ประกาศ เรื่อง การทำลายเวชระเบียนฟิล์มและแบบพิมพ์ฟัน

แบบพิมพ์ฟัน

ด้วยทางศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชันแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) ได้กำหนดการทำลายแฟ้มเวชระเบียน ฟิล์มและแบบพิมพ์ฟัน ของผู้ป่วยในปี 2014 ที่ขาดการติดต่อกับทางศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชันแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

จึงประกาศมาเพื่อทราบ กรณีผู้ป่วยท่านใดที่ต้องการเก็บรักษาประวัติ การรักษาทางทันตกรรมของท่าน กรุณาติดต่อรับด้วยตัวเองพร้อมแสดงหลักฐานได้ที่ แผนกบริการลูกค้า ชั้น 1 ทุกวันในเวลาทำการ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นี้ เริ่มตั้งแต่ 15 กรกฎาคม เป็นต้นไป ทางศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชันแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) จะดำเนินการทำลายเวชระเบียน ฟิล์มและแบบพิมพ์ฟัน ดังกล่าวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ธนพรรณ กัณฑะสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมบางกอก อินเตอร์เนชันแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

ติดต่อเรา

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์
157, 159 รัชดาภิเษก ซอย7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (2) 694 6400+66 (2) 692 4433
อีเมล์ : contact@bangkokdentalcenter.com

Line ID : @bidcdental

@bidcdental

กลับไปด้านบน