รากฟันเทียมเดี่ยว ข้อดีของการทำรากเทียม

รากฟันเทียมเดี่ยว

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมเป็นหนึ่งในทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ในการรับบริการควรเข้าพบทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา เพื่อรับคำแนะนำถึงวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

@bidcdental

สารบัญเนื้อหา

ราคา รากฟันเทียม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม ให้การรักษาโดยอาจารย์ทันตแพทย์รากเทียมระดับแนวหน้าของเมืองไทย เรานำเข้ารากเทียมแบรนด์ชั้นนำที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รากเทียมมีหลากหลายราคา ขึ้นอยู่กับปัญหาช่องปากและความต้องการของคนไข้ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เรายินดีให้คนไข้ของเราผ่อนชำระเป็นรายงวดหากไม่สะดวกจ่ายเต็มจำนวน เพื่อให้คนไข้เกิดความสะดวกและเข้าถึงการบริการ การทำรากฟันเทียมได้

ราคารากฟันเทียมวันนี้

รากฟันเทียม P-I Brånemark

ราคารากฟันเทียม
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม P-I Brånemark
34,000 บาท (ราคาโปรโมชั่น)

ราคาครอบฟันบนรากเทียม
15,000 บาท (ราคาโปรโมชั่น)

รากฟันเทียม SIC

ราคารากฟันเทียม
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม SIC
35,000 บาท (ราคาโปรโมชั่น)

ราคาครอบฟันบนรากเทียม
25,000 บาท

รากฟันเทียม Straumann

ราคาฝังรากฟันเทียม
รากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid
65,000 บาท

ราคาครอบฟันบนรากเทียม
25,000 บาท

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

 1. การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว
 2. การปลูกรากฟันเทียมแบบหลายซี่
 3. การปลูกรากฟันเทียมทั้งปาก

การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว

การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยวนี้เป็นวิธีการรักษาที่ใช้รากฟันเทียม 1 ตัว ต่อ 1 จุด/ตำแหน่ง ซึ่งอาจมีได้หลายตำแหน่งในช่องปาก แต่ในทุกตำแหน่งนั้นสามารถใช้รากเทียมเพียง 1 ตัวเท่านั้น วิธีการนี้ทันตแพทย์สามารถทำได้โดยที่ ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใส่สะพานฟัน จึงดูแลทำความสะอาดได้ง่ายแบบเดียวกับฟันปกติทั่วไป เมื่อทำแล้วคนไข้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ ใช้งานได้จริง มีลักษณะฟันเหมือนฟันธรรมชาติ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำรากฟันเทียม

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว

การปลูกรากฟันเทียมเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป ในการรับบริการควรเข้าพบทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา เพื่อรับคำแนะนำและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

เอกซเรย์เซฟราโลเมทรี่

1. ก่อนเข้ารับบริการ

ทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและการถ่ายเอ๊กซเรย์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

รากฟันเทียมแบบเดี่ยว

2. ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียม

ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดเล็กบริเวณเหงือกเพื่อที่จะฝังรากฟันเทียมไททาเนียม *แล้วจึงทำการติดครอบฟันแบบชั่วคราวให้แก่ผู้เข้ารับบริการเพื่อให้สามารถมีฟันใว้ใช้งาน หลังจากนั้นทันตแพทย์จะรอให้กระดูกขากรรไกรสมานกันกับรากฟันเทียมซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ 2-3 เดือน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่รากฟันเทียม

หมายเหตุ : ในบางกรณีอาจไม่เหมาะสมที่จะทำการติดครอบฟันแบบชั่วคราว ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์และสภาพความแข็งแรงของกระดูก

รากฟันเทียมแบบมีฟันทันที

3. ขั้นตอนการติดครอบฟัน

ขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่รากฟันเทียมไททาเนียมได้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรโดยสมบูรณ์แล้ว ทันตแพทย์จะทำการติดยึดครอบฟันแบบถาวรเพื่อสามารถใช้แทนฟันที่สูญเสียไป

ดูแลรักษาสะพานฟัน

4. ผลลัพธ์

ฟันซี่ใหม่ที่ทดแทนฟันแท้ทีสูญเสียไป และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าได้กับฟันที่แท้จริงตามธรรมชาติและระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนาน ทั้งนี้การดูแลรักษาที่ถูกต้องมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานและสุขภาพของปากและฟันที่ดี

ข้อดีของการทำรากเทียม

 • ไม่สูญเสียเนื้อฟันซี่ข้างเคียงเหมือนการทำสะพานฟัน
 • ช่วยรักษากระดูกบริเวณที่สูญเสียฟันไม่ให้สลายไป
 • การใช้งานเสมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ
 • เพิ่มความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • เป็นการรักษาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวด แผลมีขนาดเล็ก
 • ใช้ระยะเวลาในการรักษาไม่นานเพียง 30-60 นาที/ซี่
 • สามารถใช้งานบดเคี้ยวได้ดี
 • ไม่มีปัญหากับการออกเสียง เมื่อเทียบกับฟันปลอมชนิดอื่นๆ
 • ให้ความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน คงทน และถาวร
 • เมื่อร่วมกับฟันปลอมแบบถอดได้ ไม่มีปัญหาฟันปลอมขยับระหว่างพูดคุย หรือรับประทานอาหาร
รากฟันเทียมชนิด SLActive
กลับไปด้านบน ทันตกรรมรากฟันเทียม