รากฟันเทียมแบบมีฟันทันที

ด้วยพัฒนาการด้านเทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปลูกรากฟันเทียม ช่วยให้การปลูก รากฟันเทียมแบบทั่วไป สามารถทำเสร็จสิ้นภายในเวลา 2 เดือน แต่สำหรับบางท่านมีลักษณะของกระดูกรองรับฟันที่เหมาะสม และสุขภาพช่องปากที่ดี ทันตแพทย์สามารถทำการปลูก รากฟันเทียมแบบทันที ซึ่งหมายความว่า ผู้เข้ารับบริการที่จำเป็นต้องได้รับการถอนฟันก่อนการปลูกรากฟันเทียมนั้น สามารถปลูกรากฟันเทียมได้ทันทีหลังการถอนฟัน ทำให้ลดระยะเวลาในการรักษาให้สั้นลง ลดการละลายของกระดูก ลดโอกาศการเกิดเหงือกร่น โดยเทคนิคของการปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้อาจเรียกว่า การปลูกรากฟันเทียมแบบมีฟันทันที หรือ Immediate Implant

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

@bidcdental

สารบัญเนื้อหา

ราคา รากฟันเทียม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม เรานำเข้ารากเทียมแบรนด์ชั้นนำที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รากเทียมมีหลากหลายราคา ขึ้นอยู่กับปัญหาช่องปากและความต้องการของคนไข้ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เรายินดีให้คนไข้ของเราผ่อนชำระเป็นรายงวดหากไม่สะดวกจ่ายเต็มจำนวน เพื่อให้คนไข้เกิดความสะดวกและเข้าถึงการบริการ การทำรากฟันเทียมได้

รายละเอียด

ราคารากฟันเทียม

ราคาครอบฟันบนรากเทียม

ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม SIC

30,000
( โปรโมชั่นจาก 40,000 )

19,000

รายละเอียด

ราคารากฟันเทียม

ราคาครอบฟันบนรากเทียม

รากฟันเทียมไททาเนียม Nobel Biocare NobelActive

55,000
( โปรโมชั่นตอนนี้ )

25,000

รายละเอียด

ราคารากฟันเทียม

ราคาครอบฟันบนรากเทียม

รากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid

55,000

25,000

การปลูกรากเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน ( Immediate loaded implant)

ผู้รับบริการบางท่านมีปริมาณกระดูกที่ดี และสุขภาพช่องปากและฟันอยู่ในเกณฑ์ดี ทันตแพทย์สามารถทำการปลูกรากเทียมพร้อมทำการติดยึดครอบฟัน/ สะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา วิธีการปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้เรียกว่า การปลูกรากฟันแบบทันทีพร้อมครอบฟัน หรือ One Day Implant ช่วยลดระยะเวลาของการรักษาลงไปได้มาก ให้ความสวยงามเนื่องจากคนไข้จะมีฟันอยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันวัสดุและอุปกรณ์การปลูกรากฟันเทียมได้รับการพัฒนาไปไกลมาก เทคโนโลยีในการปลูกรากฟันเทียม รวมไปถึงเทคโนโลยีทางทันตกรรมเพื่อความสวยงามมีการพัฒนาทำให้สามารถติดยึดครอบฟันในวันที่ปลูกรากเทียมได้ทันที และยังมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับกระดูกรองรับฟันทั้งบนและล่าง มอบความสวยงามและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีแก่ผู้เข้ารับบริการ และยังช่วยลดความเจ็บปวดและย่นระยะเวลาของการรักษาให้สั้นลงได้อีกด้วย

ขั้นตอนของการปลูก รากฟันเทียม แบบทันทีพร้อม ครอบฟัน

ขั้นตอนการปลูก รากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันนั้นจะมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการปลูก รากฟันเทียมแบบทั่วไป ข้อแตกต่างจะมีเพียงทันตแพทย์จะทำการติด ครอบฟัน/สะพานแบบชั่วคราวบนรากฟันเทียมทันที โดยไม่ต้องรอการสมานตัวระหว่างกระดูกรองรับฟันและรากฟันเทียม

รากฟันเทียมแบบมีฟันทันที
 • ทันตแพทย์รากเทียมตรวจวินิจฉัย พร้อมการถ่ายเอ๊กซเรย์/ CT Scan เพื่อวางแผนการรักษา และวิเคราะห์สภาพกระดูก รวมไปถึงกำหนดตำแหน่งของรากเทียม
 • ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดปลูกรากเทียม และใส่ครอบฟัน/สะพานฟันแบบชั่วคราว

หมายเหตุ : การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันอาจไม่สามารถทำได้ในบางกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของทันตแพทย์

หลังการผ่าตัดเพื่อปลูกรากฟันเทียม

หลังการผ่าตัดเพื่อปลูกรากฟันเทียม กระดูกรองรับฟันและเหงือกบริเวณนั้นอาจเกิดการกระทบกระเทือน ทำให้มีอาการบวมในระยะแรก อย่างไรก็ตามผู้เข้ารับบริการสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากเกินไป

ครอบฟันบนรากฟันเทียม

ครอบฟันบนรากเทียม และสุขภาพของช่องปากและฟันของผู้เข้ารับบริการ ยังคงต้องการการดูแลเสมือนฟันแท้ ดังนั้นการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และ การทำความสะอาดอย่างถูกวิธีรวมถึงการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเสมอ

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน (One Day Implant) :

 • สามารถมีฟันสำหรับการใช้งานทันที
 • ให้ความสวยงามและทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้ทันที
 • ใช้ระยะเวลาในการรักษาที่น้อยลง
 • ลดการละลายของกระดูก
 • ลดโอกาสการเกิดเหงือกร่น

ใครที่เหมาะกับการปลูกรากเทียมแบบทันที

ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินเลือกประเภทของการปลูกรากฟันเทียม โดยผู้เข้ารับบริการควรมีคุณลักษณะสำคัญที่เหมาะสมสำหรับการเข้ารับการปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีดังนี้

 • กรณีที่ผู้เข้ารับบริการมีฟันที่แตก หัก หรือปิ่น ซึ่งสมควรได้รับถอนนั้น ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ทำการปลูก รากฟันเทียมแบบทันทีเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป แต่ในบางกรณีที่ฟันซี่นั้นมีการติดเชื้อหรือการอักเสบบริเวณโดยรอบ การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีอาจไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม เนื่องจากการอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณที่จะทำการปลูกรากฟันเทียมนั้นอาจส่งผลให้การปลูกรากฟันเทียมนั้นล้มเหลวได้
 • ในการฝังรากเทียมแบบทันทีนั้น ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาคือ คุณภาพและลักษณะของกระดูกรองรับฟัน ดังนั้นวิธีการรักษาประเภทนี้จึงไม่สามารถทำได้สำหรับทุกคน ขนาด ความหนา และความหนาแน่นของกระดูกรองรับฟัน รวมถึงเทคนิคและวัสดุที่ใช้ จะมีผลต่อความมั่นคงและการยึดตัวของรากฟันเทียมบนกระดูกรองรับฟัน
 • ผู้เข้ารับบริการควรมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี รวมถึงการดูแลทำความสะอาดและการเอาใจใส่
 • ลักษณะสำคัญอื่นๆ เช่น ทันตแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ สุขภาพของเหงือกที่ดี สภาพของฟันซี่ข้างเคียง รวมถึงลักษณะการสบฟันที่ดี เป็นต้น

ก่อนเข้ารับการรักษา : การได้รับการตรวจวินิจฉัยพร้อมคำปรึกษาจากทันตแพทย์มีความสำคัญเสมอ เนื่องจากจะสามารถได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่เหมาะสม

กลับไปด้านบน ทันตกรรมรากฟันเทียม