่ต้องทนกับเหล็กจัดฟันทิ่มปาก
 • มีความสวยงามเวลายิ้มหรือพูดคุย
 • ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์บ่อย เหมาะสำหรับคนไม่มีเวลา อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
 • ทานอาหารได้สะดวก หลากหลาย ไม่ต้องกังวลว่าเหล็กจะหลุดหากทานอาหารแข็ง
 • เจ็บน้อยเมื่อเทียบกับการใส่เหล็กจัดฟัน อาจมีความรู้สึกตึงๆบ้างหลังเปลี่ยนแผ่นใสแต่ละชุด
จัดฟันแบบใส

ข้อจำกัดของการจัดฟันใส Invisalign

 • คนไข้ต้องมีวินัยในการใส่แผ่นใส Invisalign คือ 1 วันต้องใส่ 22 ชั่วโมง สามารถถอดออกได้เฉพาะตอนรับประทานอาหาร ตอนแปรงฟัน เท่านั้น ( สามารถถอดได้ในช่วงเวลาสำคัญที่ไม่อยากให้เห็นแผ่นใส Invisalign เช่น สัมภาษณ์งาน พิธีกร งานแต่งงาน เป็นต้น)
 • ราคา การจัดฟันใส Invisalign ค่อนข้างสูงกว่าการจัดฟันประเภทอื่น ( ราคา 69,000 – 180,000 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพฟัน)
 • ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปัญหาฟันซ้อนเกรุนแรง หรืออาจจะต้องใช้การจัดฟันประเภทอื่นร่วมด้วย

ราคาจัดฟันแบบใส 2020

การจัดฟันแบบใส Invisalign ประมาณ 75,000 – 180,000 บาท ขึ้นกับสภาพฟัน

รายละเอียด

ราคาจัดฟัน

การผ่อนชำระ

จัดฟันใส invisalign Go

69,000 บาท

ชำระครั้งแรก 19,000 บาท

จัดฟันใส invisalign express

75,000 บาท

ราคา จัดฟันใส invisalign Lite

130,000 บาท

ผ่อนชำระ 10,000 บาท/เดือน

ราคา จัดฟันใส invisalign Full (Moderate)

150,000 บาท

ราคา จัดฟันใส invisalign Full (Comprehensive)

180,000 บาท

รายละเอียด

ราคาจัดฟัน

การผ่อนชำระ

ราคา จัดฟันดามอน Self-Ligating Braces – Damon /3M Gemini

80,000 – 90,000 บาท

ผ่อนชำระ 3,000 บาท/เดือน

ราคา จัดฟันดามอน Clear Self-Ligating Braces – Damon Clear/ 3M Clarity SL

90,000 – 95,000 บาท

รายละเอียด

ราคาจัดฟัน

การผ่อนชำระ

ราคา จัดฟันโลหะ

60,000 – 70,000 บาท

ผ่อนชำระ 2,000 บาท/เดือน

รายละเอียด

ราคาจัดฟัน

การผ่อนชำระ

ราคา จัดฟันเซรามิก

70,000 – 90,000 บาท

ผ่อนชำระ 2,500 บาท/เดือน

รายละเอียด

ราคา

ราคา รีเทนเนอร์

3,000 บาท

ขั้นตอนการจัดฟันแบบใส Invisalign

ราคารักษารากฟัน
 • ทันตแพทย์ตรวจสภาพฟันเบื้องต้น พิมพ์ปาก ถ่ายรูป Xray และวางแผนการรักษาการจัดฟัน
Best Thailand Dentists
 • ขูดหินปูน อุดฟันที่ผุ ผ่าฟันคุดที่จำเป็น เตรียมสำหรับการจัดฟัน หรือที่เราเรียกกันว่า เคลียร์ช่องปาก
 • สแกน iTero แสดงภาพเป็น 3D เพื่อดูภาพหลังการรักษา
invisalign smart track
 • ดูแผนการรักษาแบบ 3D animation หรือที่เรียกว่า Clincheck เพื่อประเมินแนวทางการเคลื่อนฟัน จำนวนชุดแผ่นใส และผลการรักษา จากนั้นยืนยัน Clincheck เพื่อเข้าสู่การผลิตชิ้นงานแผ่นใส
 • ติดปุ่ม attachment บนฟัน ซึ่งจะเป็นปุ่มเล็กๆ สีเหมือนฟัน เพื่อช่วยในเสริมประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟัน
Vivera retainers
 • ใส่แผ่นใส Invisalignแต่ละชุด ตามที่ทันตแพทย์จัดฟันกำหนดให้ โดยต้องใส่เครื่องมือทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถถอดออกได้เฉพาะเวลาแปรงฟัน เวลารับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มเท่านั้น
Dental Checkup
 • มาพบทันตแพทย์ทุก 2-3 เดือนเพื่อตรวจเช็ค ติดตามผลเป็นระยะ
thailand dental services
 • ขูดหินปูนและทำความสะอาดฟันทุก 5-6 เดือน
Thailand dental implants
 • หลังจากจัดฟันเสร็จ ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) เพื่อคงรักษาแบบฟันและรอยยิ้มสวยๆไปนานๆ

หมายเหตุ : การจัดฟันแบบใส Invisalign ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และดุลยพินิจของทันตแพทย์จัดฟันผู้รักษา และควรรับการรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟันใส invisalign certified orthodontist โดยเฉพาะ

ข้อแนะนำระหว่างการจัดฟันแบบใส Invisalign

 • ควรดื่มแต่น้ำเปล่า ไม่ควรดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลขณะใส่แผ่นใส เพราะน้ำตาลจะทำให้ฟันผุ และคราบน้ำดำ ชา กาแฟ จะสัมผัสกับฟันมากกว่าเดิม
 • ถอดออกเวลาทานอาหาร แล้วแปรงฟันให้สะอาดก่อนใส่ทุกครั้ง
 • ต้องมีระเบียบวินัยในการใส่แผ่นใส Invisalign ตลอด เพราะถ้าไม่ใส่ จะทำให้ผลการจัดฟันไม่มีประสิทธิภาพดังต้องการ

รีวิวประสบการณ์ การจัดฟันแบบใส

รีวิว จาก คุณทรายจัดฟัน invisalign กับทพญ.ยิ่งมณี เจิมธเนศ

รีวิว จัดฟันแบบใสกับคุณวิศรุจย์

รีวิวจัดฟันใส อินวิสไลน์ กับคุณสรัลวลัย

ภาพรีวิวจากผู้มาใช้บริการ

ดารา จัดฟันใส

คุณอ๋อ ญาดา

(นักแสดง, นางแบบ)

คุณโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์

คุณโตโน่ ภาคิน

(นักร้อง, นักแสดง)

คุณน้ำฝน พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์

คุณอาร์ม พิพัฒน์ และคุณน้ําฝน

(นักแสดง, พิธีกร)

แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด

คุณแพทริเซีย

(นักแสดง, นางแบบ)

คุณหมอจัดฟันใส invisalign

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุลDDS., MSD.,

ทพญ. วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSC.,

ทพ. เจริญชัย เจนกุลประสูตร

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

ทพญ. บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

ทพญ. ยิ่งมณี เจิมธเนศ

ทันตแพทย์จัดฟัน

คำถามจัดฟันแบบใส invisalign ที่พบบ่อย

จัดฟันใส Invisalign นานหรือไม่

ขึ้นอยู่กับสภาพฟันและความซับซ้อนของแต่ละเคส โดยเฉลี่ยแล้ว จะใช้เวลาในการรักษาประมาณ 1-2 ปี ซึ่งจะใช้เวลาการรักษาน้อยกว่าการจัดฟันแบบด้านนอกทั่วไป ประมาณ 30 % ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน และโครงสร้างฟันของแต่ละคน ดังนั้นระยะเวลาจึงอาจไม่เท่ากันในแต่ละบุคคล ควรเข้ามาพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆ 6-8 สัปดาห์ เพื่อดูความคืบหน้าของการจัดเรียงฟัน และเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟันชุดใหม่ ซึ่งแต่ละชุดจะทำให้ฟันค่อยๆ เคลื่อนไปสู่ตำแหน่งที่ทันตแพทย์จัดฟันกำหนดไว้

การจัดใสInvisalign เหมาะกับใคร

 • คนไข้วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ถ้าเป็นเด็ก แนะนำให้พามาพบทันตแพทย์จัดฟัน เพื่อประเมินความพร้อมและสภาพฟันก่อน
 • ผู้ที่ต้องใช้บุคลิก หน้าตา หรือความน่าเชื่อถือในการทำงาน เช่น นักแสดง พิธีกร นักการขาย ผู้บริหาร เป็นต้น
 • ผู้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟัน

จัดฟันใสInvisalign ต้องถอนฟันหรือไม่

ไม่จำเป็น แต่ในกรณีที่มีฟันเกมาก หรือฟันยื่นมาก จำเป็นต้องมีการถอนฟันร่วมด้วย สามารถใช้ Invisalign จัดฟันและปิดช่องว่างได้ แต่โดยส่วนมากแล้วคนไข้ที่จัดฟันใส Invisalign ไม่จำเป็นต้องถอนฟัน

จัดฟันใสInvisalign เจ็บหรือไม่

ไม่เจ็บแต่อาจจะมีแรงกด และดันจากการสวมใส่ Invisalign ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เพราะว่า มีการเคลื่อนตัวของฟัน และ ในช่วง 2-3 วันแรกคนไข้อาจยังไม่คุ้นชินกับการใส่แผ่นใสของInvisalign อาจมีอาการระคายเคือง ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปได้เอง

จัดฟันแบบใสที่ไหนดี

ในปัจจุบันมีคลินิกทันตกรรมให้บริการการจัดฟันใสมากมาย แต่สิ่งสำคัญในการเลือกจะจัดกับที่ไหนดี เพื่อนๆควรเลือกจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟันใส Invisalign เพื่อผลลัพธ์การรักษาออกมาดีที่สุด และสามารถจัดฟันเสร็จในเวลาที่รวดเร็ว และควรเลือกสถานที่ให้บริการที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย มีระบบ sterilization เครื่องมือทางทันตกรรมทุกชิ้นตามมารฐานสากล เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากเครื่องมือที่ไม่สะอาด อย่าลืมนะคะ ก่อนจะตัดสินใจจัดฟัน ควรตรวจสอบข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ

ศูนย์ทันตกรรม BIDC มีบริการให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาการจัดฟันแบบใส Invisalign โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันใส

จุดเด่นของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC

 • Diamond Invisalign Provider
 • ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2015 และการรับรองมาตราฐานคุณภาพ JCI Accreditation, USA.
 • BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Prime Minister Award : Best Service Provider : Hospital / Clinic
 • BIDC ได้รับรางวัล Baipo Business Award จากสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในความโดดเด่นด้าน Quality, Customer Focus and Branding
ปรึกษาเรื่องฟันฟรี !!
จุดเด่นของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC

ติดต่อเรา

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400, +66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com

Line ID : @bidcdental

@bidcdental
กลับไปด้านบน ข้อควรรู้ก่อนจัดฟัน