คณะทีมผู้บริหารจาก invisalign Thailand ได้มาเยี่ยมชมศูนย์ทันตกรรม BIDC

invisalign Thailand

คณะทีมผู้บริหารจาก invisalign Thailand ได้มาเยี่ยมชมศูนย์ทันตกรรม BIDC เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นำโดยทันตแพทย์พรศักดิ์ ตันตาปกุล ให้การต้อนรับและนำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมในครั้งนี้

invisalign
ทันตแพทย์พรศักดิ์ ตันตาปกุล