รากฟันเทียมเดี่ยว

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเป็นหนึ่งในทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ในการรับบริการควรเข้าพบทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

@bidcdental

สารบัญเนื้อหา

ราคา รากฟันเทียม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม ให้การรักษาโดยอาจารย์ทันตแพทย์รากเทียมระดับแนวหน้าของเมืองไทย เรานำเข้ารากเทียมแบรนด์ชั้นนำที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รากเทียมมีหลากหลายราคา ขึ้นอยู่กับปัญหาช่องปากและความต้องการของคนไข้ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เรายินดีให้คนไข้ของเราผ่อนชำระเป็นรายงวดหากไม่สะดวกจ่ายเต็มจำนวน เพื่อให้คนไข้เกิดความสะดวกและเข้าถึงการบริการ การทำรากฟันเทียมได้

รายละเอียด

ราคารากฟันเทียม

ราคาครอบฟันบนรากเทียม

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม SIC

30,000
( โปรโมชั่นจาก 40,000 )

19,000

รายละเอียด

ราคารากฟันเทียม

ราคาครอบฟันบนรากเทียม

รากฟันเทียมไททาเนียม Nobel Biocare NobelActive

55,000
( โปรโมชั่นตอนนี้ )

25,000

รายละเอียด

ราคารากฟันเทียม

ราคาครอบฟันบนรากเทียม

รากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid

55,000

25,000

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

 1. การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว
 2. การปลูกรากฟันเทียมแบบหลายซี่
 3. การปลูกรากฟันเทียมทั้งปาก

การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว

การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยวนี้เป็นวิธีการรักษาที่ใช้รากฟันเทียม 1 ตัว ต่อ 1 จุด/ตำแหน่ง ซึ่งอาจมีได้หลายตำแหน่งในช่องปาก แต่ในทุกตำแหน่งนั้นสามารถใช้รากเทียมเพียง 1 ตัวเท่านั้น วิธีการนี้ทันตแพทย์สามารถทำได้โดยที่ ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใส่สะพานฟัน จึงดูแลทำความสะอาดได้ง่ายแบบเดียวกับฟันปกติทั่วไป เมื่อทำแล้วคนไข้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ ใช้งานได้จริง มีลักษณะฟันเหมือนฟันธรรมชาติ

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว

การปลูกรากฟันเทียมเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ในการรับบริการควรเข้าพบทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

เอกซเรย์เซฟราโลเมทรี่

1. ก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและการถ่ายเอ๊กซเรย์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

รากฟันเทียมแบบเดี่ยว

2. ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียม

ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดเล็กบริเวณเหงือกเพื่อที่จะฝังรากฟันเทียมไททาเนียม *แล้วจึงทำการติดครอบฟันแบบชั่วคราวให้แก่ผู้เข้ารับบริการเพื่อให้สามารถมีฟันใว้ใช้งาน หลังจากนั้นทันตแพทย์จะรอให้กระดูกขากรรไกรสมานกันกับรากฟันเทียมซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ 2-3 เดือน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่รากฟันเทียม

หมายเหตุ : ในบางกรณีอาจไม่เหมาะสมที่จะทำการติดครอบฟันแบบชั่วคราว ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์และสภาพความแข็งแรงของกระดูก

รากฟันเทียมแบบมีฟันทันที

3. ขั้นตอนการติดครอบฟัน

ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่รากฟันเทียมไททาเนียมได้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรโดยสมบูรณ์แล้ว ทันตแพทย์จะทำการติดยึดครอบฟันแบบถาวรเพื่อสามารถใช้แทนฟันที่สูญเสียไป

ดูแลรักษาสะพานฟัน

4. ผลลัพธ์

ฟันซี่ใหม่ที่ทดแทนฟันแท้ทีสูญเสียไป และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าได้กับฟันที่แท้จริงตามธรรมชาติและระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน ทั้งนี้การดูแลรักษาที่ถูกต้องมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานและสุขภาพของปากและฟันที่ดี

ข้อดีของการทำรากเทียม

 • ไม่สูญเสียเนื้อฟันซี่ข้างเคียงเหมือนการทำสะพานฟัน
 • ช่วยรักษากระดูกบริเวณที่สูญเสียฟันไม่ให้สลายไป
 • การใช้งานเสมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ
 • เพิ่มความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • เป็นการรักษาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวด แผลมีขนาดเล็ก
 • ใช้ระยะเวลาในการรักษาไม่นานเพียง 30-60 นาที/ซี่
 • สามารถใช้งานบดเคี้ยวได้ดี
 • ไม่มีปัญหากับการออกเสียง เมื่อเทียบกับฟันปลอมชนิดอื่นๆ
 • ให้ความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน คงทน และถาวร
 • เมื่อร่วมกับฟันปลอมแบบถอดได้ ไม่มีปัญหาฟันปลอมขยับระหว่างพูดคุย หรือรับประทานอาหาร
รากฟันเทียมชนิด SLActive
กลับไปด้านบน ทันตกรรมรากฟันเทียม