รากฟันเทียมแบบทันที ก่อนปลูกรากเทียมต้องรู้อะไรบ้าง

ก่อนปลูกรากเทียมต้องรู้อะไรบ้าง

ด้วยพัฒนาการด้านเทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูกรากฟันเทียม ช่วยให้การปลูก รากฟันเทียมแบบทั่วไป สามารถทำเสร็จสิ้นภายในเวลา 2 เดือน แต่สำหรับบางท่านมีลักษณะของกระดูกรองรับฟันที่เหมาะสม และสุขภาพช่องปากที่ดี ทันตแพทย์สามารถทำการปลูก รากฟันเทียมแบบทันที

ซึ่งหมายความว่า ผู้เข้ารับบริการที่จำเป็นต้องได้รับการถอนฟันก่อนการปลูกรากฟันเทียมนั้น สามารถปลูกรากฟันเทียมได้ทันทีหลังการถอนฟัน ทำให้ลดระยะเวลาในการรักษาให้สั้นลง ลดการละลายของกระดูก ลดโอกาศการเกิดเหงือกร่น โดยเทคนิคของการปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้อาจเรียกว่า การปลูกรากฟันเทียมแบบมีฟันทันที หรือ Immediate Implant

การปลูกรากเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน ( Immediate loaded implant)

ผู้รับบริการบางท่านมีปริมาณกระดูกที่ดี และสุขภาพช่องปากและฟันอยู่ในเกณฑ์ดี ทันตแพทย์สามารถทำการปลูกรากเทียมพร้อมทำการติดยึดครอบฟัน/ สะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา วิธีการปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้เรียกว่า การปลูกรากฟันแบบทันทีพร้อมครอบฟัน หรือ One Day Implant ช่วยลดระยะเวลาของการรักษาลงไปได้มาก ให้ความสวยงามเนื่องจากคนไข้จะมีฟันอยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันวัสดุและอุปกรณ์การปลูกรากฟันเทียมได้รับการพัฒนาไปไกลมาก เทคโนโลยีในการปลูกรากฟันเทียม รวมไปถึงเทคโนโลยีทางทันตกรรมเพื่อความสวยงามมีการพัฒนาทำให้สามารถติดยึดครอบฟันในวันที่ปลูกรากเทียมได้ทันที และยังมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับกระดูกรองรับฟันทั้งบนและล่าง มอบความสวยงามและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีแก่ผู้เข้ารับบริการ และยังช่วยลดความเจ็บปวดและย่นระยะเวลาของการรักษาให้สั้นลงได้อีกด้วย

รากฟันเทียมในวันเดียว (One Day Implant)
โดย ผศ.รท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต | ศูนย์ทันตกรรม BIDC

ราคา รากฟันเทียม ปัจจุบัน [อัปเดต 2567]

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม เรานำเข้ารากเทียมแบรนด์ชั้นนำที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รากเทียมมีหลากหลายราคา ขึ้นอยู่กับปัญหาช่องปากและความต้องการของคนไข้ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เรายินดีให้คนไข้ของเราผ่อนชำระเป็นรายงวดหากไม่สะดวกจ่ายเต็มจำนวน เพื่อให้คนไข้เกิดความสะดวกและเข้าถึงการบริการ การทำรากฟันเทียมได้

ราคารากฟันเทียมวันนี้

รากฟันเทียม P-I Brånemark

ราคารากฟันเทียม
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม P-I Brånemark
34,000 บาท (ราคาโปรโมชั่น)

ราคาครอบฟันบนรากเทียม
15,000 บาท (ราคาโปรโมชั่น)

รากฟันเทียม SIC

ราคารากฟันเทียม
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม SIC
35,000 บาท (ราคาโปรโมชั่น)

ราคาครอบฟันบนรากเทียม
25,000 บาท

รากฟันเทียม Straumann

ราคาฝังรากฟันเทียม
รากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid
65,000 บาท

ราคาครอบฟันบนรากเทียม
25,000 บาท

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

@bidcdental

ขั้นตอนของการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีพร้อม ครอบฟัน

ขั้นตอนการปลูก รากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันนั้นจะมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการปลูก รากฟันเทียมแบบทั่วไป ข้อแตกต่างจะมีเพียงทันตแพทย์จะทำการติด ครอบฟัน/สะพานแบบชั่วคราวบนรากฟันเทียมทันที โดยไม่ต้องรอการสมานตัวระหว่างกระดูกรองรับฟันและรากฟันเทียม

รากฟันเทียมแบบมีฟันทันที
 • ทันตแพทย์รากเทียมตรวจวินิจฉัย พร้อมการถ่ายเอ๊กซเรย์/ CT Scan เพื่อวางแผนการรักษา และวิเคราะห์สภาพกระดูก รวมไปถึงกำหนดตำแหน่งของรากเทียม
 • ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดปลูกรากเทียม และใส่ครอบฟัน/สะพานฟันแบบชั่วคราว

หมายเหตุ : การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันอาจไม่สามารถทำได้ในบางกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของทันตแพทย์

หลังการผ่าตัดเพื่อปลูกรากฟันเทียม

หลังการผ่าตัดเพื่อปลูกรากฟันเทียม กระดูกรองรับฟันและเหงือกบริเวณนั้นอาจเกิดการกระทบกระเทือน ทำให้มีอาการบวมในระยะแรก อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับบริการสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากเกินไป

ครอบฟันบนรากฟันเทียม

ครอบฟันบนรากเทียม และสุขภาพของช่องปากและฟันของผู้เข้ารับบริการ ยังคงต้องการการดูแลเสมือนฟันแท้ ดังนั้นการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และ การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีรวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเสมอ

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน (One Day Implant) :

 • สามารถมีฟันสำหรับการใช้งานทันที
 • ให้ความสวยงามและทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้ทันที
 • ใช้ระยะเวลาในการรักษาที่น้อยลง
 • ลดการละลายของกระดูก
 • ลดโอกาสการเกิดเหงือกร่น
ขั้นตอนการรักษารากฟันเทียมที่ 4

ใครที่เหมาะกับการปลูกรากเทียมแบบทันที

ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินเลือกประเภทของการปลูกรากฟันเทียม โดยผู้เข้ารับบริการควรมีคุณลักษณะสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการเข้ารับการปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีดังนี้

 • กรณีที่ผู้เข้ารับบริการมีฟันที่แตก หัก หรือปิ่น ซึ่งสมควรได้รับถอนนั้น ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ทำการปลูก รากฟันเทียมแบบทันทีเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป แต่ในบางกรณีที่ฟันซี่นั้นมีการติดเชื้อหรือการอักเสบบริเวณโดยรอบ การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีอาจไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากการอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณที่จะทำการปลูกรากฟันเทียมนั้นอาจส่งผลให้การปลูกรากฟันเทียมนั้นล้มเหลวได้
 • ในการฝังรากเทียมแบบทันทีนั้น ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาคือ คุณภาพและลักษณะของกระดูกรองรับฟัน ดังนั้นวิธีการรักษาประเภทนี้จึงไม่สามารถทำได้สำหรับทุกคน ขนาด ความหนา และความหนาแน่นของกระดูกรองรับฟัน รวมถึงเทคนิคและวัสดุที่ใช้ จะมีผลต่อความมั่นคงและการยึดตัวของรากฟันเทียมบนกระดูกรองรับฟัน
 • ผู้เข้ารับบริการควรมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี รวมถึงการดูแลทำความสะอาดและการเอาใจใส่
 • ลักษณะสำคัญอื่นๆ เช่น สุขภาพของเหงือกที่ดี สภาพของฟันซี่ข้างเคียง รวมถึงลักษณะการสบฟันที่ดี เป็นต้น
ทันตแพทย์ รากฟันเทียม

ก่อนเข้ารับการรักษา : การได้รับการตรวจวินิจฉัยพร้อมคำปรึกษาจากทันตแพทย์มีความสำคัญเสมอ เนื่องจากจะสามารถได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เหมาะสม

สิ่งที่ควรรู้ “ก่อนทำรากฟันเทียม”

ติดต่อเรา คลินิกจัดฟัน รัชดา

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400+66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com

Line ID : @bidcdental

สแกน QR Code ปรึกษาเราที่นี่

@bidcdental
@bidcdental

กลับไปด้านบน ทันตกรรมรากฟันเทียม