โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล BIDH

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2 , Bangkok International Dental Hospital , โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล , กรุงเทพ , ประเทศไทย เราให้บริการ รากฟันเทียม จัดฟันแบบใส ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เช่น เซรามิกวีเนียร์ จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด เป็นต้น

โครงการจัดตั้ง โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2 หรือ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ประกอบด้วย ห้องทันตกรรม 34-38 ห้องทำฟัน, ห้องผ่าตัดโดยการวางยาสลบ 1 ห้องผ่าตัด , ห้องพักผู้ป่วยใน 4 ห้อง , ห้องปรึกษาทางทันตกรรม ระบบ Full digital system , ห้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ,ห้องแลปทางทันตกรรม , ห้องทำปลอดเชื้อเครื่องมือ , ห้องทันตกรรมสำหรับเด็ก , ห้องประชุม ทางวิชาการทันตแพทย์ 3 ห้อง , ที่จอดรถมากกว่า 30 คัน และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท ซอย 2 ตั้งอยู่ในซอย สุขุมวิท ซอย 2 สามารถเข้าโรงพยาบาลฟัน ได้ทั้งทาง ซอยดวงพิทักษ์ หรือสุขุมวิท ซอย2 , โรงพยาบาลฟัน อยู่ห่างจาก BTS เพลินจิต หรือสถานี นานา ประมาณ 400 เมตร

“เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริการทางทันตกรรมในทวีปเอเชีย ด้วยมาตรฐานการรักษาและการให้บริการระดับสากลแก่ผู้เข้ารับบริการ ” ด้วยคติพจน์ของเราดังนี้

  • Building Beautiful Smiles คือการสร้างรอยยิ้มพิมพ์ใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ
  • International Standards and Relations คือ การให้บริการทางทันตกรรมด้วยมาตรฐานระดับสากล
  • Dental Professionalism คือ การให้บริการทางทันตกรรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ
  • Hospital คือการให้บริการทางทันตกรรม ระดับสูงสุด ตติยภูมิ เป็นศุนย์กลางการอบรม และการเรียนรู้เพิ่มเติมของทันตแพทย์ ระดับภูมิภาค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIDH)
Tel : 095-517-1587, 02-115-8977
Email : contact@dentalhospitalthailand.com
Website : dentalhospitalthailand.com

โรงพยาบาลฟัน สุขุมวิท 2