Category Archives: สะพานฟัน

ครอบฟัน และ สะพานฟัน ต่างกันอย่างไร

การรักษาทันตกรรมในปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนสงสัยว่าการรักษาทางทันตกรรมครอบฟัน สะพานฟัน มีความแตกต่างกันอย่างไร แบบไหนที่เหมาะสมกับสุขภาพช่องปาก และฟันของเราที่ช่วยให้ฟันที่เสียหายไปให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม วันนี้ศูนย์ทันตกรรม BIDC จะช่วยแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการทำครอบฟัน และสะพานฟัน ให้กับผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูล หรือ คนที่กำลังจะตัดสินใจอยู่ว่าจะ เลือกการรักษาแบบไหนดีที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด  >>กลับไปที่สารบัญ<<[...]

สะพานฟัน คืออะไร ช่วยในการทดแทนฟันได้อย่างไร

การทำสะพานฟัน คือ การทำฟันปลอมชนิดติดแน่นอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยหลักการของสะพานฟันก็คือ อาศัยฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงเป็นหลักในการยึดติด ไม่สามารถถอดเข้าออกด้วยตัวเองได้ รูปร่างของสะพานฟันก็เหมือนฟันธรรมชาติ ไม่มีตะขอ ไม่มีแผ่นเหงือกปลอม การทำสะพานฟันจะทำในกรณีที่ฟันถูกถอนไป แต่ยังเหลือฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงที่แข็งแรงสามารถเป็นหลักยึดสะพานฟันได้ สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำสะพานฟัน ประเภทของสะพานฟัน สะพานฟันมีกี่ส่วน[...]