การประชุมวิชาการ : ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือด กับการทำฟัน ครั้งที่ 1/2566

การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
หัวข้อเรื่อง ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือด กับการทำฟัน

ภาพการประชุมวิชาการ ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์ทันตกรรม BIDC ในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 12.00-13.30 น. โดยวิทยากรรับเชิญ ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย หัวข้อการบรรยายในครั้งนี้ คือ

“Review guidelines management of dental patient taking Anticoagulant/Antiplatelet drugs”
(ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือด กับการทำฟัน)

พร้อมทั้งมีทีมทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาประจำศูนย์ทันตกรรม BIDC และพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้อีกด้วย

บรรยากาศการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ณ ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)


ประชุมแพทย์ BIDC

DENTALK

“วันนี้ขอมาพูดคุยแบบสบายสบาย เกี่ยวกับยา Anticoagulant/Antiplatelet drugs ทั้งคู่นี้ เพราะบางครั้งเวลาคนไข้ที่ใช้ยาแล้วจะต้องมาทำฟัน ก็จะมีปัญหาว่าจะต้องหยุดยาหรือไม่ หยุดนานเท่าไหร่ ถ้าไม่หยุดยาจะมีเลือดออกมากมั้ย อะไรแบบนี้”


คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย


ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาด้านรากฟันเทียม ประจำศูนย์ทันตกรรม BIDC

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน กับทันตแพทย์ของเราที่นี่

ปรึกษาออนไลน์

ติดต่อเรา คลินิกทันตกรรม BIDC รัชดา

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400+66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com

Line ID : @bidcdental

สแกน QR Code ปรึกษาเราที่นี่

@bidcdental
@bidcdental