Category Archives: ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ยาต้านเกล็ดเลือด/ยาต้านการแข็งตัวของเลือด กับการทำฟัน

วันนี้ขอมาพูดคุยแบบสบายสบาย เกี่ยวกับยา Anticoagulant/Antiplatelet drugs ทั้งคู่นี้ เพราะบางครั้งเวลาคนไข้ที่ใช้ยาแล้วจะต้องมาทำฟัน ก็จะมีปัญหาว่าจะต้องหยุดยาหรือไม่ หยุดนานเท่าไหร่ ถ้าไม่หยุดยาจะมีเลือดออกมากมั้ย กินยาละลายลิ่มเลือด ทำฟันได้ไหม? อะไรแบบนี้[...]

การประชุมวิชาการ : ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือด กับการทำฟัน ครั้งที่ 1/2566

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2566หัวข้อเรื่อง ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือด กับการทำฟัน[...]